Lakselusa motstandsdyktig mot lusemidler

Kjemikalier brukt til bekjempelsen av lakselus virker ikke lenger slik de skal i Finnmark. Nå gjelder dette for nær alle oppdrettsanlegg i Finnmark, forteller lusekoordinator og veterinær for oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark.

Lakselus

Lus på oppdrettslaks er blitt motstandsdyktig mot lusemidler.

Foto: Norges Jeger og Fiskerforbund

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood har selv meldt fra om at det nå gjelder alle kjemikalier og alle lokaliteter i fylket.

Elisabeth Myklebust som er veterinær for oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark forteller at økt kjemikaliebruk har ført til store forandringer det siste året, siden dette er situasjonen for nær alle oppdrettsanlegg i Finnmark.

– Min jobb er blant annet helsetilsyn på oppdrettsanleggene. Der vi blant annet tar opp fisk og ser etter lus. Så plukker vi lusa av fisken, tar den med inn på laboratoriene og tester om de aktuelle avlusningsmidleene virker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lakselus på sjøørret

Ikke bare villaks, men også sjøøretten plages med lakselus.

Foto: Bengt Finstad / NINA

Nedslående resultater

Resultatene som Elisabeth Myklebust og kolleger i Fishguard har funnet, har i høst vært nedslående. Problemet med lakselus er per i dag lite i landets nordligste oppdrettsfylke, men bruken av kjemikalier mot sykdommen, har likevel stadig økt.

Veterinær Elisabeth Myklebust

Elisabeth Myklebust som er veterinær for oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark forteller at økt kjemikaliebruk har ført til store forandringer det siste året.

Foto: Inghild Eriksen / NRK

Det var i september at NRK fortalte at det for første gang var registrert at kjemikaliene som brukes til å behandle lakselus, ikke virker slik de skal, ved et anlegg i Finnmark. Siden da har Elisabeth Myklebust reist rundt til alle anlegg vest i fylket.

– Det er en stor endring fra tidligere år hvor vi har hatt følsom lus som har vært lett å behandle. Man har kunnet bruke midlene på en enkel måte uten å gå ut over anbefalte doseringer og metoder. Nå er vi i en situasjon der vi må se oss om etter nye metoder, og der det haster med å få inn nye midler og utstyr.

Stadig mer oppdrettsfisk

De siste årene har det stadig blitt mer oppdrettsfisk, langs norskekysten. Myndighetene har gitt tillatelse til nye konsesjoner, med forbehold om at luseproblematikken tas på alvor. I Finnmark har det aldri tidligere vært snakk om utvikling av resistens, før høsten 2014.

– En grunn er nok flere behandlinger på grunna av lav lusegrense (fastsettes av myndighetene red anm.). En annen mulig årsak er tilflytting av lus. Finnmark hadde veldig lite lus hele sommeren til cirka begynnelsen av august. Lusa som ble testet i vår var sensitiv stort sett. I høst har all lus i all hovedsak hatt nedsatt følsomhet.

Motstandsdyktig lakselus

I hele Finnmark fra ytre Loppa i til Snefjorden i øst, registrer vetereinærene denne høsten for første gang det samme, at kjemikaliene ikke tar livet av parasitten i den grad man ønsker, bekrefter også seniorinspektør Sofus Olsen i Mattilsynet, som har ansvar for fiskevelferden.

Lakselus på villaks

Lakselusa svekker fiskens immunforsvar og helsetilstand. Den eter på huden. Sterke infeksjoner som følge av lakselus, fører til at fisken dør.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Resistens og nedsatt følsomhet er jo variasjoner av det samme, og kommer an på hvordan man definerer resistens. Når du har nedsatt følsomhet hos har man en økt motstandsdyktighet mot stoffet. Da er det bare et definisjonsspørsmål når det blir resistens.

–Det er klart at det har sammenheng med at det er behandlet mye hyppigere mot lus de siste årene. Flere har sagt til meg at det er en helt forandret situasjon i år enn det har vært tidligere. På et år har det skjedd veldig mye.

Vanskelig å begrense

Dersom lusa blit motstandsdyktig mot behandlingen, vil antallet lakselus vanskeligere begrense, som kan gi en kraftig økning i antallet lakselus, og bli en større fare for både fiskevelferden og den ville atlanterhavslaksen.

Samtidig invaderes Finnmark trolig av en lus mer hardfør lus sørfra, der problemet med lus og resistens i større grad allerede eksisterer. I mellomtiden vil man prøve ut andre metoder, og håpe at det ikke går så langt.