Oppfordrer jegere til å slutte med saltstein og fôringsplasser

(NRK): Miljødirektoratet frykter at saltstein og fôringsplasser skal bidra til å spre den dødlige hjorteviltsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD).

Elg med hentesveis

Saltsteinene som er plassert ut kan føre til at flere dyr blir smittet.

Foto: Viltkamera

Grunnen er at hjortedyrene samles i konsentrasjoner der det er fôr og saltsteiner.

– Når vi vet at sykdommen spres via spytt, så er dette uheldig, sier Erik Lund, seniorrådgiver ved Miljødirektoratet.

Han oppfordrer jegere til å unngå å sette ut saltsteiner og å fôre unødvendig.

Chronic Wasting Disease kan føre til at deler av hjorteviltbestanden i Norge reduseres.

Tre dyr har fått sykdommen påvist så langt i Norge. Miljødirektoratet mener det er sannsynlig at flere dyr som har sykdommen, men foreløpig vet man lite om det.

– Dette er de eneste tilfellene som er påvist i Europa, så vi står overfor noe helt nytt, sier Erik Lund.

– Jegerne bør bidra

Syk elg avlivet

Denne elgen var syk og ble avlivet. Den viste seg å være smittet av CWD.

Foto: Frode Alsethaug

Leder av viltnemnda i Bamble, Torstein Dahl, mener man må ta sykdommen på alvor.

– Hvis jegerne kan være med på å begrense tilfeller så synes jeg vi bør bidra til det. Og hvis det betyr at vi må la være å bruke saltstein, så får det være et av tiltakene, sier Dahl.

Han har inntrykk av at de fleste jaktlagene i Bamble kommune bruker saltstein. Og hvert lag har gjerne fem til ti saltsteiner som er plassert ut.

Dahl sier at elgbestanden er relativt lav, og da kan man ikke overse en sykdom som kan gjøre situasjonen verre. Både fordi dyrene lider og fordi bestanden reduseres.

Må ta prøver i hjernen

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra hjortedyr med Chronic Wasting Disease.

Foto: Sylvie Lafond Benestad / Veterinærinstituttet

Nå skal myndighetene kartlegges hvor det er smitte. Prøvene blir samlet inn under høstens jakt på hjortevilt.

– Vi er avhengig av at det er jegere som kan bidra med å sende inn hele hoder av hjortevilt. Sykdommen kan bare påvises i hjernen, sier Erik Lund.

Det skal tas prøver av villrein, hjort og elg. Sykdommen har lang inkubasjonstid. Derfor er det lite interessant å ta prøver av kalver.

I Telemark har det i mange år vært overvåking av elgbestanden. Derfor er jegerne vant til å sende inn prøver fra elg som blir felt.

Miljødirektoratet vil gjerne ha tips om dyr som viser tegn til sykdom.

– Forhåpentligvis finner vi ikke mer. Det er drømmescenarioet, men vi nok regne med at vi kanskje finner flere dyr som er smittet, sier Lund.