Hopp til innhold

Slik skal Norge bli verdensledende på elfly

Avinor og Luftfartstilsynet mener Norge kan bli verdensledende på elektrifisering av luftfart. Skal de lykkes, må det store avgiftskutt til.

Slik tenker Airbus at et el-fly for passasjerer kan se ut

ELFLY i 2030: De første ordinære innenriks ruteflyginger skal være elektrifiserte i 2030, hvis Luftfartstilsynet og Avinor får det som de vil. Bildet viser hvordan Airbus tenker at et elfly produsert av dem vil se ut i 2030.

Foto: Airbus - EIVI / Airbus

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Avinor og Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kommet med et forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge.

Rapporten er nå overlevert til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Best i verden

Konklusjonene er veldig tydelige, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

– Vår anbefaling er at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart, sier konsernsjefen.

De første ordinære innenriks ruteflyginger kan være elektrifiserte innen 2030, slår rapporten fast.

– For å sikre et fortsatt godt transporttilbud i Norge er det i Norges egeninteresse at det utvikles null- og lavutslippsfly. Fly som i første omgang kan trafikkere det unike norske kortbanenettet og er tilpasset norske værforhold, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Han påpeker at det både er klimamessige, distriktspolitiske og samferdelspolitiske begrunnelser for flytrafikk med lavt utslipp.

Dag-Falk Petersen, Lars Kobberstad og Knut Arild Hareide.

MOTTOK RAPPORT: Samferdselsminister Knut Arild Hareide mottok rapporten fra Avinor-sjef Dag Falk-Petersen (t.v.) og luftfartsdirektør Lars Kobberstad torsdag.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Elfly på alle innenriksflygninger om 20 år

For å bli en pådriver i verden foreslår Avinor og Luftfartstilsynet at regjeringen setter helt konkrete mål.

  • Norge skal være pådriver og arena for utvikling, testing og tidlig implementering av elfly
  • Innen 2030 skal de første ordinære innenriks ruteflyginger være elektrifiserte
  • Innen 2040 skal all sivil innenriks luftfart i Norge være elektrifisert, slik at klimagassutslippene blir redusert med minst 80 prosent sammenliknet med 2020

– Jeg er glad vi er ambisiøse, for vi vet at vi trenger fly i Norge. Å få klimavennlige fly med nullutslipp er en enorm mulighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Et unikt kortbanenett

En rekke virkemidler må på plass for å nå målene, ifølge rapporten. Ny teknologi skal utvikles og det skal være økonomiske fordeler med å drifte elfly.

Litt på samme måte som vi har sett med biltrafikken i Norge med de ulike elbil-fordelene.

– Siden Norge er avhengig av luftfart og samtidig har rikelig tilgang på fornybar energi, kombinert med et unikt kortbanenett, så ligger alt til rette, sier Dag Falk-Petersen.

– Norge har aktive og interesserte aktører og politisk vilje til å elektrifisere transportsektoren. Norge er velegnet og anerkjennes som et meget interessant testområde og første marked for elektrifisering av luftfarten, sier Avinorsjefen og utdyper:

– Derfor er det viktig at Norge så raskt som mulig vedtar en virkemiddelpakke.

Widerøe-avgang fra Hammerfest

VIL HA FORTGANG: En Dash-8 fra Widerøe under avgang fra Hammerfest. Nå vil Widerøe ha fortgang i utviklingen av elektriske fly for å berge kortbanetrafikken.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Skal bli lønnsomt å satse

For å bidra til at det skal bli lønnsomt for flyselskapene å satse på elektrifisering foreslår rapporten lettelser i flere avgifter. Det skal være rimeligere å reise med elfly enn med fossilfly:

  • Fritak fra eller redusert merverdiavgift på billetter for elfly frem til 2040
  • Fritak fra eller redusert flypassasjeravgift for elfly frem til 2040
  • Startavgift til Avinor innrettes slik at den gir insentiver til bruk av elektrifiserte fly
  • Redusert elavgift for fly i næringsvirksomhet etter modell fra skipsfarten

– Hvis det blir billigere for deg som passasjer å fly med et nullutslippsfly enn et tradisjonelt fly, så vil du velge det. Da vil utviklingen gå enda fortere, fordi det er det markedet etterspør. Da vil flyselskapene etterspør elfly og flyfabrikkene vil bygge det, er Kobberstads konklusjon.

Samferdselsministeren sier han nå vil vurdere rapporten fra Luftfartstilsynet og Avinor.

– Det blir min jobb å gå inn i dette og vurdere. Nå har jeg fått en oppskrift på hvordan vi kan levere på dette, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).