Høyesterett skjerper straffen i Jøa-saken

En bonde fra Jøa i Trøndelag er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grove brudd på dyrevelferdsloven. – Skuffende, mener NOAH og Dyrevernalliansen.

Mattilsynet har fjernet de døde dyrene fra fjøset på Jøa i Fosnes kommune.

Flere titalls døde dyr ble fjernet fra fjøset på Jøa. NRK gjør oppmerksom på at denne videoen inneholder sterke bilder.

I Høyesterett ba påtalemyndigheten om fengsel i to og et halvt år for bonden som er dømt for vanskjøtsel av 92 dyr på Jøa i Nord-Trøndelag.

Nå er dommen klar, og Høyesterett fastsetter dommen til fengsel i ett år og ti måneder, men med et fradrag på to måneder for tilståelse.

Anket av påtalemyndigheten

Etter en bekymringsmelding rykket Mattilsynet og politiet ut til gården 20. mars i fjor. De ble møtt av et nærmest ubeskrivelig syn. Besetningen på 92 dyr lå døde inne i fjøset. Videoopptaket fra gården gjort samme dag, viser avmagrede og møkkete dyr liggende døde over alt, noen i grupper, dels oppå hverandre.

Bonden i slutten av 30-årene ble i tingretten dømt til fengsel i fire måneder, mens Frostating lagmannsrett dømte ham til ett år og to måneder i fengsel. Saken ble da anket til Høyesterett av påtalemyndigheten. Nå er altså dommen skjerpet med seks måneder.

Mannen er også fradømt retten til å ha ansvar for husdyr i en periode på ti år.

NOAH: – Skuffet

Bonden sluttet å gi dyrene sine mat i slutten av 2014, men tragedien ble avdekket først tre måneder senere. Han forklarte da at han sluttet å fôre dyrene fordi han hadde en psykisk knekk.

Siri Martinsen, Noah

Siri Martinsen i Noah.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Strafferammen for grove lovbrudd mot dyrevelferdsloven er tre år. Jøa-dommen vil få betydning for straffenivået ved fremtidige dyretragedier.

– Det er veldig skuffende at statsadvokatens påstand på to år og fire måneder ikke blir tatt til følge. Spørsmålet her er jo hva slags type grove lovbrudd man venter på for å ta i bruk dyrevelferdsloven, sier leder i NOAH, Siri Martinsen, til NRK.

Dyrevernalliansen vil ha strengere straff

Dyrevernalliansen vil over nyttår foreslå for Stortinget at strafferammen etter dyrevelferdsloven heves og presiseres.

– Denne saken peker seg ut som en av de verste dyremishandlingssakene i Norge på mange tiår. Når Høyesterett likevel ikke benytter strafferammene fullt ut, er dette et tydelig tegn på at endringer må til i lovverket, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

Høyesterett har også nylig avsagt dom i Lukas-dommen, der en hund ble bundet fast til et betongrør og kastet fra Krapfossbrua i Moss og ned i elva. Lagmannsretten dømte mannen til 90 dagers fengsel, og Høyesterett opprettholdte dommen. Denne saken fikk betydning for straffeutmålingen i Jøa-saken.