Betaler ekstra-regning på 20 millioner kroner for storhall i Trondheim

Styret i Trondheim spektrum er villig til å betale 20 millioner kroner ekstra for å få bygget en ny storhall i Trondheim. Det er klart etter et styremøte i dag.

Plantegninger av Trondheim spektrum

Denne storhallen i Trondheim skal etter planen stå ferdig høsten 2019. Nå går det mot rask byggestart.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Torsdag kveld fikk styreleder Kåre Ytre-Eide i Trondheim spektrum de siste tallene fra rådmannen om ekstra-kostnaden med å få bygget storhallen, som skal stå klar til håndball-EM om to og ett halvt år.

Sa ja

– Det var en forutsetning at vi fikk et nøyaktig tall. Vi kan ikke leve med usikkerhet og måtte ha et nøyaktig tall, sier Kåre Ytre-Eide rett etter at dagens styremøte er ferdig.

Styret vedtok enstemmig å bevilge 20 millioner kroner ekstra til infrastruktur rundt den nye hallen på Nidarø i Trondheim.

– Vi har sagt et betinget ja. Årsaken til at vi kan si ja er at man ved å snu hallen har fått en mindre grunnflate som tilsvarer 1000 kvadratmeter. Vi sparer 20 millioner med å bygge på denne måten, sier Ytre- Eide.

Han sier at dette betinger at bystyret godtar at det blir et areal rundt hallen som er funksjonelt i forhold til drifta og at et sedumtak droppes.

Ytre-Eide, styreleder Trondheim spektrum

Et enstemmig styre i Trondheim spektrum sier ja til å betale 20 millioner ekstra for å få bygget ny storhall på Nidarø, forteller styreleder Kåre Ytre-Eide.

Foto: NRK

Går mot byggestart

Dagens ekstra-bevilgning betyr at Trondheim spektrum er klar til å starte bygginga av en ny storhall i Trondheim. Det gjenstår bare at bystyret kommende tirsdag vedtar de endringer som er foreslått på utendørsanlegget.

Før jul vedtok bystyret i Trondheim at en ny storhall for idretten og messearrangementer, skal ligge på Nidarø. Etter at debatten har rast om hvor storhallen skal plasseres ble Nidarø valgt med knappe 36 mot 31 stemmer.

Det som kan forsinke ei utbygging er arkeologiske utgravinger i Klostergata på Nidarø.

Vil ha flere parkeringsplasser

Styret i Trondheim spektrum mener at forslaget om å legge et grønt tak, et såkalt sedumtak, må droppes. Det vil i så fall gi en ekstra-kostnad på fire millioner kroner, slik at beløpet øker til 24 millioner kroner.

– Både vi og arkitekt stiller oss uforstående til at det er behov for et slikt tak. Teknisk sett skal det ta unna store vannmengder, men det ser vi ikke at det er behov for, sier Kåre Ytre-Eide.

Styret ser behovet for at det blir 180 parkeringsplasser rundt storhallen, og ikke bare 100 slik kommunen har foreslått.