Hopp til innhold

Fosen-utbyggerne positive til hjelp fra riksmekler

Fosen-saken kan ta tid. Men begge selskapene som eier de to omstridte vindkraftanleggene syns det er en god ide å hente inn hjelp fra riksmekler.

Storheia, Fosen

HAR STÅTT STØDIG TIL NÅ: Turbinene på Storheia har produsert strøm i tre år. Men staten er nødt til å komme fram til en avklaring på hvordan det skal bli her i framtida.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Vi ønsker å bidra til at denne beklagelige og krevende saken løses så raskt som mulig, sier kommunikasjonsansvarlig hos Statkraft, Geir Fuglseth.

Tidligere denne måneden ble det kjent at staten ønsker å hente inn hjelp fra riksmekler Mats Wilhelm Ruland, som hjelp i Fosen-saken.

Geir Fuglseth

Kommunikasjonsansvarlig hos Statkraft, Geir Fuglseth, sier Fosen Vind ønsker en minnelig avtale med de berørte familiene på Fosen.

Foto: Statkraft

Det handler om 151 turbiner fordelt på to av landets aller største vindindustrianlegg.

En utbygging som til sammen kostet rundt 5,7 milliarder kroner.

Vi er positive til en frivillig meklingsprosess assistert av riksmegler Ruland for å forsøke å bli enige om en minnelig avtale mellom partene, der staten også spiller en rolle og er del av avtalen, sier Fuglseth.

Les også: Vil ha Riksmekleren inn i Fosen-saken

Mats Ruland
Mats Ruland

Kan ta både kort – og lang tid

Statkraft er største eier i Fosen Vind, som sto for utbyggingen av både Storheia og Roan.

Høyesterett har slått fast at konsesjonene til de to anleggene er ugyldige.

Oppføringen av dem bryter med FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og samenes rett til å ha reindrift i de omstridte fjellområdene på Fosen i Trøndelag.

Les også: Internasjonal urfolksorganisasjon: – Vi er virkelig bekymret

Å komme fram til hva som skal skje med turbinene og naturen videre kan ta tid, men en løsning kan komme raskere om partene greier å enes seg imellom.

Det er staten ved Olje- og energidepartementet som har jobben med å finne løsningen.

Leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma, og Landbruks-og matminisyer Sandra Borch på Fosen i april.

Tonen er god mellom leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma, og Landbruks- og matminister Sandra Borch. Her møtte to ministre reindriftssamene like før påske på Fosen.

Foto: Tariq Alisubh / nrk

Olje- og energiminister Terje Aasland har sagt til NRK at Ruland ikke vil ha rollen som riksmekler, men som en nøytral person med lang erfaring fra forhandlinger og meklinger av ulik karakter.

Fosen Vind har solgt sin andel av det ene anlegget, Roan vindpark, til blant annet TrønderEnergi og selskapet Aneo.

I den sørlige enden av Fosen er Fosen Vind i konflikt med Sør-Fosen sijte på Storheia.

I den nordlige enden av Fosen er Aneo i konflikt med Nord-Fosen siida på fjellene i Roan.

Alle disse partene skal komme til en omforent løsning.

Vi har etter Høyesteretts dom vært åpen for dialog for å finne en minnelig løsning som innebærer fortsatt sameksistens mellom vindkraftproduksjon og reindrift på Roan.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen.

Hva en eventuelt minnelig løsning må inneholde, ønsker de ikke å kommentere konkret.

Laugen viser til at dette må bli en dialog mellom aktørene rundt Roan.

Bedre tone enn tidligere

12. april hadde Sør-Fosen sijte sitt andre såkalte konsultasjonsmøte med staten. Nord- Fosen siida hadde sitt andre møte tidligere i vinter.

Sør-Fosen sijte i konsultasjonsmøte med staten, Olje- og energidepartementet.

Representanter fra de berørte familiene på venstre side av bordet, og Olje- og energidepartementet sine folk til høyre, under det andre konsultasjonsmøtet til Sør-Fosen sijte 12. april i år.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunikasjonen mellom reindriftssamene og både staten og utbyggerne har vært fastkjørt.

Tilliten til Olje- og energidepartementet som en nøytral part i det hele, har vært lav, ifølge reindriftssamene.

Les også: Vil ha gransking av Fosen-saken

Både Olje- og energiministeren og Landbruks- og matministeren var på uannonsert besøk på Fosen før påske.

Reindriftssamene viser til at tonen fra OED er blitt annerledes etter at staten beklaget menneskerettighetsbruddet.

Dette kan ha vært med på å bedre tilliten.

Les også: Bedre tone mellom staten og samene før møte onsdag

Aasland og Borch på fjellene på Fosen
Aasland og Borch på fjellene på Fosen

Videre møter blir viktige

– Aasland har sagt og bekreftet at det skal være ei bærekraftig reindrift på Fosen. Da må prosessen videre legges opp slik at det faktisk blir det.

Det har leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma, tidligere sagt til NRK.

En megling vil innebære konfidensielle diskusjoner og partene kan ikke gå offentlig ut med posisjoner underveis, sier Fuglseth.

Svarten, en tambukk

Reindriftssamen har stilt som krav at Landbruks - og matdepartementet skal spille en større rolle, i og med at det er dette departementet som har fagkunnskapen på reindrift i Norge.

Foto: Leif Arne Jåma

Roan Vind forholder oss til den konsesjonen vi har for å drive vindkraftproduksjon på Roan i 25 år, og til de prosessene som Olje- og energidepartementet har satt i gang for å få på plass en ny konsesjon som også ivaretar reineiernes rett til kulturøvelse, sier Laugen i Aneo.

Les også: Vil endre loven slik at det blir vanskeligere å «ta» land

Vindkraft og høyesterett
Vindkraft og høyesterett

Samenes kulturutøvelse henger tett sammen med inngrepsfri natur og at dyrene skal ha ro til å beite og følge sitt naturlige mønster.

Den store manøveren er om dette lar seg kombinere med de 129 kilometerne med anleggsveier som er bygd i de to anleggene, og de 151 turbinene.

Landbruks-og matminister Sandra Borch var i januar 2023 i fjellet på Fosen - Storheia, og i Åfjord

Det er bygd 59 kilometer med anleggsveier bare på Storheia.

Video: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Vi er opptatt av å søke å komme til enighet om en avtale som avslutter saken og fokuserer på opprettholdelse av en bærekraftig reindrift på Fosen samtidig som produksjon av fornybar kraft sikres, sier Fuglseth.

– Vårt krav er at turbinene skal ned. Og området har allerede vært beslaglagt av vindkrafta siden 2016. Så det ulovlige inngrepet har vært vedvarende i snart sju år, og den ugyldige konsesjonen i ti år. Vi har jo skjønt at prosessen med å få fjernet turbinene tar tid, sa Jåma til NRK like etter siste konsultasjonsmøte.

Les også: Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

Vindparken på Fosen mars 2023.
Vindparken på Fosen mars 2023.

Møte med Sametinget denne uka

NTB meldte forrige uke at en Fosen- avklaring kan drøye til neste år, og viser til at et nytt utredningsprogram vil ta tid.

– Det er ikke tilfredsstillende at dette har tatt så lang tid, men vi jobber nå med å ferdigstille et utredningsprogram. Det skjer i god dialog med både reindrifta og Sametinget, sier statssekretær Elisabeth Sæther i OED til NTB.

Men parallelt foregår altså samtaler for om man kan komme fram til en minnelig løsning.

Ifølge NTB skal det være et konsultasjonsmøte mellom OED og Sametinget denne uka.

Departementet uttaler til NTB at en minnelig løsning mellom partene har flere fordeler:

For det første kan saken bli avklart mye raskere. Dernest, og ikke minst, slipper man å frykte at nye vindkraftkonsesjoner vil utløse nye, årelange runder i rettsapparatet.

Ny kraftlinje ut fra vindkraftanleggene: Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen

Salan, Indre Fosen
Salan, Indre Fosen