Hopp til innhold

Trondheim kommune må betale dobbel leie i nye Spektrum

Den nye avtalen mellom Trondheim spektrum og kommunen, viser at kommunen skal betale dobbelt så mye i leie når den nye hallen står ferdig i 2019.

Trondheim Spektrum

Slik skal nye Trondheim Spektrum bli når hallen står ferdig i 2019.

Foto: Illustrajon / Link Arkitektur

– Når man bygger nytt, må en også rive noe av det gamle og oppgradere noe av det gamle. Dermed blir totalen dyrere, og husleien øker, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune til NRK.

Fra 1. desember 2019 skal kommunen leie halltid for nesten 30 millioner kroner i Trondheim spektrum. Det er dobbelt så mye som i dag.

Advokat: Prinsipielt feil

Det er ikke størrelsen på summen som er problemet, men prinsippet, mener advokat Per Andreas Bjørgan. På vegne av Øya velforening og en annen kommersiell aktør har Bjørgan klaget Trondheim kommune til ESA for brudd på EØS-avtalen:

– Her er det fastsatt en mye høyere leie for å finansiere utbyggingen eller utvidelsen av anlegget. Det kommer også den kommersielle virksomheten til gode, sier Bjørgan.

Morten Wolden er rådmann i Trondheim

Rådmann Morten Wolden i Trondheim bekrefter at det er satt en mye høyere leie for å finansiere utbyggingen eller utvidelsen av anlegget

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han jobbet tidligere 13 år i ESA, organet i Brussel som skal passe på at EØS-avtalen om forbud mot statsstøtte til kommersielle selskap blir fulgt.

Når det er inntektene fra den kommunale halleien som i høy grad skal finansiere byggingen, har Spektrum en konkurransefordel sammenlignet med andre kommersielle hallutleiere, mener den tidligere ESA-direktøren.

– Ingenting tyder på kryssubsidiering

Rådmannen i Trondheim kommune ser helt annerledes på det:

– Idretten i Trondheim har vært helt avhengig av å leie tid i Trondheim spektrum, og vil være det også i lang tid fremover. Det er ingenting som tyder på at aktiviteten for innendørsidrettene vil avta, tvert blir det nok en kraftig økning, sier Wolden.

– Betyr det at siden det er så vanskelig å få halltid i Trondheim, så må vi hjelpe Trondheim Spektrum med å få opp hallen selv om det eventuelt er i strid med lov om statsstøtte og kryssubsidiering?

– Det kommuneadvokaten har funnet så langt, er det ingenting som tyder på kryssubsidiering så langt. Om så er det heller slik at næring subsidierer idretten.

Byåsen-Levanger

Det er ingenting som tyder på at aktiviteten for innendørsidrettene i Trondheim vil avta i årene som kommer, tvert imot blir det nok en kraftig økning, sier rådmannen i Trondheim. Her fra håndballkamp mellom Byåsen og Levanger.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Kan ikke unnta

Denne uka sendte Trondheim kommune et omfattende svar til ESA. Kommunen argumenterer med at Spektrum kommer inn under et av unntakene i EØS-avtalen – om haller som blir brukt til flere aktiviteter. Den tidligere ESA-direktøren er uenig i den tolkninga:

– Gruppeundertaket gjelder idrett- og rekreasjonsaktiviteter. Messer og utstillinger er ikke det, det er kommersiell forretningsvirksomhet.

Nye Trondheim spektrum har steget i pris og omfang flere ganger. Prislappen er nå 536 millioner kroner.

Kommunen tar risiko

Leieavtalen med Trondheim kommune skal godkjennes av politikerne neste måned. Når ESA kommer med sin avgjørelse er uvisst. Advokat Bjørgan mener Trondheim kommune tar en risiko hvis ESA sier at avtalen med Spektrum er ulovlig:

– Da har både Spektrum og kommunen et problem. Da må de sørge for at den kommersielle virksomheten begynner å tjene mer penger for å kunne dekke det nye og høye byggelånet. Det er det jeg mener er risikoen. Alt dette burde ha vært avklart på forhånd, sier Bjørgan.

Rådmann Wolden aner ikke hvordan utfallet blir:

– Vi har hele tida forholdt oss til politiske bestillinger, og gjennomført leieavtalene etter de politiske vedtakene i bystyret. Nå skal disse sakene opp i Bystyret for endelig godkjenning, og så får vi avvente svaret fra ESA.