Storhall gir ny storutgift for Trondheim kommune

Regningen for infrastruktur rundt den nye storhallen på Øya kan komme opptil 100 millioner for Trondheim kommune.

Plantegninger av Trondheim spektrum

Trondheim Spektrum vil bli et landemerke i bybildet, der Nidelva gjør en bue i byen.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Mange utfordringer skal løses før hallen kan virke hensiktsmessig for publikum og gli inn i nærmiljøet. Det gjelder tilrettelegginger slik at området blir fint rundt hallen, og ikke minst må adkomsten til Nidarø bli bedre.

Men siden selskapet som skal drive storhallen, Trondheim Spektrum, er kommunalt og ikke kommersielt, er det ikke råd å «velte for store kostnader over på utbygger», skriver rådmannen i et notat til bystyret.

– I utgangspunktet mente vi at kommunen skulle ta alt. I notatet fra rådmannen er det foreslått at Trondheim Spektrum AS skal dekke 20 millioner, sier styreleder i Trondheim Spektrum AS, Kåre Ytre-Eide, til NRK.

Skal behandles i styret

Ettersom hallselskapet er et non-profitforetak, mener rådmannen noe av byens budsjett må brukes til dette. Styret i Spektrum skal ha møte i morgen og vil da finne ut om og hvordan de kan dekke de 20 millionene rådmannen har foreslått at de skal dekke.

– Dette er noe vi skal behandle i styret i morgen og vi skal se på hvordan vi skal klare å dekke de utgiftene i morgen, sier Ytre-Eide til NRK.

Før jul vedtok Trondheim bystyre at en ny storhall for idretten og messe-aktiviteter, skal ligge på Nidarø. Siden har debatten fortsatt. Mange ønsker en omkamp om det knappe vedtaket.

Storhallen skal stå ferdig til håndball-EM om to år og et halvt år. Høsten 2019 har Trondheim kommune lovt at den nye hallen skal brukes under dette mesterskapet.

«Velte kostnader over på utbygger»

Styrelederen i Trondheim Spektrum forteller at det er flere ting som avgjør om det blir noe av storhall-planene.

– Det er to ting som må avgjøres. Det ene er innstillingen fra plankontoret. Det er en utfordring med at det blir veldig lite areal rundt hallen. Det andre er utgiftene knyttet til opprustningen av Klostergata, sier Ytre-Eide.

Fakkeltog

Mange har protestert mot den vedtatte nye storhallen Trondheim Spektrum på Nidarø.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Klostergata, to torg og elvekryssing

Det er på tre områder kommunen må gå inn og dekke utgifter som står i nær sammenheng med storhall-utbyggingen.

For det ene gjelder det bygging av ny 150 meter gangbru over Nidelva fra Nidarø til Ilakirka. Prislappen er i liten grad kalkulert ferdig, brua har fått en prislapp i notatet på mellom 37 og 64 millioner. Spriket skyldes for en del usikkerhet omkring hvorvidt det vil komme krav om arkeologiske utgravinger. Men utgiften kan blir langt høyere.

Den neste utfordringen er Klostergata. Den skal oppgraderes for å møte veksten i biltrafikk ned til Nidarø. Vann og avløpsanlegget i gata forbedres også, i og med gateutbedringen. Her kan det ikke graves dypt, med årsak at man er på historisk grunn. Arbeidet blir i alle tilfelle ikke billig. Her er man også usikker på behovet for arkeologiske utgravinger. Av kostnaden med dette foreslår rådmannen at 20 millioner skal dekkes av Trondheim spektrum, resten av kommunen, trolig blir summen på kommunen minst rundt 30 millioner.

Til slutt gjelder det grøntarealer og to offentlige torg rundt den nye storhallen. Her skal Trondheim Spektrum dekke 30–35 millioner kroner. Trondheim kommune i overkant av 80 millioner.

Arkeologiske utgravinger kan komme til å bli et stort usikkerhetsmoment. Også i forhold til tidsplanen. Å ha hallen ferdig til høsten 2019 krevet nemlig at tempoet holdes.

Veldig raske anslag

Rådmannen skriver i notatet at alle de økonomiske utregningene han legger fram, er gjort i løpet av ei uke. Vanligvis ville det blitt brukt adskillig lengre tid på arbeidet, og gjort adskillig grundigere kalkuleringer.

Særlig når det gjelder kostnadene med gangbru over elva, er det svært usikkert hva som blir den egentlige sluttsummen, innrømmer kommunens øverste administrative leder.

Notatet innebærer uansett at kommunens ekstra utlegg knyttet til hallens realisering, raskt vil komme til å nå hundremillioners grensen.

Nidarø storhall

Storhallen sett fra motsatt side av elva.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur