NRK Meny
Normal

Torsdag starter Jøa-saken i Høyesterett

Norges øverste domstol skal behandle saken der en bonde er dømt for vanskjøtsel av 92 dyr.

Døde dyr i fjøset på Jøa

Mattilsynet fant 92 døde storfe i fjøset på Jøa.

Foto: Politiet

Bonden (37) fra Jøa, som ikke gav dyrene sine mat på tre måneder, ble i mai dømt til ett år og to måneder i fengsel av Frostating lagmannsrett. Dette er den strengeste straffen av sitt slag i Norge noen gang.

20 mars i 2015 rykket Mattilsynet på en bekymringsmelding til en gård på Jøa. Der fant de 92 dyr som hadde sultet i hjel.

Psykisk knekk

Mannen forklarte i retten at han fikk en psykisk knekk i forbindelse med at hans far ble syk like før jul 2014, og sluttet da å gå i fjøset.

Henter ut døde kyr på Jøa

Etterforskningen viste at dyrenes mattilgang skal ha stoppet opp i tiden før jul i 2014, og at de deretter led en langsom død.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Dyrene døde fodi bonden satt i kårstua i stedet for at han var i fjøset. Tingretten går seg bort fra det gunstigste faktum i denne saken, sa aktor Per Morten Schjetne i ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Lagmannsretten tredoblet straffen på fire måneders fengsel fra tingretten. Saken ble deretter anket inn for Høyesterett.

– Han er skuffet og overrasket over at det ble en så kraftig skjerpelse av straffen. Det er mer enn tregangen sammenlignet med dommen fra tingretten. Straffen er historisk streng i forhold til sammenlignbare saker, sa bondens forsvarer, Bertil Smalås til NRK etter dommen i lagmannsretten.

I tillegg til fengselsstraff forbød lagmannsretten bonden å ha ansvar for husdyr i den neste 10-årsperioden.

– Mye lidelse

Veterinærinstituttet mener enkelte av dyrene kan ha levd i nesten tre måneder før de døde. Det kom fram i en rapport som ble presentert da saken gikk i Namdal tingrett.

– Det er utvilsomt at dyrene har dødd som en direkte følge av mangel på fôr og vann, og at dette samt manglende annet stell har påført dem mye lidelse, skriver dyrevernsansvarlig Cecilie Mejdell ved Veterinærinstituttet i rapporten.

Den tiltalte kunne ikke gi noe klart svar på når de 92 dyrene døde i fjøset på Jøa. Men i slutten av februar var det helt stille der inne. Først den 20. mars kom representanter fra politiet og Mattilsynet på besøk og oppdaget tragedien.

– Jeg hadde mer enn nok med meg selv. Det er bare tragisk, og det er helt forferdelig det som har skjedd med dyrene, forklarte han i tingretten.

Bonden sa han aldri mer skal drive med dyrehold, og sa i retten at han synes det er helt greit å få forbud mot å ha dyr for all framtid.

Høyesterett tar stilling til straffeutmålingen, ikke skyldspørsmålet.

Jøa 92 storfe sultet ihjel

De 92 døde dyrene ble begravet i ei massegrav på gården de ble funnet.

Foto: NRK