Hopp til innhold

Statskog mener unge har blitt mer skeptisk til elgjakt – skylder på «kjøttskam»

Statskog frykter at jakt i Norge skal rammes av en misforstått kamp for klima og dyrevelferd.

Død elg under elgjakt

ØKENDE SKEPSIS TIL ELGJAKT: Statskog merker en økende skepsis til jakt og viltkjøtt blant unge. Statskog er et statsforetak under Landbruks- og matdepartementet, og forvalter rundt 20 prosent av Norges landarealer.

Foto: Kjartan Trana / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Skuddene har falt. Denne gangen er det en elgkalv som har gått i bakken – en vanlig hendelse på høsten. Men landets største grunneier, Statskog, merker at samfunnet er i endring.

– Vi ser at ordet «kjøttskam» brer seg utover. Det går på at rødt kjøtt skal være skadelig for kroppen og dårlig for klimaet. Det går på dyrevelferd og etiske forhold rundt dette, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Han frykter nemlig at jakt i Norge skal rammes av en misforstått kamp for klima og dyrevelferd. Hos Norges største grunneier er man redd «kjøttskam» skal ødelegge for framtidig rekruttering til jegermiljøet.

– Vi hadde jo en Brennpunkt-dokumentar på NRK som tok opp dyrevelferd i svineproduksjon. Det vi ser er jo at alt dette slår over på jakta og folk klarer ikke å skille på det ene og det andre, sier kommunikasjonssjefen.

Elgjaktlag ved bål i Trøndelag

FRYKTER FÆRRE SOM JAKTER: Jaktlaget i Trøndelag fikk skutt elg. Nå frykter Statskog at færre kommer til å dra på elgjakt i årene som kommer.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Mener jakt på dyr er helt naturlig

Elgjeger Jon Erling Skåtan klarer ikke å forholde seg til ordet «kjøttskam».

– Det er litt fremmed for meg altså, sier han mens han tar vom og tarmer ut av elgkalven som nettopp har blitt skutt.

Skåtan forteller at jakt og kjøtt har vært en naturlig del av oppveksten og livet hans.

– Jeg som har vokst opp med dyr på en gård har et så naturlig forhold til dette. Det å høste av dyr som går i skogen, en slik ressurs, må være det beste vi kan gjøre, sier jegeren.

Jo Inge Breisjøberget

REDD FOR REKRUTTERINGEN: Jo Inge Breisjøberget jobber for Norges største grunneier, Statskog.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Et begrep som er i ferd med å sette seg

Fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog påstår at ordet «kjøttskam» er i ferd med å etableres.

– Men hvor har dere dette fra?

– Vi følger jo med på sosiale medier. Og vi møter og prater med veldig mange jegere. Spesielt blant unge jegere har vi merket at dette er et begrep som er i ferd med å sette seg. I likhet med flyskam og andre skammer om dagen, sier Breisjøberget.

Han peker på en generell samfunnsendring, og er redd for at elgjakta kommer i ufortjent dårlig lys.

– Vi er jo med på at man skal kutte ned på kjøttforbruket, men dette blir feil altså. Det å få folk ut i naturen for å høste klimavennlig kjøtt, det skal man ikke skamme seg over, sier Breisjøberget.

Twitter-klipp

Er sjokkert over utspillet til Statskog

Leder og veterinær i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, mener det blir helt feil at Statskog kommer med dette utspillet om «kjøttskam» og økende skepsis til elgjakt blant unge.

– Jeg er sjokkert over at staten som aktør er bekymret for at flere verdsetter ville dyrs egenverdi, i en tid hvor miljøforskere oppfordrer oss til å gjøre nettopp det. Og hvor vi er inne i en naturkrise fordi dyr har blitt sett på kun som ressurser.

Hun er heller ikke spesielt glad i begrepet «kjøttskam».

– Dette er et medieskapt ord som får folk til å henge seg mer opp i sine egne følelser enn i sine egne handlinger. Handlingene bør være mest mulig rettet inn på å ta vare på dyr og miljø.

Siri Martinsen

SJOKKERT: NOAH-leder Siri Martinsen reagerer på Statskogs utspill, og mener at jakt-skepsis blant unge er positivt

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Skal ikke handle om «kjøttskam»

– Jeg er i utgangspunktet veldig glad for at folk endrer seg og blir mer bevist på hva dyrs egenverdi egentlig handler om, sier dyrevernsaktivist og leder i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl.

Rostøl tror at mange ønsker at dyrene som løper rundt i skogen skal få være i fred. At vi mennesker ikke skal trenge å drepe dem.

– Samtidig synes jeg ikke det skal handle om «kjøttskam», men mer bevissthet rundt dyr og dyrenes perspektiv. For meg handler det rett og slett om at flere og flere bryr seg om dyr, sier Rostøl.

– Vil være klimafiendtlig å slutte med jakt

– Skal vi kutte ut jakt og fiske mister vi viktige grunner for at folk bor i distriktene, sier landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen.

Han tror det er et fåtall som mener at nordmenn skal slutte å jakte vilt, men mener likevel Statskogs utspill må tas på alvor.

– Men å slutte å høste viltressurser som elg og hjort er klimafiendtlig. Da må vi jo skaffe maten på annet vis, sier Sandtrøen.

Han mener nordmenn bør jakte med god samvittighet. Misforståelser om jakt og «kjøttskam» hindrer oss fra å gjennomføre de klimatiltakene som faktisk er viktig fordi det kan svekke oppslutningen om det som det teller, sier han.

Vil at flere skal få oppleve jakt

Kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog er opptatt av at Norge skal få frem nye jegere som er opptatt av bærekraft.

– Jeg tror vi i Statskog må være ekstra obs på at vi fremover må ha dyktige jegere og en bærekraftig forvaltning. Norske jegere er veldig dyktige naturelskere. De ønsker ikke å utrydde arter, men tvert imot at barnebarna også skal få oppleve det samme.

Samuel Rostøl

FLERE MÅ BRY SEG OM DYRENE: Leder i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl, mener flere bør bry seg om dyrene.

Foto: Jenny Ingemarsson