Nytt tilfelle av dødelig sykdom hos elg

– Det er klart vi er bekymret, sier Mattilsynet om sykdommen CWD. Den er dødelig for hjortedyr som blir smittet.

Elg

For tredje gang på kort tid er det påvist CWD på hjortedyr i Norge (illustrasjonsbilde).

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) ble i april påvist for første gang i Norge på en villrein i Lærdal i Sogn og Fjordane.

Nå er det også gjort funn av den dødelige sykdommen på to elger i Selbu i Sør-Trøndelag.

– Det er vanskelig å si noe om hvor utbredt sykdommen er. Det er første gangen denne sykdommen er funnet i Europa. Vi må bruke jaktsesongen på å undersøke flere dyr, for å se hvilken utbredelse den har, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet til NRK.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra et hjortedyr med CWD.

Foto: Sylvie Lafond Benestad/Veterinærinstituttet

Tar prøver av dyr fra hele landet

Kristina Landsverk

Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet

Foto: Anders Brekke / NRK

CWD er en sykdom som er utbredt i flere deler av USA og Canada. Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker, verken fra dyr eller via mat.

– I Norge er det siden 2004 undersøkt om lag 2.000 prøver av tamme og ville hjortedyr uten at sykdommen er funnet. CWD er en dødelig sykdom som har forårsaket problemer for hjortedyr i enkelte områder i USA og Canada. Selv om sykdommen ikke er farlig for mennesker er vi er bekymret for at dette kan bli et problem for hjortedyrene her i Norge, opplyser Landsverk.

Det vil nå tas flere prøver av dyr over hele landet, og planer for en systematisk kartlegging av hjortedyr vil være klar i løpet av kort tid, opplyser Mattilsynet.

Ber folk ta kontakt

Hjernevev fra elgen med CWD

Prøverør av hjernevev fra elgen med CWD der vevet er formalinfiksert for videre prøvetaking.

Foto: Turid Vikøren/Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet vil, i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet, finne ut mer om forekomsten av CWD både hos villrein og elg i Norge. Det vil nå bli tatt flere prøver av dyr over hele landet, og planer for en systematisk kartlegging av hjortedyr vil være klar i løpet av kort tid, opplyser Mattilsynet.

– Det er klart vi er bekymret. Norge er et land med veldig god dyrehelse. Det er sjeldent at vi er i en situasjon hvor sykdommer dukker opp først hos oss. Dette er noe vi må undersøke nøye fremover. Vi har et godt samarbeid med Miljødirektoratet for å finne ut hvor utbredt sykdommen er i Norge, sier Landsverk.