Hopp til innhold

Vil si opp overgrepssiktet lege – «avstår» å møte til samtale

Den trønderske kommunen startet oppsigelsesprosessen mot den overgrepssiktede kommuneoverlegen i oktober. Nå har de avlyst de planlagte møtene.

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

OPPSIGELSESPROSESS: Det skal være vanskelig for kommunen å få gjennomført møter med kommuneoverlegen.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

I midten av oktober i år startet den trønderske kommunen en oppsigelsesprosess mot den overgrepssiktede kommuneoverlegen.

I et nylig brev fra Statsforvalteren, står det at drøftingsmøtene som legen er innkalt til er «avlyst på ubestemt tid». Det står også at «det er vanskelig i saken å få gjennomført drøftingsmøter med den ansatte».

Kommunedirektøren skriver i en SMS til NRK at legen har opplyst at han «avstår» fra å møte kommunen.

Legens advokat, Karl Bjørnar Olsen, har ingen kommentar til dette.

Les også: Overgrepssiktet kommuneoverlege er avhørt

Inngangspartiet til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler. NB! Kommunevåpen ved døren er sladdet. Se refleksjoner i vinduet.
Inngangspartiet til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler. NB! Kommunevåpen ved døren er sladdet. Se refleksjoner i vinduet.

Startet oppsigelsesprosess for én måned siden

Kommuneoverlegen er siktet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Legen nekter straffskyld. Han ble suspendert av kommunen fra stillingen som kommuneoverlege 1. august i år.

Statens helsetilsyn har midlertidig inndratt autorisasjonen hans. Legen påklagde suspensasjonen, men klagen førte ikke frem hos Statens helsepersonellnemnd. I vedtaket står det at nemnda ser alvorlig på opplysningene som er fremlagt.

24. august ble han siktet av politiet. Politiet har opprettet 58 saker mot legen. Det første avhøret ble gjort over to måneder senere.

Omtrent samtidig sendte kommunen to brev til den overgrepssiktede legen:

  • «Forhåndsvarsel vedrørende avskjed eller oppsigelse av fastlegeavtale»
  • «Forhåndsvarsel vedrørende avskjed eller oppsigelse – innkalling til drøftelsesmøte jf. arbeidsmiljøloven § 15-1»

Dette skjer før Statens helsetilsyn har konkludert i tilsynssaken, og mens politietterforskningen fortsatt pågår.

NRK har bedt om innsyn i brevene, men har fått avslag fra både kommunen og Statsforvalteren. Det er i dette avslaget det kommer frem at de planlagte møtene er avlyst på ubestemt tid.

Kommunedirektøren skriver at legen nå har fått frist til 5. desember til å komme med en skriftlig uttalelse i saken.

På spørsmål om hvordan kommunen opplever dialogen med legen, svarer kommunedirektøren at dialogen i hovedsak går via legens advokat.

Les også: Kommunedirektør erklærte full tillit til overgrepssiktet lege – gjorde ikke egne undersøkelser

Parkeringsplassen til Kommuneoverlege siktet for overgrep
Parkeringsplassen til Kommuneoverlege siktet for overgrep

Store kostnader for kommunen

Legen er sykmeldt, og kommunen har måttet betale for vikarer.

Kommunedirektøren har tidligere uttalt til NRK at kommunen kan få om lag 1,4 millioner kroner i ekstrakostnader i år, som følge av saken.

I tillegg kommer også fremtidige kostnader. Disse er beregnet til rundt 1 million kroner ekstra per år i en treårsperiode.

De ekstra utgiftene kan gjøre at kommunen må nedbemanne i barnehage og skole.

NRK forklarer

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Suspendert fra stillingen sin

18. juli 2022 vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune.

Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd.

Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klagene mot legen.

58 kvinner har anmeldt

24. august 2022 ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

58 kvinner har levert anmeldelse og har nå status som fornærmet i straffesaken.

Statens helsetilsyn har opplyst til NRK at de har mottatt 20 pasientklager mot legen.

Legen nekter straffskyld

Politiet hadde sitt første avhør med ham i starten av november 2022.

At det har tatt så lang tid før første avhør, har vært en belastning, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Legen nekter straffskyld. Han har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon.

Legen har ikke kunnet forsvare seg i pressen av hensyn til både taushetsplikten overfor pasientene og av hensyn til den pågående etterforskningen.

Legen fikk advarsel i 2007

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.

Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten.

Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet

Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.

Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.

Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen på 1990-tallet.

Over 80 kvinner har tatt kontakt

Over 80 kvinner har ringt til kommunens kontakttelefon siden den ble opprettet 24. august – den dagen legen ble siktet av politiet.

Like mange kvinner har snakket med politiet, bekrefter etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til NRK.

Nå er altså legen suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde rundt 850 pasienter på sin fastlegeliste.

Les også: Millionutgifter på grunn av overgrepssiktet kommuneoverlege: Kan ramme skole- og barnehagetilbud

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.
Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

20 pasientklager til Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak mot legen 24. april i år. De har mottatt 20 klager mot legen om krenkende og ubehagelig atferd.

NRK har tidligere omtalt innholdet i flere av disse. Kvinner har fortalt om unødvendig nakenhet, upassende berøring og voldsom behandling.

Statens helsetilsyn har tidligere opplyst om at de har fått beskjed fra politiet om å avvente med å gå videre i tilsynssaken. Av hensyn til etterforskningen.

Siste fra Trøndelag