Uenig om hva den nye «luseforskriften» skal inneholde

En ny forskrift skal sørge for at oppdrettsnæringa blir bedre på å bekjempe lus og kutter ned på medikamentbruken langs kysten.

Laks som er angrepet av lakselus

Hvor mye lus skal være tillat i et oppdrettsanlegg? Det er et spørsmål som skal besvares i en ny forskrift Mattilsynet snart skal legge ut på høring. Naturvernerne ønsker å senke grensa, mens Mattilsynet elv tviler på at det kommer til å bli resultatet. Bildet viser forøvrig laks som er angrepet av lakselus, og hvor lusa har beitet helt ned til hodebeinet på laksen.

Foto: Mattilsynet

– Nivået for tillatt lusemengde må settes mye lavere slik at presset på villaks og økosystem langs kysten blir lettet, sier Silje Lundberg, leder i Norges Naturvernforbund.

Mattilsynet har i år startet arbeidet med en ny forskrift om bekjempelse av lakselus.

En av forskriftens viktigste roller blir å definere hvor mye lakselus som er tillat i et oppdrettsanlegg, hvordan bransjen skal kutte ned på medikamentbruk, og straffen selskaper skal få for å gå over lusegrensa.

Silje Lundberg

Silje Lundberg, leder av Norges naturvernforbund er klar på at de ønsker lusenivået i oppdrett ned.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Lusenivået må ned

Per i dag skal det være færre enn 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk i anlegget.

Så langt i år har det ikke vært en eneste uke hvor selskaper ikke har gått over det tilltate lusenivået.

Naturvernenerne håper forskriften kan sette den totale belastningen av oppdrett i sammenheng.

– Enten det er lakserømming, genetisk påvirkning, forurensing eller miljøgifter. Det er mange utfordringer som kommer med oppdrett, og vi ser dem ikke i sammenheng per nå, sier Lundberg.

Legemidler mot lakselus er dødelig for rekene

Det har i flere år vært diskutert om legemidlene som brukes mot lakselus, hindrer skalldannelse hos krepsdyr.

Foto: Renée Katrin Bechmann / IRIS Biomiljø

Mindre bruk av legemidler

For Mattilsynet er det viktig at mengden legemidler for bekjemping av lus reduseres, eller at det tas i bruk nye metoder.

Årsaken er situasjonen hvor lusa har utvikla resistens på legemidler næringa tar i bruk for å bli kvitt lusa.

Henrik Stenwig

Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Foto: Sjømat Norge / Sjømat Norge

Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, mener det er på linje med det næringa selv ønsker.

Men Sjømat Norge håper forskriften ikke blir for teknisk. De er klar på at resultater i næringa er avhengig av en rekke forhold, og en fleksibel forskrift vil være et gode.

– Så vidt jeg har forstått så er målet å få en helhetlig forskrift, som tar for seg erfaringene med medisinfrie lusebehandlinger. Dagens forskrift har blitt endret en rekke ganger på dette punktet, så man trenger en helhetlig gjennomgang.

– Redusering av legemidler er noe dere også ønsker dere?

– Ja, det har vært Sjømat Norges eksplisitte mål over lengre tid, sier Stenwig.

Veterinær hos Mattilsynet Aud Skrudland

Spesialinspektør hos Mattilsynet, Aud Skrudland.

Foto: Anne-Mari Flatset(NRK

– Mer ansvar på oppdretterne

Aud Skrudland i Mattilsynet sier til NRK at hun tviler på at nivået på grensene blir endret slik Norges naturvernforbund ønsker seg.

De selv ønsker å sikre næringas håndtering av luseproblemet på andre måter, som strengere tiltak ovenfor bedriftene som sliter med dårlig lusekontroll.

– Det er stor enighet i måten vi skal regulere lakselus på i Norge. Vi tror ikke det blir vesentlig endringer i grensene, men at forskriftene blir enklere, legger tydeligere ansvar på oppdrettsnæringen, og at det blir enklere for Mattilsynet å bruke den i våre tilsyn, sier hun.

Forslaget til ny forskrift legges fram etter jul før den skal ut på høring. Allerede til neste høst kan den bli tatt i bruk.