Hopp til innhold

Helseplattformen: Pasientinfo fra sykehuset er uleselig for fastlegene

Fastleger melder om manglende og uforståelige epikriser fra sykehuset. Sykehusdirektøren er svært bekymret og har ikke full oversikt over situasjonen.

Fastlege Julie Nesheim.

TILLITSKRISE: Fastlege Julie Nesheim opplever at hun ikke kan stole på informasjonen hun får fra sykehuset.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Det felles journalsystemet Helseplattformen ble innført for tre uker siden på St. Olavs hospital.

Målet er at alle deler av helsevesenet skal kunne bruke det samme systemet, slik at all pasientinformasjon umiddelbart er tilgjengelig hos både fastlege, sykehjem og sykehus samtidig.

Men datasystemet har ført til store utfordringer for fastlegene.

Mye av informasjonen som kommer fra sykehuset klarer de rett og slett ikke å forstå.

– Epikrisene ser ut som et Jan Erik Vold-dikt, sier Julie Nesheim, fastlege ved Ila legekontor i Trondheim.

En epikrise er en kort oppsummering om behandling eller undersøkelser en pasient har fått utført.

Les også To uker etter innføring på St. Olav: – Kommer til å ta knekken på oss

Susan Deane

Ingen oversikt

Vanligvis mottar Nesheim informasjon fra sykehuset i et samlet, oversiktlig dokument.

De siste tre ukene har informasjonsbrevene fra sykehuset både vært helt blanke og fulle av uforståelig tekst. Noen ganger har hun fått samme brev opp til seks ganger.

– I slike tilfeller rekker jeg ikke å lese alt, og da kan jeg misse viktig informasjon, sier hun.

Nesheim opplever at det har vært en drastisk nedgang i antall informasjonsbrev hun får fra sykehuset etter innføringen.

Hun har 1500 pasienter og har onsdag kun mottatt en epikrise i løpet av arbeidsdagen.

– Det kan ikke stemme. Dette har blitt en tillitskrise. Jeg opplever at vi ikke kan stole på den informasjonen vi får. Vi har ikke oversikt, og det rammer pasientene, sier hun.

Utskrift av en epikrise som et legesenter har mottatt.

Slik ser epikrisen Nesheim fikk onsdag formiddag ut.

Kan ikke oppdatere medisinene til pasient

Nesheim har en pasient som nettopp har vært innlagt i psykiatrien.

Hjemmetjenesten ber henne oppdatere medisinlista til vedkommende, men hun har ikke fått epikrisen fra sykehuset.

– Når jeg ikke kan oppdatere medisinlista til min pasient fordi jeg ikke har fått epikrise, så er det et problem for pasientsikkerheten, sier hun.

Hun er mest bekymra for at problemene med Helseplattformen går ut over de svakeste pasientene. De som ikke kan formidle informasjon fra sykehuset selv – som demente og psykisk syke, sier Nesheim.

Nesheim var på et møte mellom fastlegene, St. Olav og Helseplattformen tirsdag kveld. Etter møtet ble hun mer bekymret.

– Møtet starter med at ehelsedirektøren på St. Olav informerer om at alt vedrørende epikriser og e-meldinger er i orden. Da virker det på meg som at vi har to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger, sier hun.

Julie Nesheim, fastlege.

Nesheim beskriver manglende og uforståelige epikriser som et problem for pasientsikkerheten.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Adresseavisen har tidligere omtalt fastlegenes bekymring.

Problemer på St. Olav

På St. Olav har det vært problemer med epikriser som ikke havner til riktige aktører og tungvinte prosesser for medisinhåndtering.

Ansatte på bildediagnostikk og sekretærer har også hatt store utfordringer etter innføringen av Helseplattformen.

Sykehusdirektør Grethe Aasved sendte i forrige uke en bekymringsmelding til Statsforvalteren. Dette fordi hun er redd for at det kan true pasientsikkerheten dersom fastlegene ikke får informasjon fra sykehuset.

St. Olav kan ikke stille til intervju onsdag. Aasved har svart skriftlig på spørsmål fra NRK.

Er feilene med epikriser og e-meldinger rettet opp i?

Vi har dessverre ikke full oversikt over situasjonen og er svært bekymret, skriver sykehusdirektøren.

Grethe Aasved

Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital, har ikke hatt mulighet til å stille til intervju onsdag.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hvorfor sa dere i møte tirsdag at det var rettet opp i, når det tydeligvis ikke er det?

Det var den informasjonen vi hadde fra Helseplattformen på det tidspunktet. Problemer med e-meldinger har vært kjent siden sykehuset innførte Helseplattformen. Det har i flere omganger blitt gjort feilrettinger, men tilbakemeldinger fra fastleger og andre henvisere har gjort oss bekymret over at det fortsatt er utfordringer knyttet til utsending av e-meldinger.

Har bedt om fullstendig oversikt

Sykehuset har ikke den fullstendige oversikten over hvor mange epikriser som er mangelfulle og som ikke har kommet frem.

Og det er alvorlig. Vi må få kontroll på situasjonen. Vi har nå bedt om å få en fullstendig oversikt over meldinger som ikke er kommet frem, og disse vil vi sørge for at sendes ut på annen måte så raskt som mulig.

Fastlegen kaller dette en tillitskrise, og sier hun ikke kan stole på informasjonen hun får fra sykehuset. Hva tenker du om det?

Fastlegene kan stole på de e-meldingene de får fra sykehuset. Problemet i denne saken er at det virker som om en del e-meldinger fra sykehuset ikke kommer frem til fastleger og andre samarbeidspartnere.

Les også Helseplattformen: Amerikansk leverandør har flydd inn 300 eksperter for å bistå

Sykepleier Anne Cath. Meese, sykehusdirektør Grethe Aasved, sykepleier Ida Grimstad og lege Magnus Amdam ser på en dataskjerm på akuttmottaket ved St. Olavs hospital.

Hun påpeker at e-meldingene inneholder viktig informasjon for fastlegene.

Vi deler derfor fastlegens bekymring og ser svært alvorlig på situasjonen. Vi har derfor sendt melding til Statsforvalteren om saken.

Sykehusdirektøren skriver videre at hun er enig i at det går utover pasientsikkerheten at fastlegen ikke får oppdatert medisinlistene.

Dersom dette skyldes at fastlegen ikke har fått informasjon fra sykehuset etter utskrivning, er dette alvorlig, skriver Aasved, som beskriver det som krevende for henne som sykehusdirektør å ha oversikt i denne situasjonen av feil, feilrettinger og ulik informasjon fra aktører.

Helseplattformen: – Rettet opp i

Helseplattformen omtaler innføringen på sykehuset som vellykket.

Styreleder Helge Garåsen mener at dette fortsatt står seg:

– I forhold til den kompleksiteten som lå i dette her, så har det gått bra, sier Garåsen til NRK.

Mandag skrev de at noen fastlegekontor har mottatt tomme eller mangelfulle meldinger etter at St. Olav innførte Helseplattformen. Helseplattformen sa at to av systemene som fastlegene bruker har problemer med å motta epikriser, men at de kan leses i en PDF-versjon.

– Dette anses nå som avklart etter god dialog med fastlegene og deres leverandører, skrev Helseplattformen på sine sider mandag.

Epikrise fra St. Olav

NRK har snakket med en annen fastlege som mottok denne epikrisen.

Foto: Grethe Thobroe / NRK

Vil bli løst raskt

I intervju med NRK onsdag sier Garåsen at Helseplattformen ikke visste før innføringen at noen av systemene fastleger bruker ikke kan snakke med Helseplattformen.

Han forsikrer om at ingen epikriser blir borte.

– Vi sa på mandag at de var i ferd med å fikses, sier han.

Garåsen sier problemet er komplekst, men at det vil bli løst i løpet av noen dager.

– Hvor alvorlig er det at fastlegene opplever situasjonen som så trasig at de tar i bruk såpass sterke ord som tillitskrise?

– Det som er trasig, er at det tar lengre tid før fastlegene får riktig informasjon. Det kjedeligste her er jo overfor pasientene som man kanskje ikke får fulgt opp så kjapt og effektivt som ellers, sier han.

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune Helge Garåsen.

Styreleder Helge Garåsen er beskriver innføringen som vellykket.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Kritisk til Helseplattformens informasjon

Fastlege Julie Nesheim reagerer sterkt på at Helseplattformen på mandag opplyste på sine sider om at problemet var fikset.

– Nei, det er det ikke, sier hun.

Nesheim lurer på om det er uttrykk for tilsminking av sannheten, eller om Helseplattformen mangler oversikt over situasjonen.

– Begge deler er i så fall svært bekymringsfullt og gjør at tilliten svekkes, sier hun.

Les også Over 200 leger krever at helseministeren griper inn: – Et nasjonalt problem

Overlege Monica Engstrøm ved kirurgisk avdeling på St. Olavs hospital