Ber om hjelp for å stoppe dødelig sykdom

Myndighetene ber nå folk om hjelp for å få oversikt over den nye sykdommen som rammer hjortedyr i Norge. Sykdommen Chronic wasting disease ble for første gang påvist i Norge i vår.

Martin Eliassen

Myndighetene ber nå jegere levere inn hoder fra hjortedyr i deler av Norge. (illustrasjonsbilde)

Foto: Katrine Eliassen / Privat

I løpet av høstjakta samler Norsk institutt for naturforskning inn hoder fra inntil 4200 elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder på oppdrag fra Miljødirektoratet. Innsamlingen skal bidra til å få bedre oversikt over sykdommen.

To elg i Selbu

Det første tilfellet ble oppdaget i Nordfjella i Sogn og Fjordane på en villrein, og deretter på to elg i Selbu i Sør-Trøndelag.

Christer Rolandsen

Christer M. Rolandsen er forsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Christer Rolandsen

Via en prøve fra hjernen til dyret kan sykdommen påvises, og derfor blir jegere nå bedt om å levere inn hele hoder fra både elg, hjort og rein i de områdene der sykdommen er oppdaget.

– Ved å undersøke dyr fra overvåkingsområdene vil vi få bedre oversikt over forekomsten av sykdommen i ulike deler av landet. I tillegg kan vi koble denne informasjonen til andre opplysninger om de skutte dyrene, opplyser Christer M. Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning.

20.000 dyr

Mattilsynet vil ta en hjerneprøve fra hodet, og hodeinnsamlingen kommer derfor i tillegg til ordinær kjeveinnsamling, samt livmor og eggstokker, som også leveres inn i enkelte kommuner.

I mange områder starter elgjakta 25. september, mens villreinjakta startet allerede 20. august. Miljødirektoratet og Mattilsynet legger opp til at det til sammen skal undersøkes 20.000 hjortedyr på landsbasis.