Dødelig sykdom funnet på villrein

Avmagring og unormal oppførsel er to typiske symptomer på sykdommen som nå er påvist hos en villrein i Sogn og Fjordane. Mattilynset anser smitterisikoen som lav.

rein og gruver kan da eksistere til sammen, mener verksdirektør.

For første gang har sykdommen Chronic Wasting Disease blitt oppdaget på hjortedyr i Europa.

Foto: Kjartan Trana / NRK

En smittet simle skal under merking ha lagt seg på bakken og sparket med beina før hun døde. Det opplyser Miljødirektoratet. Det førte til at villreinen ble tatt med til Veterinærinstituttet hvor hun fikk påvist sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD).

Ifølge Mattilsynet skal sykdommen aldri ha smittet mennesker, men er dødelig for hjortedyr. De kaller funnet for interessant.

– Vi vet at sykdommen har blitt funnet flere ganger på hjortedyr i USA og Canada, men det er nå første gang vi finner den i Norge og Europa, sier seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

Hun understreker også at smittefaren er svært lav.

– Det har aldri vært påvist smitte til menneske og så langt har ingen studier funnet en økt smitterisiko knyttet til forbruk av viltkjøtt. Syke dyr blir uansett aldri sendt til slakt. Kjøtt fra ville dyr som skal selges blir også kontrollert for å sikre at syke dyr ikke blir til mat. Det har heller aldri blitt påvist at sykdommen smitter til mennesker fra levende dyr, sier hun til Mattilsynet.no.

Ifølge Baalsrud kjenner man på verdensbasis lite til CWD. Nå oppfordrer Mattilsynet om å fra ifra til Veterinærinstituttet dersom man ser syke villrein på fjellet.