Hopp til innhold

NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna

Politimedlemmer i Norsk Narkotikapolitiforening fikk medlemskontingenten trukket direkte fra lønna. Svært uvanlig, sier eksperter. Nå stanses praksisen.

lønnslipp med nnpf-trekk

På denne lønnsslippen er medlemskontingenten til NNPF trukket.

Foto: NRK

«Som ansatt i politiet blir du trukket automatisk fra din lønn for medlemskapet. Dette knyttes opp mot ditt ansattnummer», heter det på nettsidene til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Videre står det at søknader om medlemskap ikke blir godkjent uten at ansatte i politiet skriver inn ansattnummeret sitt.

NNPF beskriver seg selv som narkotikapolitisk i sine vedtekter, og har hatt en aktiv stemme i vårens rusdebatt.

Den siste tiden har en debatt om organisasjonens bindinger til politiet fått mye oppmerksomhet, og skapt sterke reaksjoner.

Verken tollere, ansatte i høyere påtalemyndighet, eller øvrige medlemmer, har samme tilbud. De blir fakturert årlig, ifølge nettsiden til NNPF.

Skjermbilde fra NNPFs hjemmeside

Skjermbilde fra NNPF sine nettsider.

Foto: Skjermbilde

– Grunn til å tro at det kan ha pågått over lengre tid

NRK har sett en lønnsslipp hvor kontingenten er trukket fra, og har vært i kontakt med flere i politiet som sier praksisen har pågått i flere år. Dette bekreftes også av Politidirektoratet.

– Vi har grunn til å tro at det kan ha pågått over lengre tid, og dette er derfor en del av den eksterne gjennomgangen. Vi ser naturligvis at det kan ha bidratt til å skape utydelighet, og vi rydder nå opp i det, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til NRK.

Håkon Skulstad, politidirektør

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Forrige uke besluttet direktoratet at båndene mellom politiet og NNPF må gås nærmere etter i sømmene. Politidirektoratet besluttet at granskingen skal bli ekstern etter presset fra kritikere.

Ordningen med lønnstrekk skal stanses fram til granskingen er klar, ifølge Skulstad. Han sier medlemskap i fagforeninger og idrettslag trekkes fra lønnsslippen til ansatte i politiet:

– Men så ser vi det at interesseorganisasjoner som NNPF stiller seg i en litt annen situasjon. Og det er grunnen til at vi nå har stanset den ordninga inntil videre, i påvente av at utvalget skal gå gjennom det skikkelig, sier Skulstad.

Har du tips eller innspill til hvordan vi kan jobbe videre med denne saken? Send en e-post her, eller kontakt meg på mobil/Signal + 4741462909.

Majoriteten av medlemmer politiansatte

Forsvaret betalte tidligere medlemskapet for ansatte i sin narkotikagruppe, og oppfordret til medlemskap i NNPF. Dette ble stanset etter NRKs henvendelse.

Mer enn 80 prosent av NNPFs medlemmer er ansatte i politiet. Ifølge NNPF jobber flesteparten av dem igjen «i første linje», altså med operativ tjeneste.

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Katrine Rong Holter, mener praksisen understreker hvor tette båndene mellom NNPF og politiet har vært.

– Å få medlemskontingent trukket fra lønn, er jo en ordning som normalt praktiseres for fagforeninger. Det er jo bemerkelsesverdig at politietaten har bidratt til å opprette en slik ordning overfor en privat politisk interesseorganisasjon, noe som er egnet til å styrke inntrykket av at båndene mellom politiet og NNPF har vært alt for tette, sier Holter til NRK.

Flere politikere er svært kritiske til det de oppfatter som et samrøre mellom politiet og foreningen. Holter ber om at granskingen av båndene mellom politiet og NNPF blir uavhengig.

Hun sier det er viktig at Politidirektoratet ikke får sette premissene ved å skrive mandat og utnevne medlemmer.

Katrine Holter ved Politihøgskolen

Katrine Holter ved Politihøgskolen.

Foto: Advokatfirmaet Sulland

– Det vil være uheldig og unødvendig dersom granskingen kan anklages for å være et bestillingsverk, sier Holter.

NNPF har blitt gitt anledning til å kommentere denne saken, og har fått spørsmål oversendt på e-post. Nestleder i NNPF, Geir Evanger, skriver i en e-post til NRK at foreningen ikke ønsker å svare på spørsmål om sine aktiviteter eller gi innsyn i dokumenter før granskingen initiert av Politidirektoratet er avsluttet.

Andre politiforeninger fakturerer privat

Skulstad i Politidirektoratet sier at han har forståelse for at lønnstrekk-praksisen bidrar til å skape utydelighet:

– Det er bakgrunnen til at vi rydder opp i det, nedsetter et eksternt utvalg som foretar en grundig gjennomgang. Og ikke kun ser på NNPF, men ser på andre interesseorganisasjoner der politiansatte utgjør en betydelig andel av medlemsmassen, sier Skulstad.

NRK har vært i kontakt med flere politiorganisasjoner, deriblant Norsk politihundelag, Kriminalteknisk forum, Leap Scandinavia og Politiets kriminalitetsforebyggende forum. De sier at de fakturerer medlemmene sine privat.

Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Hans Petter Graver er en av flere som stusser på ordningen.

Hans Petter Graver, jusprofessor

Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Han har aldri hørt om at andre organisasjoner enn fagforeninger får trukket kontingenten rett fra lønnsslippen.

– Kjenner ikke til lignende tilfeller

– Jeg kjenner ikke til noen lignende tilfeller, det gjør jeg ikke, sier Graver til NRK.

Han påpeker at lignende ordninger eksisterer for fagforeninger. NNPF er imidlertid ikke en fagforening. Organisasjonen beskriver seg som narkotikapolitisk i sine vedtekter.

– De vanlige trekkene på lønnsslippen er jo det som går til offentlige avgifter, altså skatt og pensjon og sånt. Og så er det pålagte trekk, og så er det som sagt fagforeningstrekk. Så denne typen trekk er etter mitt skjønn ikke så veldig vanlig.

Han peker på at granskingen vil gi endelig mulighet til å konkludere om rolleblanding er et faktum i NNPF-saken.

– Jeg synes det er vanskelig å vurdere en sånn ting isolert. Det er tydelig at det er mange typer av bindinger som er kommet frem, og det kan være andre som ikke vi kjenner til, sier Graver.

Mener det er vanskelig å forstå

Heller ikke ekspert på sivilsamfunn, Daniel Arnesen ved Institutt for samfunnsforskning, har hørt om slik praksis før.

Daniel Arnesen - Forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Daniel Arnesen ved Institutt for samfunnsforskning.

Foto: IFSF

– Utover fagforeninger og bedriftsidrettslag, er det meg bekjent ikke vanlig at medlemskontingenten i interesseorganisasjoner eller andre foreninger trekkes fra ansattes lønnsslipp, enten arbeidsgiver er offentlig eller privat, sier Arnesen til NRK.

Han mener det ikke trenger å være problematisk at det gjøres på den måten, dersom arbeidstaker samtykker og arbeidsgiver er villig til å gjøre det.

– Samtidig er det vanskelig å forstå hvorfor en arbeidsgiver skulle påta seg dette og bruke administrative ressurser på det, hvis det ikke er knyttet til særskilte avtaler i arbeidslivet eller det ikke er noe fradrag for kontingent som skal rapporteres videre, sier Arnesen, og legger til:

I dette tilfellet er det nok først og fremst en fordel for foreningen, som sparer ressurser på at kontingenten blir betalt inn automatisk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ