Hopp til innhold

Har gitt navneliste med 3000 politifolk til privatperson: – De er rasende

Justisdepartementet har levert ut en liste med navn på over 3000 politifolk til en privatperson. Medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening frykter at listen nå spres videre.

Jan Erik Bresil i Norsk narkotikapolitiforening

REAGERER KRAFTIG: Jan Erik Bresil er styreleder i Norsk Narkotikapolitiforening og liker svært dårlig at Justisdepartementet har utlevert en liste med 3000 politifolks navn.

Foto: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Listen ble utlevert i forbindelse med en innsynsforespørsel knyttet til medlemmer i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Saken har satt sinnene i kok hos NNPF.

– Vi mener det er ulovlig og et grovt brudd på personvernet, sier Jan Erik Bresil, styreleder i NNPF.

Det var Politiforum som først omtalte saken.

Bekymret for hets

Politidirektoratet (POD) ga først avslag på innsyn i opplysningene.

Avslaget ble klaget inn til Justisdepartementet, som avgjorde at listen skulle utleveres – og dermed leverte de 3000 navn til privatpersonen.

Styrelederen i NNPF reagerer svært kraftig på utleveringen av navnelisten.

Bresil er bekymret for at dette kan føre til hetsing og trakassering av politifolkene på listen.

Styrelederen poengterer at de fleste på denne listen ikke har oppsøkt offentligheten selv.

Navnelisten spres i sosiale medier

Bresil forteller at medlemmene i NNPF reagerer kraftig:

– De er rasende og flere har uttrykt bekymring for sikkerheten, sier han.

Bresil mener listen kan utnyttes av kriminelle:

– Det er ikke slik at denne lista blir borte nå som den er spredt av aktivistene i sosiale medier, sier styrelederen.

NRK har sett tweeter der en person spør om noen ønsker listene over medlemmene i NNPF.

Minst femten personer har bedt om å få navnene tilsendt.

Navnelister
Foto: Twitter

NNFP har nå klagd inn saken for Sivilombudet og Datatilsynet.

De ber også om en redegjørelse fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justisministeren ønsket torsdag kveld ikke å møte til debatt i Dagsnytt 18 om navneliste-saken, og sier hun vil redegjøre for saken i neste uke.

Emilie Enger Mehl.

Justisministeren vil redegjøre for saken i neste uke.

Foto: Mette Vollan / NRK

Stormet tidligere

Det har tidligere stormet rundt NNPF, da det ble gjort kjent at organisasjonen trakk kontigenten til politimedlemmer direkte fra lønna.

NRK har også avslørt at Justisdepartementet har gitt 1,2 millioner kroner til foreningen over politiets driftsbudsjett.

I etterkant av flere saker ble det nedsatt et eksternt granskingsutvalg som skal granske den påståtte samrøren mellom politiet og NNPF.

– Skal ikke offentliggjøres

NRK har vært i kontakt med privatpersonen som fikk utlevert navnelisten.

Personen ønsker å være anonym, da vedkommende tidligere har hatt ubehagelige opplevelser i etterkant av innsynsforespørsler. Han søkte om navnene under et pseudonym.

Han forstår ikke NNPFs bekymring for at navnelisten skal deles med kriminelle. Han mener man må forvente at informasjon om offentlige ansatte er transparent.

Mannen forteller at han ikke delt listen med noen, og heller ikke har planer om det.

– Denne listen skal ikke offentliggjøres, den skal kun brukes til å bekrefte samrøre mellom politiet og NNPF, sier han.

– Er det ikke urettmessig å kreve innsyn i identiteten til 3000 politifolk, mens du selv søker under pseudonym?

– Nei, i utgangspunktet ikke. Dette handler om å finne tilfellene der det er uheldig samrøre og rolleblanding. Jeg skulle ønske at jeg slapp å be om hele listen, men det er tross alt et offentlig dokument, sier han.

Positiv til utleveringen

Ingvild Wetrhus Thorsvik er stortingsrepresentant for Venstre og sitter i justiskomiteen.

Hun mener det er positivt at navnelistene nå gis ut.

– Det er behov for en opprydding av samrøret mellom NNPF og politiet, og den påvirkningen det kan ha hatt på folks tillit til politiet, sa hun i Dagsnytt18 torsdag kveld.

– I den oppryddingsprosessen mener jeg det er viktig med åpenhet og transparens, og derfor er det viktig at disse listene kommer frem, sa Thorsvik.

Krever unnskyldning fra justisministeren

Per-Willy Amundsen (Frp) leder av justiskomiteen på Stortinget reagerer på at Justisdepartementet har utlevert navnelisten:

– Det er oppsiktsvekkende og komplett uforståelig, sier han.

Amundsen mener Justisdepartementet ikke har hjemmel til å utlevere en liste med navn over medlemmer i en organisasjon. Han mener det handler om sikring av politiansatte, personvern og arbeidsgiveransvar.

– Jeg vil sammenligne det med om man hadde utlevert info om hvordan fagforeningstilknytning ansatte har, noe som er strengt regulert, sier Amundsen.

Amundsen forventer en uforbeholden unnskyldning fra justisministeren.

Han mener det er særlig alvorlig siden det er en klagesak og Justisdepartementet har overprøvd avgjørelsen til Politidirektoratet. Han anklager også Justisdepartementet for å motarbeide Stortingets vilje.

– Stortinget blitt enige i at identiteten til politiansatte må skjermes, fordi det er ansatte som opplever å bli uthengt på grunn av deres jobb, sier han.

Per-Willy Amundsen (Frp)

Per-Willy Amundsen (Frp) er leder av justiskomiteen på Stortinget og reagerer på at Justisdepartementet har utlevert navnelisten.

Foto: Fabian Ubeda / NRK