Hopp til innhold

Massiv motstand mot storsatsing i helsevesenet: – Oppriktig bekymret

95 intensivsykepleiere ved St. Olav går ut mot Helseplattformen, og ber om at journalsystemet ikke blir innført ved sykehuset. Over førti leger ved legevakta fraråder innføringen.

Mona Størseth legevakta

MISFORNØYDE: Mona Størseth er en av de 42 legene på legevakta som går hardt ut mot Helseplattformen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Tampen brenner ved St. Olavs hospital.

Helseplattformen skal etter planen innføres 12. november, og motstanden øker blant ansatte.

Leger og sykepleiere ved flere avdelinger har protestert høylytt. De mener det nye journalsystemet fortsatt har så store mangler at det vil true pasientsikkerheten om sykehuset tar det i bruk.

«Færre pasienter vil få behandling og ventelistene vil øke», skrev elleve overleger og to spesialsykepleiere ved Kirurgisk klinikk i et åpent brev til styret ved St Olav og styret i Helse Midt-Norge.

«Lytt til våre bekymringer! Redusert kapasitet og kvalitet er en katastrofe», advarer leger og sykepleiere ved avdeling for hjerte- og lungeoperasjoner.

«Et makkverk», kalte nylig 42 leger ved legevakta i Trondheim kommune det nye journalsystemet.

Les også Hensynet til pasienten veier tyngst – St. Olav utsetter å innføre nytt journalsystem

Helseplattformen, opplæring på St. Olav

«Lammet av vantro»

Nå har også 95 intensivsykepleiere ved St. Olav signert et brev, der de ber om at Helseplattformen ikke blir innført.

«Etter å ha vært nærmest lammet av vantro over det vi fikk presentert på to dager med introduksjonskurs med helseplattformen tidligere i år, har en stor del av sykepleietjenesten ved Hovedintensiv og Thoraxintensiv gått inn i en fase av resignasjon og forundring», står det blant annet i brevet.

NRK har vært i kontakt med flere av sykepleierne som har signert brevet. De opplever systemet som tregt, tungvint og lite tilpasset det norske helsevesenet. Systemet fra Epic står i veien for effektiv pasientbehandling, mener sykepleierne.

– Hvor mange trykk må til for å gi en pose blod. Er det 32 eller 36 klikk? Vi må droppe det, for vi kan ikke komme ut med feil i datasystemet, sier en av sykepleierne, som ønsker å være anonym.

Fasaden til deler av St. Olavs hospital i Trondheim. Vi ser flere bygninger.

Det ble oppdaget flere mangler i Helseplattformen i vår, under øvinga ved St. Olav. Nå er planen å ta den i bruk i november.

Foto: ANDERS WERNER ØFSTI / NRK

Uaktuelt å skrote innføringsplan

– Alle sykehusene i Norge har en enorm tilstrømming av pasienter. Dette ser vi i akuttmottakene våre, som øker med flere tusen pasienter hvert år.

Det sier Maiken Isachsen-Hagen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital.

De tillitsvalgte har i jevnlige møter med sykehusledelsen, uttrykt sin bekymring. Derfor ble også innføringen av Helseplattformen utsatt i vår.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge står fast på at Helseplattformen skal innføres ved St. Olav som planlagt.

– Å skrote systemet er hverken en aktuell eller mulig løsning hvis vi skal sikre en forsvarlig bruk av helsekroner og en forsvarlig helsetjeneste i fortsettelsen, sier Slørdahl.

For å avlaste St. Olav skal de andre foretakene bistå, og det vil i en periode bli økt kjøp av helsetjenester hos private.

Stig A. Slørdahl

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, sier Helseplattformen vil innføres på St. Olav.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Foretakstillitsvalgt Isachsen-Hagen stusser på tiltakene som varsles

– Det er jo allerede kø også ved de andre foretakene og ventelister, så har de kapasitet til å overta våre pasienter?

Advarer sykehuset

Mona Størseth er en av 42 leger som mener at legevaktas problemer, med rekordlange køer, skyldes Helseplattformen som ble innført i april.

16 fastleger ønsker å bli kvitt jobben på legevakta på grunn av Helseplattformen, ifølge legene. En lege har allerede sluttet, sier Størseth.

De advarer sykehuset om å ta i bruk journalløsningen.

– Jeg er oppriktig bekymret for innføringen på sykehuset, sier Størseth.

Mona Størseth

Mona Størseth sier flere leger nå ønsker å si fra seg vaktene på legevakta på grunn av Helseplattformen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Flere overleger ved St. Olav har bedt om at Helseplattformen ikke innføres.

– Vi mener vi har mange nok indikasjoner på at dette ikke vil gå bra. Det vil gå utover liv, helse og livskvalitet, sier Mie Cappelen Skovholt, overlege ved kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital.

– Dere gikk ut i avisa. Bør ikke slike kamper tas internt?

– Fordi så mange kollegaer var bekymret gjorde vi et forsøk på det. Vi skrev til ledelse der vi uttrykte vår bekymring for pasientsikkerhet, sier Skovholt.

Direktør: – Jobbet intenst med løsningen

– Jeg deler legenes bekymringer og tar dem på største alvor, sier Grethe Aasved, direktør ved St. Olavs hospital.

Aasved sier sykehusets fokus er på pasientsikkerhet og at det derfor legges tiltaksplaner for ulike scenarioer. Dette innebærer omfattende datasupport og økt bemanning. Målet er å være tilbake i normal aktivitet etter fire uker.

– Pasientsikkerheten vil raskt bli utfordret dersom dette strekker ut i tid, sier Aasved.

– Hvor trygge føler sykehusledelsen seg på å innføre Helseplattformen?

Når det gjelder løsningens kvalitet er vi i en helt annen situasjonen nå enn i vår. Løsningen var ikke bra nok i slutten av april. Siden den gang er det jobbet intenst med løsningen. Men situasjonen vurderes kontinuerlig, sier Aasved.

Grethe Aasved

Grethe Aasved, direktør ved St. Olavs hospital, sier det har blitt jobber intenst med løsningen siden innføringen i Trondheim kommune i april.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Politisk tabbe

Innføringen av Helseplattformen ble vedtatt av et enstemmig bystyre i Trondheim. Roald Arentz, gruppeleder for Rødt i Trondheim, sier han angrer på at partiet stemte for innføring av Helseplattformen. Gruppelederen mener det nå må utredes hva som vil bli konsekvensene av å avvikle innføringen.

– Å bli med på et så dyrt pilotprosjekt i regi av et privat firma, med så lite politisk kontroll som det viser seg av vi har, ser ut som en politisk tabbe.

FrPs gruppeleder Elin Marie Andreassen mener det var riktig å si ja til innføring av journalløsningen og står fortsatt for dette.

– Det vil alltid være barnesykdommer når man innfører et nytt, stort system, sier Andreassen.

Roald Arentz (Rødt)

Roald Arentz, gruppeleder for Rødt i Trondheim, angrer på at han stemte for innføring av Helseplattformen.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Mona Berger (SV), fungerende ordfører i Trondheim, sier hun er veldig bekymret for situasjonen på legevakta. Hun har bedt helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli om å redegjøre for situasjonen og tiltak for forbedringer.

Berger mener det er Helseplattformen som må rydde opp i problemene.

– Vil det være aktuelt å avvikle Helseplattformen?

– Om Helseplattformen på sikt ikke greier å levere gode løsninger som ivaretar pasientsikkerheten, sikrer bedre informasjonsflyt og gir bedre tjenester må det selvfølgelig sees på om det finnes andre systemer som er bedre, sier Berger.

Mona Berger, varaordfører Trondheim

Mona Berger (SV), fungerende ordfører i Trondheim, sier det er Helseplattformen som nå må rydde opp.

Foto: Bent Lindsetmo