Hopp til innhold

Kritiserer Kjerkol for å «gjemme» seg bak helsedirektører

Statsråden peker på Helse Midt-Norge som ansvarlige for å rydde opp i Helseplattformen. Det mener Rødt er et demokratisk problem.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det regionale helseforetaket har ansvar for å rydde opp i problemene rundt Helseplattformen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Det har rast rundt innføringa av det nye journalsystemet Helseplattformen i Midt-Norge.

Fastleger mottar uforståelig informasjon om pasienter, henvisninger havner på avveier og ansatte synes systemet er så tungvint at de truer med å slutte.

I november krevde 200 leger at helseministeren kom på banen og stoppa innføringa av det omstridte IT-systemet.

Flere politikere på Stortinget har stilt spørsmål til Kjerkol om Helseplattformen og pasientsikkerhet, blant annet Morten Wold (Frp), Hege Bae Nyholt (R) og Olaug Bollestad (KrF).

Kjerkol svarer i media og til politikerne at helseforetaket Helse Midt-Norge er ansvarlige og må ordne opp.

Det viser en del av et større demokratisk problem mener partiet Rødt:

– Helseministeren har gitt rattet til direktører og lar dem styre. Går det bra så tar hun æren, går det dårlig så kan hun fortsette å vise til helseforetaksmodellen.

Det sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt og medlem av helsekomiteen på Stortinget.

Les også Forskere skylder på Ap-reform for problemer i helsevesenet

St. Olav

Rødt: Kan ikke fraskrive seg ansvar

Helseforetaksreformen, som du kan lese mer om i denne saken, ble innført av en Arbeiderparti-styrt regjering i 2001.

Aydar mener Kjerkol konsekvent har «gjemt» seg bak foretaksmodellen i sakene om Helseplattformen. Dette ved å peke på helseforetakene som ansvarlige.

– Hun kan ikke fraskrive seg det ansvaret hun har som helseminister og vise til direktører som ikke er valgt av folket, sier Aydar.

Seher Aydar

Seher Aydar er stortingsrepresentant for Rødt og medlem av helsekomiteen på Stortinget. Hun mener helseministeren nå må ta ansvar for Helseplattformen.

Foto: Ihne Pedersen

I fjor sa helseministeren at det var viktig at kommuner og fastleger i Midt-Norge samla seg og tok Helseplattformen i bruk, og at det ville gi stor gevinst for hele helsetjenesten, ifølge Helseplattformens egne sider.

– Det er feil når helseministeren skryter av gode intensjoner og når det går bra, men ikke går inn og rydder opp når det går dårlig, sier Aydar.

Fakkeltog mot Helseplattformen

Ansatte ved St. Olav arrangerte fakkeltog i forkant av innføringen av det nye pasientsystemet.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Stoler ikke på helseregionens ledelse

Eivind Grong er lege på gastrokirurgisk avdeling på St. Olav, og førsteamanuensis ved institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU. I slutten av desember sendte han en e-post til helseministeren for å dele sin bekymring for pasientsikkerheten etter innføringa.

Grong skriver at han behandler pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og at han føler seg utrygg i jobben sin. Helseplattformen gjør det mye vanskeligere å få en rask oversikt over bakgrunnen til pasienter som kommer inn og trenger rask hjelp, erfarer legen.

Eivind Grong

St. Olav-lege Eivind Grong har stemt Arbeiderpartiet i hele sitt liv og legger til at kritikken av Kjerkol (Ap) ikke har noen politisk agenda.

Foto: Privat

Grong mener helseministeren har vært unnvikende i kritikken om Helseplattformen.

– Hun har overlatt ansvaret helt til helseforetakene, sier han.

Dette mener Grong er særlig problematisk, fordi Helse Midt-Norge selv er eier av Helseplattformen, og dermed har et for stort insentiv til at innføringa skal fortsette, ifølge legen.

– Jeg har mista tilliten til deres håndtering av denne situasjonen som St. Olav nå står i. Det er så store pengesummer involvert, og da bør det også være tung statlig involvering, sier Grong.

Helse Midt-Norge er blitt forelagt kritikken, men vil ikke stille til intervju.

Medievakta skriver at Helse- og omsorgsdepartementet holdes orientert om virksomheten gjennom regelmessige dialog- og rapporteringsmøter. Der blir kvalitet, økonomi og pågående prosjekter og tiltak lagt frem. I tillegg skaffer de info til eieren (altså staten) dersom det eksempelvis stilles spørsmål i Stortinget, skriver medievakta.

Les også Massiv motstand mot storsatsing i helsevesenet: – Oppriktig bekymret

Mona Størseth legevakta

Vil bli stilt ansvarlig

I e-posten skriver Grong at Kjerkol må vise handlekraft og stanse innføringa av Helseplattformen.

– Hun bør også opprette en uavhengig kommisjon som undersøker hvordan dette går, sier han.

– Nå er jo både Statsforvalteren og Helsetilsynet involvert?

– De håndterer enkeltsaker. Statsforvalter skal sikre at det gis forsvarlig helsehjelp. Men samfunnsøkonomi og det helhetlige bildet er helseministerens ansvar og bør være i hennes interesse å finne ut av, sier legen og legger til:

– For utvilsomt vil Helseplattformens skjebne peke tilbake på henne og hun vil bli stilt ansvarlig, uansett hvordan dette går, sier Grong.

Les også Pasient døde av slag: Fylkeslege kobler dødsfallet til Helseplattformen

St. Olavs hospital

Innstilt på å bruke styringsretten

Seher Aydar i Rødt mener helseforetaksmodellen har begrensa folkevalgte politikeres mulighet til å styre over sykehusene.

– Men Kjerkol mener ikke det, hun mener at den fungerer, men at den krever politisk ledelse. Det er denne ledelsen jeg savner, sier Aydar.

Uttalelsene hun referer til kom i et stortingsmøte i oktober, der Kjerkol blant annet sa:

«Jeg er veldig glad for at det ble regjeringsskifte, for jeg mener at helseforetaksmodellen legger opp til god mulighet for politisk styring. Det er helse- og omsorgsministeren som er foretaksmøtet. Det er helse- og omsorgsministeren som gir oppdrag til sykehusene. Det er en styringsrett jeg er innstilt på å bruke.»

– Jeg ser ingen slik politisk styring nå, sier Aydar.

Les også Åpner tilsyn mot St. Olav: – Helseplattformen kan ha gått ut over liv og helse

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag

Viktig med tydelige roller

Helseministeren har det overordnede ansvaret for alle pasienter i Norge. Hun har også ansvar for det som skjer i de regionale helseforetakene.

Det sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Samtidig peker hun på at innføringen av Helseplattformen er et regionalt prosjekt der Helse Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge har ansvaret.

– Kjenner du deg igjen i kritikken fra Rødt om at du gjemmer deg bak foretaksmodellen i vanskelige saker?

– Jeg er uenig. Jeg mener det er viktig at vi har gode rolleavklaringer så pasientene blir godt ivaretatt. Det er ikke slik at styringen av sykehusene blir bedre av at vi blander rollene, sier Kjerkol.

Helseministeren mener foretaksmodellen gir politikerne god mulighet til å styre over sykehusene:

– Det er én politiker i foretaksmodellen og det er helseministeren. Men det er Stortinget som bestemmer hvilke rammer jeg har. Så jeg mener det er sterk folkevalgt styring av sykehusene i Norge, sier Kjerkol.

Ingvild Kjerkol

Kjerkol kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Rødt, og mener det er viktig at det er en tydelig rollefordeling mellom statsråd og de regionale helseforetakene.

Foto: Marius A. Jenssen Stenberg / NRK

– Krevende

Kjerkol hadde foretaksmøte med Helse Midt-Norge i forrige uke. Hun ble da oppdatert på utviklingen:

– Det er et krevende innføringsprosjekt, det er det ingen tvil om. Det er viktig at problemene som har oppstått blir tatt på alvor og det fikk jeg inntrykk av at Helse Midt tar på høyeste alvor, sier hun.

– Men hva må til for at du går aktivt inn i styringa knytta til innføringa av Helseplattformen?

– Jeg leder et departement som gir overordna styring og oppdrag til sektoren. De som mener helseministeren skal ta over jobben til lokal ledelse på St. Olav må tenke om det bidrar til å løse problemene eller bidrar til å skaffe nye problemer, sier Kjerkol.

Les også Aasved om Helseplattformen: – Hadde vi visst dette, hadde vi bedt om utsettelse

St. Olavs hospital