Tromsø tapte på instruks fra regjeringen

Statens vegvesen gjorde som regjeringen sa. Dermed falt E8 gjennom Ramfjord ut av Nasjonal Transportplan.

E8-saken i Tromsø

Den eviglange striden om ny innfartsveg til Tromsø, ser ikke ut til å ta noen ende. Nå er den ute Nasjonal Transportplan.

Foto: NRK

Regjeringen instruerte Statens vegvesen til å legge vekt på kost-nytte-verdi ved fremtidig vegbygging. Dermed falt nye E8 gjennom Ramfjord ut av Nasjonal Transportplan, fordi østre trase er lengre enn vestre trase og betydelig dyrere.

Regjeringen har selv gått inn for østre trase, som falt ut av transportplanen, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

Stein Johansen

Stein Johansen i vegvesenet sier at dersom man hadde gått inn for veg på vestsiden av Ramfjorden, så ville den vært ferdig i år.

Foto: Lars Egil Mogård

– Det var føringer fra samferdselsdepartementet hva vi skulle legge vekt på i Nasjonal Transportplan. En av bestillingene var at vi skulle legge vekt på hva som var samfunnsøkonomisk viktig, det vi kaller kostnytte-verdi, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

– Når vi gjør det, kommer E8 gjennom Ramfjord dårlig ut, og ramler ut av Nasjonal Transportplan, sier Johansen.

Årsaken er at østre trase er to-tre kilometer lengre enn dagens trase, sier han.

Har advart

Statens vegvesen har en rekke ganger advart mot valg av østre trase i Ramfjord, men både i komitebehandlinga på Stortinget og i det forrige byrådet i Tromsø har de borgerlige partiene sett bort fra advarselen.

– Vi har utredet både vestre og østre trase. Vestre trase har en bedre samfunnsøkonomisk nytte. Da saken skulle avgjøres i 2012, snudde kommunestyret i Tromsø og valgte østre trase. I Tromsø har man bestemt seg og ombestemt seg en rekke ganger, sier prosjektsjefen i Statens vegvesen i Troms.

Kunne vært ferdig i år

Hadde rådet fra fagetaten blitt fulgt, kunne nye E8 stått ferdig i år, mener Statens vegvesen.

– Vi planla å starte anlegget i 2013. Hadde det skjedd, hadde E8 stått ferdig på vestre trase i år, men da under forutsetning av at den forrige regjeringen hadde bevilget penger, sier Johansen.

Også nei til bompenger har ført til at E8 er blitt nedprioritert, mener Statens vegvesen.

Riktig beskrivelse

Kristin Røymo

Byrådsleder Kristin Røymo, (Ap), vil ikke godta at oppstart av arbeidet på den nye vegen kommer senere enn 2018.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Dette er en riktig beskrivelse av hva som har skjedd. For Tromsø og E8 er det tragisk, sier byrådsleder Kristin Røymo fra Arbeiderpartiet og fortsetter.

– Nå har Venstre i Tromsø gått ut med at omkampen, altså flyttingen av traseen fra vestre til østre side av Ramfjorden, var en politisk hestehandel i det borgerlige byrådet. Når det er kjent, tror jeg det nå er mulig å få til et fruktbart politisk samarbeid på tvers av de politiske blokkene, sier Røymo.

Krever oppstart før 2018

Hun har følgende beskjed til de sentrale bevilgende myndigheter.

– Vi i Tromsø kan ikke under noen omstendigheter akseptere en forsinkelse av byggingen av E8 utover 1. januar 2018. Det tror jeg mange politikere, også fra Venstre og Høyre vil være enig med oss i, sier byrådsleder Kristin Røymo.