Hopp til innhold

Over 200 leger krever at helseministeren griper inn: – Et nasjonalt problem

Legene har lenge advart om å innføre journalsystemet Helseplattformen for 700.000 innbyggere i Midt-Norge. Nå vil de ha ministeren og Riksrevisjonen på banen.

Overlege Monica Engstrøm ved kirurgisk avdeling på St. Olavs hospital

KRITISK: Overlege ved kirurgisk klinikk ved St. Olavs hospital, Monica Engstrøm, mener at Helseplattformen må stoppes.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det har stormet rundt Helseplattformen siden journalsystemet ble innført i Trondheim kommune i april.

I oktober arrangerte ansatte ved St. Olav hospital et fakkeltog mot Helseplattformen for å hindre den planlagte innføringen på sykehuset. Men på lørdag skal systemet innføres på St. Olavs hospital og i seks andre trønderske kommuner.

Derfor sendte 233 allmennleger og sykehusleger i forrige uke et brev til helse- og omsorgsministeren og en rekke sentrale stortingspolitikere.

De krever at helseministeren nå involverer seg og stanser innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge.

– Målet er å stoppe innføringen av Helseplattformen, sier Mie Cappelen Skovholt, overlege ved kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital.

– Nå er det kun to dager før det settes i gang, så vi innser at det vil vi ikke klare. Men vi vil også vise at vi har sagt ifra, med et håp om at vi kan stoppe det etter innføring.

Mie Cappelen Skovholt, overlege ved kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital.

Mie Cappelen Skovholt er en av 233 leger som har undertegnet brevet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Les også Massiv motstand mot storsatsing i helsevesenet: – Oppriktig bekymret

Mona Størseth legevakta

Legene: Helseministerens ansvar

Brevet til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og de andre politikerne er i all hovedsak sendt av allmennleger og spesialister på St. Olavs hospital.

– Vi hadde håpet på mer engasjement fra nasjonale politikere for lenge siden. Det virker som de mener dette er en helseregionsak, noe vi synes er rart, sier Monica Engstrøm, overlege og tillitsvalgt ved kirurgisk klinikk på St. Olav.

I brevet gir legene uttrykk for at journalløsningen ikke har svart til forventningene, og at helseministeren tross alt har et overordnet ansvar for helsetjenesten til hele befolkningen i Norge.

– Det er helseforetakene som avgjør dette og helseministeren har jo sagt at hun ikke blander seg inn i dette?

– Dette er ikke et midtnorsk problem, dette er et nasjonal problem. Det er hennes overordnede ansvar, sier Engstrøm.

Hun peker på at 700.000 innbyggere blir påvirket av innføringen i Midt-Norge.

Legene har fått overraskende lite respons etter de sendte brevet, sier de. Fra helseministeren har de ikke hørt noe.

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har vært ordknapp om Helseplattformen og pekt på at det er helseforetakenes ansvar.

Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid

Kan påvirke hele landet

Legene bak brevet sier Helseplattformen er et nasjonalt problem fordi nedsatt drift på St. Olav vil kunne føre til at andre sykehus i Norge må bistå sykehuset for å ta unna press med lange ventelister.

– Går vi i kne på St. Olav, så må andre helseregioner hjelpe oss, sier Engstrøm.

Fakkeltog mot Helseplattformen

I oktober ble det arrangert fakkeltog mot Helseplattformen i Trondheim.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det er en gruppe i Trondheim, med en overvekt av allmennleger og sykehusleger som har stått for mye av kritikken mot Helseplattformen og som har skapt mye uro. Hvordan vet dere at dere har de andre ansatte på sykehuset med dere når dere krever at dette stanses?

– Brevet er undertegnet av 233 leger. Det er en ganske stor andel, sier Skovholt.

For ordens skyld: Det jobber om lag 1500 leger ved St. Olav, og i Trondheim kommune er det 168 fastleger.

De 233 legene påpeker også at et krav i kontrakten er at systemet skal kunne brukes av alle ledd i helsetjenesten. Dette var årsaken til at leverandøren Cerner trakk seg fra anbudsrunden, da de vurderte at fastlegene aldri ville bli en del av en slik løsning, skriver Adresseavisen.

Anbudet gikk til den amerikanske IT-leverandøren Epic i 2019.

Ifølge legene som har signert brevet så har de ikke hørt om en eneste privatpraktiserende lege i Midt-Norge som ønsker å inngå avtale med Helseplattformen. Dermed er ikke kravet til kontrakten innfridd, mener de 233 legene.

– Det skulle være en journal som kunne innfri kravet om én innbygger – én journal. Dette vil aldri kunne gjennomføres, så lenge ikke alle i helsetjenesten er med på denne ene IT-løsningen, sier Skovholt.

Les også Fagekspert trakk seg fra Helseplattformen: – Vil ikke ha det på samvittigheten

Martin Altreuther St. Olav

Ber Riksrevisjonen granske

I sitt brev stiller legene også krav om at Riksrevisjonen gjennomfører en gransking av prosessen rundt kontraktinngåelsen med leverandøren Epic.

Ekspedisjonssjef Annette Gohn-Hellum i Riksrevisjonen sier til NRK at de kun kan revidere selskaper som er heleide av Staten.

– Det betyr at vi ikke kan gå direkte inn i selskapet Helseplattformen AS. Det må deres revisorer gjøre.

Hun informerer imidlertid om at Riksrevisjonen nå gjennomfører en større undersøkelse av IT-systemer som blir brukt til pasientbehandling i sykehusene, og hvordan de bidrar til effektivitet og pasientsikkerhet.

– Helseplattformen er ett av systemene vi ser på, men på grunn av forsinkelsene i innføringen av systemet er vi usikre på hvor mye det blir snakk om.

Gohn-Hellum understreker imidlertid at de følger tett med på helsesektoren fordi den er avgjørende for innbyggere.

Portrett av Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Annette Gohn-Hellum.

Foto: Ilja C. Hendel / Riksrevisjonen

NRK har ikke fått svar fra helseminister Ingvild Kjerkol, og heller ikke Helseplattformen har hatt anledning til å stille til intervju. Styreleder Helge Garåsen skriver imidlertid følgende i en e-post:

«Visjonene står fortsatt ved lag, og det jobbes kontinuerlig hver dag for at dette skal være en god løsning for alle pasienter og alt helsepersonell i Midt-Norge. Det er et stort antall helsepersonell som står for dette, både leger og andre yrkesgrupper. Nå er omleggingen i gang og vi trenger arbeidsro. Enhver revisjonsgjennomgang av helseplattformen er selvfølgelig bare positivt, hvis det skulle bli aktuelt.»

Les også Tillitsvalgt: Sykehuset mangler kriseplaner en måned før innføring

St. Olav