Hopp til innhold

Tungtransport truer verdifulle kulturminner i Trondheim

Riksantikvaren har stoppet all tungtransport knyttet til bygging av ny storhall på Nidarø i Trondheim, av frykt for skade på uerstattelige kulturminner.

Tungtransport til Trondheim Spektrum

Riksantikvaren har grepet inn og stoppet all tungtransport til og fra Trondheim Spektrum.

Foto: Privat

– Nå har vi observert skader i området som er fredet rundt gamle Elgeseter kloster i Klostergata. Det er ganske store sprekk- og setningsskader i fredet grunn. Vi ser det som høyst sannsynlig at disse setningsskadene har gått ned i kulturlaget og da kan kulturminner gå tapt i verste fall.

Det sier Sissel Ramstad Skoglund, seniorrådgiver hos Riksantikvaren som har krevd umiddelbar stans i all tungtransport i Klostergata.

Tegning Elgeseter kloster

Under bakken i Klostergata i Trondheim ligger Elgeseter kloster fra middelalderen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Godt bevart klosterkirke

Middelalderklosteret under bakken skal være godt bevart. Under det som var høyalteret i den gamle klosterkirka midt i gata, skal Olav den Helliges halvbror, Harald Hardråde, ligge begravet.

Riksantikvaren mener skadene har oppstått som følge av tungtransport til og fra Nidarøhallen, skriver Riksantikvaren i brev til Trondheim kommune og Trondheim Spektrum.

– Det er videre vår vurdering at skadene vil forverre seg dersom tungtransporten fortsetter under nåværende forhold. Dette kan føre til tap av uerstattelige kulturminner. Ifølge kulturminneloven § 3 er det forbud mot tiltak som er egnet til å skade eller ødelegge automatisk fredete kulturminner, eller som kan fremkalle fare for at dette kan skje.

Krever nye tiltak

– Vi har grunn til å tro at tunge lastebiler har kjørt opp på fortauet for å passere hverandre. Vi ser det som nødvendig å stoppe anleggstrafikken i Klostergata til og fra Nidarøhallen inntil det er funnet løsninger som kan avhjelpe situasjonen. Vi ønsker dialog om hvilke tiltak som er mulige for å unngå videre skade på det automatisk fredete klosteranlegget.

Kjell Håvard Nilsen

Prosjektleder for nye Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen, jobber nå for å finne tiltak som kan hindre skader på kulturminner i Klostergata.

Foto: NRK

Prosjektleder for nye Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen sier til NRK tirsdag at de har gitt Veidekke beskjed om å stoppe transporten umiddelbart.

Onsdag skal Spektrum ha møte med Riksantikvaren og Trondheim kommune, for å diskutere hvilke tiltak som må settes i verk for å hindre at verdifulle kulturminner går tapt.

– Vi skal selvsagt gjøre alt for å ordne opp slik at Riksantikvarens krav blir oppfylt.

Bygging Trondheim Spektrum

Byggingen av nye Trondheim Spektrum har skapt stor anleggstrafikk i Klostergata, noe som truer fredete kulturminner under bakken.

Foto: Kari Sørbø / NRK