Hopp til innhold

Flere er siktet etter politiaksjon mot settefiskanlegg

Mattilsynet har anmeldt en produsent av fiskeyngel for brudd på dyrevelferdsloven og matloven.

Statland Settefisk

Politiet aksjonerte både her ved Statland Settefisk og ved hovedkontoret til moderselskapet Namdal Settefisk. Begge ligger i Namsos kommune.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Politiet aksjonerte både på hovedkontoret til Namdal Settefisk og på anlegget til datterselskapet Statland Settefisk den 30. november, etter å ha fått ransakingstillatelse fra tingretten.

– De involverte, som er selskapet og enkelte privatpersoner, har status som siktet. I tillegg har vi sikret en del relevant materiell ved blant annet databeslag.

Det sier påtaleansvarlig hos politiet i Trøndelag, Amund Sand.

Flere siktet i saken

Lakseyngel

Et settefiskanlegg behandler fisken fra den er befrukta egg til den blir smolt og er klar for saltvann.

Foto: Aqua Gen

Det var Mattilsynet som anmeldte Namdal Settefisk til politiet, etter det de omtaler som «en hendelse» ved Statland Settefisk, som produserer laksesmolt.

Anmeldelsen går på fiskens helse og velferd. I tillegg er det enkelte momenter i forhold til matloven, altså om fisken har vært lovlig å selge i den forfatning den har vært i.

Sand vil ikke si noe om alvorlighetsgraden i saken, utover at det kreves en kvalifisert mistanke i forkant av en siktelse.

– Generelt går det på fiskens helsetilstand og oppfølginga for å sikre god helse. Det handler også om fisken har vært i en slik helsemessig tilstand at det er lov til å omsette den videre.

Amund Sand, politiadvokat

– Mattilsynet har hatt en løpende kontroll og tilsyn hos Namdal Settefisk, som hos mange andre aktører, sier politiadvokat Amund Sand.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Bedriften vil ikke kommentere

Statland Settefisk er altså en av bedriftene i konsernet Namdal Settefisk. Konsernet har til sammen 30 ansatte. Majoriteten av selskapet eies av familien Devik.

– Vi vil ikke kommentere saken slik den står i dag, sier administrerende direktør Kåre Devik.

Anlegget på Statland er i dag konsernets største lokalitet, med konsesjon til å produsere 7,5 millioner laksesmolt.

  • Statland Settefisk måtte slakte ned flere millioner fisk etter at et ras utløste en flodbølge i januar 2014. Begge hovedrørene kollapset og de mistet alt vannet inn til anlegget:

Mattilsynet «kan ikke» kommentere

Det var i forbindelse med et regulært tilsyn at Mattilsynet kom over opplysninger som endte med anmeldelse.

Solveig Støland er fungerende avdelingssjef i Mattilsynet Midt avdeling Namdal. Hun bekrefter at det var de som leverte anmeldelsen til politiet, men vil ikke gi noen detaljer utover det.

– Vi har fått beskjed internt om at vi ikke kan kommentere saken. Det er politiet som styrer saken, sier hun til NRK.

Kan ikke si når saken er ferdig etterforsket

Både de siktede og vitner blir avhørt. Politiet skal i tillegg gå gjennom informasjonen de har sikret seg.

– Når vi har etterforsket ferdig, må vi konkludere hvordan saken skal avgjøres – om den legges bort eller om det fører til reaksjoner, sier politiadvokat Amund Sand.