Hopp til innhold

Minst tre år før vi får vindkraft fra Fosen

NVE sier ja til utbygging av fire vindkraftverk på Fosen, samt nye kraftledninger på Fosen og i Namdalen. Hvis ingen protesterer.

Anders Gaudestad

Anders Gaudestad og selskapet SAE Vind har fått vindkraftkonsesjon på Fosen.

Foto: Anders Martinsen

NVE gir konsesjon til fire vindkraftverk med nødvendige kraftledninger på Fosen og i Namdalen i Midt-Norge. En utbygging av disse vindkraftverkene kan gi vel 2 TWh ny kraftproduksjon per år. Det svarer til 4/5 av årsforbruket i Trondheim.

Løser ikke akuttbehovet

Dermed kan noe av underskuddet i kraftsituasjonen i Midt-Norge bli løst. Men det vil ta flere år fra dagens vedtak til vindmøllene er i gang og leverer strøm.

Alle berørte parter har nemlig adgang til å klage på de fire konsesjonene som er gitt. Dermed kan både reindriftsnæringen og miljøvernorganisasjoner klage, og alle andre motstandere av vindkraftverk på fjelltopper og kraftlinjer gjennom urørt natur.

* Landets største vindkraftkommune

Den nye kraftlinja fra Namsos til Storheia vil redusere området med inngrepsfrie naturområder med 30 kvadratkilometer.

Stor motstand

Men motstanden mot kraftplanene på Fosen er svært omfattende både fra reindriftsnæringa, og naturvernere. For ett år siden skrev flere tusen under på et opprop mot vindkraft på Fosen-halvøya. Oksbåsheia-Sørmarksfjellet, Roan, og Kverndalsfjellet og Storheia i Åfjord.

Senest i februar sa organisasjonen Vern Fosenhalvøya et klart nei til planene om vindkraftutbygging i regionen. – En utbygging vil være katastrofal for reindriftsnæringa, og for miljøet på Fosen, sier tidligere fylkesleder i naturvernforbundet ui Nord-Trøndelag, Per Flatberg.

Må lønne seg

Først når alle klager er avvist, og konsesjonene er endelige kan utbyggerne ta det første spataket. Men det avhenger av om utbyggerne mener at det lønner seg å bygge ut vindkraftverk på Fosen i stor skala.

Det gjør det ikke i dag.

– Vi må ha på plass to ting før vi kan sette i gang å sette opp vindmøller på Fosen, sier Anders Gaudestad til NRK.no. Han er administrerende direktør i et av selskapene som har fått vindkraftkonsesjon, nemlig SAE Vind, eller Statkraft Agder Energi Vind DA.

Ifølge Gaudestad må det bygges en mye bedre nettilførsel fra Fosen og til resten av landet før de begynner å tenke på å bygge den første vindmølla.

– Det er ikke noen vits i å bygge et vindkraftverk hvis vi ikke får ut kraften fra området til der den trengs, sier Gaudestad til NRK.no.

Nå har TrønderEnergi Nett AS og Statnett SF fått konsesjon til å bygge nettopp denne kraftlinja, men de vil ikke bygge ut denne før de vet at det kommer et vindkraftverk eller to på Fosen.

Fotomontasje: Kvenndalsfjellet vindpark, sett fra Stokkøya.

Fotomontasje: Slik mener SaeVind at Kvenndalsfjellet vindpark vil se ut fra Stokkøya.

Foto: saevind.no / NRK

– Ikke før 2013/2014

Hos Trønderenergi sier de at dersom de bestemmer seg for å bygge sin 132 kVs linje, vil den tidligst komme i drift i 2013/2014.

– En forutsetning for at vi skal bygge ut linja er at det blir et positivt vedtak om at det bygges vindkraftverk på Fosen, sier kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad i TrønderEnergi.

– Dessuten må Statnett vedta å bygge ut sin 420kV kraftlinje.

– Disse to prosjektene må derfor gå hånd i hånd, sier Anders Gaudestad i SAEVind.

Dermed vil det gå minst tre vintre før vindkraft fra Fosen kan redde frosne trøndere og møringer.

Grønne sertifikater

Men det er ikke nok. I tillegg må SAE Vind være overbevist om at de klarer å tjene penger på vindkraften de skal produsere på Fosen.

– Da må vi ha på plass forutsigbare løsninger som for eksempel grønne sertifikater, sier Anders Gaudestad.

Han er bekymret for at politikerne skal tro at virkemidlene til det statlige energibyrået Enova er nok til å få i gang vindkraftutbygging i stor skala på Fosen. Den ballongen skyter Gaudestad gjerne ned umiddelbart.

– Støtte fra Enova er ikke god nok. Den er ikke forutsigbar, det har tida vist.

– Det er umulig for oss å vite på forhånd hvor mye penger som er i potten. Det bestemmes over statsbudsjettet, og det endres jo fra år til år.

Grønne sertifikater er det eneste som gir Anders Gaudestad den forutsigbarheten som han mener skal til. Det er også en måte for regjeringen å oppfylle Norges forpliktelser til EUs Fornybar-direktiv.

Grønne sertifikater har dessuten en teknologinøytral effekt som gir alle aktører lik mulighet til å bygge ut sin fornybare energi.

Vindmøller Bessakerfjellet

På toppen av Bessakerfjellet i Roan står 25 vindmøller.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

25 øre per kWh

– Vi vil ha den sertifikatordningen som Sverige har fått, hvor de som produserer fornybar kraft kan selge sertifikater til de som har produserer energi på gammelmåten.

I Sverige er alle etablerte produsenter pålagt å kjøpe en kvote på 8, 10 eller 12 prosent ev egen produksjon. Sertifikatprisen i Sverige har de siste årene ligget på om lag 25 øre per kilowatt-time.

Vindkraft trenger en pris på 60-70 øre for å gå med nok overskudd. Med 25 øre i subsidiering fra sertifikatene trenger SAE Vind en strømpris på 35-45 øre per kWh.

– Vil 25 øre i støtte holde for dere?

Vel. I Sverige har de 25 ørene ført til utbygging av 2 Twh/år. Det vil nok virke her hjemme også, sier Anders Gaudestad.

Han har en lang vei å gå for å overbevise politikerne. I 2009 gikk arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg i spissen mot at Norge deltar i etableringen av en nordisk ordning med grønne sertifikater for kraftmarkedet.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Dersom kraftlinjene kommer på plass har Fosen én viktig fordel framfor andre regioner. Det er her det er mangel på kraft.

Prisområde-inndelingen gjør at konsesjonshaverne på Fosen kan regne med en høyere kraftpris i Midt-Norge i mange år framover. NVE sier også at vindkraft den mest gunstige fornybare energiformen å bygge ut i Midt-Norge.

I mens feirer NVE at de omsider har klart å gi Fosen de første vindkraftkonsesjonene.

– Vindkraftutbygging på Fosen er et viktig bidrag til å følge opp de politiske målene om å satse mer på fornybar kraftproduksjon i Norge, uttaler vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Vindmøller på Bessakerfjellet

Vindmøller på Bessakerfjellet.

Foto: Linda Bjørgan / NRK