Flere anmelder kriminalitet mot dyr

Etter et år med dyrepoliti har politiet i Trøndelag mottatt 79 anmeldelser om brudd på dyrevelferdsloven – en betydelig økning sammenlignet med tidligere år.

Ku på gård i Orkdal

Dyrepolitiet er et prøveprosjekt i Trøndelag og Rogaland, og skal passe på at dyr i landbruket og kjæledyr har det bra.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Det er stille og rolig i det nye løsdriftsfjøset på gården Gangås i Orkdal. Lederen i den lokale dyrevernsnemnda er på besøk for å undersøke melkekyrne.

Finn Hoff i Dyrevernnemnda på gårdsbesøk i Orkdal

Finn Hoff i Dyrevernnemnda på gårdsbesøk i Orkdal.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Vi undersøker blant annet at kløvene er skåret riktig, sier Finn Hoff i Dyrevernnemnda.

Han har ansvaret for dyrevelferden i seks kommuner i Trøndelag, og konstaterer at kyrne her har det bra.

Men det er ikke tilfellet blant alle dyr i landbruket eller blant kjæledyr. Nord i Trøndelag ble 92 storfe funnet døde i mars i fjor. Gårdbrukeren på Jøa hadde latt dyrene sulte i hjel, og saken har havnet i Høyesterett.

At denne tragedien ikke ble avdekket, var en av grunnene til at det nye dyrepolitiet startet opp i Trøndelag i september i fjor.

Flere anmeldelser om kjæledyr

Den nye dyrekrimgruppa, som er et samarbeid mellom politiet og Mattilsynet, har i år fått inn 79 anmeldelser. De aller fleste om kjæledyr.

– Det er et betydelig større antall saker. Det må bety at folk er mer bevisst på at slike saker kan anmeldes til politiet, sier Alf Rune Nilsen, påtaleansvarlig i dyrekrimgruppen.

Mona Holm-Ross

Mona Holm-Ross i Mattilsynet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

På politihuset i Trondheim tirsdag møtte dyrevernere, veterinærer og journalister Norges første dyrepoliti – ett år etter. Mattilsynet håper at den økte oppmerksomheten skal forhindre grove lovbrudd i fremtiden.

– Dette gir en preventiv effekt at det kan medføre fengselsstraff at man ikke mater dyrene sine, sier Mona Holm-Ross som er jurist hos Mattilsynet.

Håper på dyrepoliti over hele landet

Siri Martinsen

Siri Martinsen, leder for NOAH

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Om to år er pilotprosjektet i Trøndelag ferdig. Rogaland har også fått sitt eget dyrepoliti, og nå håper Dyrebeskyttelsen og NOAH at dette vil spre seg til hele landet.

– Dette har også økt bevisstheten i politiet, slik at flere saker blir etterforsket. Samtidig blir mange saker henlagt, så det er ikke nok med to avdelinger som etterforsker slike saker. Det må være over hele landet, sier Siri Martinsen, leder for NOAH.

Henter ut døde kyr på Jøa

Dommen fra lagmannsretten ble anket, og dermed er det Høyesterett som skal ta stilling til straffeutmålingen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Jøa-saken vil få følger for straffenivået

Jøa-saken skal nå avgjøres i høyesterett og påstanden er to og et halvt års fengsel. Saken kan få mye å si for straffene i dyrekrimsaker.

– Denne saken vil danne grunnlaget og bety mye for hvor straffenivået skal ligge, sier politijurist Alf Rune Nilsen.

– Både Mattilsynet og politiet er blitt flinkere til å ta kontakt med hverandre når det trengs. Nå følger vi opp sakene på en bedre måte, sier Mona Holm-Ross i Mattilsynet.

Tilbake på gården i Orkdal er også Finn Hoff i Dyrevernnemnda positiv til tiltaket.

– Nå finnes det en kompetanse i politiet og saker blir ikke like fort henlagt som før, sier Hoff.

Kyr på gård i Orkdal
Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK