Jubler over vindkraftnei

Lederen i Fosen reinbeitedistrikt er svært fornøyd med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslår søknadene om å bygge Rapheia og Blåheia vindkraftverk.

Vindmøller Bessakerfjellet

Disse vindmøllene står på Bessakerfjellet.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Dette er kjempepositivt for vår del, sier Terje Haugen, leder i Fosen reinbeitedistrikt til NRK.

Han sier at avslaget betyr at de kan drive som før med samme antall rein.

Tar hensyn til reinen

Nettopp hensynet til reindrifta trekkes fram når NVE begrunner avslagene om å bygge Blåheia vindkraftverk i Roan og Osen i Sør-Trøndelag samt Rapheia vindpark i Nord-Trøndelag.

De to vindkraftverkene ville bestått av inntil 86 turbiner og arealet ville vært på ca. 40 km2.

Direktoratet skriver i en pressemelding at prosjektene var planlagt i sentrale og viktige beiteområder.

– NVE mener at de totale virkningene for nord-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt kunne blitt for store dersom de planlagte vindkraftverkene ble bygget ut i tillegg til de allerede konsesjonsgitte vindkraftverkene, skriver direktoratet.

Viktige områder

Terje Haugen bekrefter at de to områdene er viktige for de som driver med rein.

– Blåheia er et område vi er nødt til å bruke når vi skal flytte ut mot Osen fra sørsiden. Rapheia er et fjellområde som er lite besøkt av turister og reinen roer seg veldig bra der oppe. Samtidig er det fint beite der stort sett hele året. Det er stort at det blir holdt vedlike på samme måte som det er i dag, sier Terje Haugen.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.