Hopp til innhold

Raser mot vindkraft

Organisasjonen Vern Fosenhalvøya raser mot Norges vassdrags- og energidirektorat som i dag ga tillatelse til vindkraft-utbygging på Fosenhalvøya.

Vindmøller Bessakerfjellet
Foto: Linda Bjørgan / NRK

– NVE sjokkerer med å gi konsesjon til alle søkte vindkraftprosjekter på Fosenhalvøya. Omfanget er enormt. Fosen er for lite for en så stor utbygging. Utfallet er at omtrent alle naturområdene på Fosen går tapt, sier leder Sigmund Astorsen i Vern Fosenhalvøya til NRK.

– Raserer kystnatur

Naturvernerne mener denne kraftlinja vil rasere store områder med sårbar kystnatur på Fosen.

– Fosenhalvøya vil med dette framstå som et eneste stort vindkraftområde. Dette går sterkt inn på folket på Fosen. Dette er området de bruker og har sterk tilknytning til, sier Astorsen.

NVE argumenterer med at det må bygges ut en større mengde vindkraft på Fosen for at nettkostnadene med en ny 420kV til Namsos kan forsvares. Astorsen sier konsekvensene av en slik storstilt utbygging vil være katastrofale.

– Vi er av en soleklar oppfatning om at NVE ikke har gjort det de er satt til å gjøre i denne saken, og kommer til å jobbe hardt for å få endret vedtakene. Dette er ansvarsfraskrivelse fra NVE, som tydelig har bestemt seg for at Fosenhalvøya nå skal ofres. Dette kan vi ikke godta, og oppfordrer alle til å ta sterk avstand til vedtakene, mener Vern Fosenhalvøya.

– Sterk mistolking

Organisasjonen angriper også NVE når de hevder at dette inngrepet er akseptabelt for både lokalsamfunn, naturen og reindrifta.

– Dette er en sterk mistolkning av både opinionen og høringsutalelser fra NVE, som tydelig har bestemt seg for at Fosenhalvøya nå skal ofres. Dette kan vi ikke godta, og vi vil mobilisere slik at NVE blir nødt til å lytte til folket på Fosenhalvøya, avslutter Sigmund Astorsen.