Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.
Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

NNPF-saken

Oppsummert

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har fått nesten 3 millioner fra politiets eget budsjett siden 2001 – til tross for at de ikke har en formell tilknytning til politiet og selv omtaler seg som ruspolitisk. Et utvalg skal granske rolleblandingen.

 • Politigransking enda ikke i gang

  Over to måneder etter at Justisdepartementet satte ned et utvalg for å granske båndene mellom politiet og den omdiskuterte rusforeningen Norsk Narkotikapolitiforening, er utvalget ikke i gang med sitt arbeid.

  Det bekrefter utvalgsleder Anne-Mette Magnussen til NRK.

  – Det har tatt tid å få sekretariatet på plass, det kom på plass før helgen, sier Magnussen.

  Det er det Justisdepartementet som skal få på plass et sekretariat. Hun mener imidlertid ikke at det vil ha noen betydning for utvalgets arbeid.

  – Vi har fått en frist på seks måneder fra oppstart, sånn sett betyr ikke det noe for oss. Det viktigste er at vi kommer i gang med arbeidet før jul, sier Magnussen.

  Første møte mellom medlemmene i utvalget er planlagt i midten av desember.

  – Jeg ser absolutt fram til å gå i gang med arbeidet, sier hun, og legger til:

  – Dette er både et veldig viktig og veldig spennende område, sier Magnussen.

 • Utval skal granske NNPF-saka

  Justisdepartementet har bestemt at det er professor Anne Mette Magnussen som skal granske banda mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), skriv departementet i ei pressemelding.

  Utvalet skal ikkje sjå på politiet si ransakingspraksis i narkotikasaker.

 • Set ned utval i NNPF-saka

  Justisdepartementet stadfestar i dag at dei vil setje ned eit utval for å sjå på rolleforståinga mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforeining (NNPF).

  – Det skal ikkje herske tvil om at polititilsette berre utøver politimyndigheit i kraft av si stilling i politiet, og ikkje som medlemmer i ein frivillig organisasjon som NNPF. Det skal setjast ned et utval som skal gjennomgå om det kan ha oppstått slik tvil, seier justisminister Monica Mæland i ei pressemelding.

 • Snur om granskning

  Politidirektøren har bedt om at Justisdepartementet overtar arbeidet med å nedsette et utvalg for å gjennomgå politiets forhold til Narkotikapolitiforeningen.

  I en pressemelding viser politiet til at det ikke skal være tvil om at gjennomgangen blir uavhengig.

  – Politiet er avhengig av at befolkningen har tillit til den varslede gjennomgangen av politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og andre frivillige organisasjoner. Det skal ikke være noen tvil om at det er en tilstrekkelig distanse og habilitet til arbeidet, heter det.

  POD besluttet nylig at gjennomgangen skulle utføres av et eksternt utvalg, og at POD skulle utforme mandatet for arbeidet og nedsette et utvalg.

  – I lys av siste tids bevegelser i saken ønsker nå politidirektøren å løfte også disse to oppgavene bort fra POD, skriver politiet.

  Beslutningen kommer etter en periode hvor det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet.

 • – Må behandle rusreform på nytt

  Venstreleder Guro Melby mener Stortinget må få en mulighet til å behandle rusreformen på nytt. Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har fått kritikk for tilknyttingen de har med politiet.

  – Dette er noe som ikke var veldig godt kjent for de fleste partiene da reformen ble behandlet på Stortinget, sier Melby til VG.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no