Hopp til innhold

Sametinget og staten ikke enige om innholdet i utredningsprogrammet for Fosen

Sametinget og regjeringen er ikke blitt enige om innholdet i utredningsprogrammet for Fosen. Men kommunikasjonen mellom partene vil fortsette.

Storheia, Fosen

UAVKLART HVA SOM VIL SKJE: Staten jobber med flere spor for å komme fram til en løsning på hva som skal skje i vindkraftsaken på Fosen i Trøndelag.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Etter det TV 2 forstår mener Sametinget at det ikke lengre er grunnlag for å fortsette kommunikasjonen med Olje- og energidepartementet (OED) om utredningsprogrammet.

Utredningsprogrammet er statens forslag til forhold som bør belyses og jobbes videre med for å komme fram til en løsning i Fosen-saken.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både på folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til kanalen.

Sametingspresident, Silje Muotka

Sametingspresident Silje Moutka sier til TV 2 at situasjonen er alvorlig.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

I et møte torsdag 27. april mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og energiminister Terje Aasland ble det konstatert at det ikke er mulig å komme til enighet om et utredningsprogram.

Men det betyr ikke at all kommunikasjon med staten om Fosen-saken er brutt, sier Moutka til NRK.

– Vi har ikke brutt samarbeidet. Men konsultasjonen er slutt for denne gang. Fordi vi ikke er enige om innholdet i utredningsprogrammet og hvordan Fosen-saken skal løses, sier Moutka.

Sámediggi ja ráđđehus eaba beassan ovttaoaivilvuhtii mo čoavdit Fovsen-ášši – NRK Sápmi - samiske nyheter, kultur og underholdning

Følger to spor for løsning

Utredningsprogrammet er det formelle sporet for løsning i Fosen-saken. Dette kan bli en tidkrevende prosess.

Konsultasjonsmøtet denne uka var mellom staten ved Olje- og energidepartementet (OED) og Sametinget.

Tidligere denne måneden hadde blant annet den sørlige gruppen av samer på Fosen også et konsultasjonsmøte med OED.

Sør-Fosen sijte i konsultasjonsmøte med staten, Olje- og energidepartementet.

Sør-Fosen sijte i konsultasjonsmøte med staten ved Olje- og energidepartementet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Les også: Bedre tone mellom staten og samene før møte onsdag

Aasland og Borch på fjellene på Fosen
Aasland og Borch på fjellene på Fosen

Etter dette møtet ble det kjent at riksmekler Mats Ruland vil bistå i kommunikasjonen mellom de berørte, utbyggerne og staten for om mulig komme fram til en minnelig løsning mellom partene.

For parallelt med utredningsprogrammet jobbes det også med å komme fram til en mer direkte og omforent løsning mellom de berørte av vindkraftutbygginga på Fosen.

Utbyggingsselskapene har sagt at de er positive til at Ruland blir koblet inn og at de ønsker en snarlig avklaring av saken.

De berørte familiene på Fosen er heller ikke avvisende.

Les også: Fosen-utbyggerne positive til hjelp fra riksmekler

Storheia, Fosen
Storheia, Fosen

Enige om å avslutte konsultasjonen uten enighet

– Vi ble ikke enige om utredningsprogrammet. Sametinget beklager situasjonen som har oppstått, sier Moutka.

Sametinget og OED ble ikke enige om rammene for utredningsprogrammet.

Sametinget mener blant annet at det ikke er riktig at staten skal utrede på nytt forhold som allerede er undersøkt og slått fast i høyesterettsdommen.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier dette til TV 2:

«Jeg og sametingspresidenten hadde et godt møte i går, der vi avsluttet en serie konsultasjonsmøter om utredningsprogrammet. Vi er enige om at vi nå avslutter konsultasjonen, selv om vi ikke oppnådde enighet om utredningsprogrammet. Vi venter nå på siste tilbakemeldinger fra reindriften, og vil fastsette utredningsprogrammet om kort tid.»

Les også: Vil ha Riksmekleren inn i Fosen-saken

Mats Ruland
Mats Ruland

– Uakseptabelt

Næringspolitisk talsperson i Rødt, Geir Jørgensen, reagerer på bruddet mellom Sametinget og regjeringa. Han frykter at dette vil føre til handlingslammelse og omkamp i oppfølgingen av Fosendommen.

– Det er helt uakseptabelt om Aasland og OED prøver å utrede seg rundt høyesterettsdommen. Staten har tapt i Høyesterett, og kan ikke utrede seg rundt folkerettsbruddet på Fosen, sier han.

Jørgensen mener regjeringa bør sørge for at turbinene på Fosen fjernes.

– Hvordan forventer Aasland at reindrifta og det samiske samfunnet skal ha tillit til utredningsprogrammet og prosessen videre, hvis OED prøver seg på en omkamp ved å så tvil om premissene for høyesterettsdommen?

Geir Jørgensen, Rødt

Geir Jørgensen er stortingsrepresentant fra Nordland for partiet Rødt.

Foto: Helle Westrum / NRK