Tunnel og bru skal redde omstridte E8

Den nye strekningen gjennom Ramfjord har vært krevende å få på plass, men nå nærmer Statens vegvesen seg en ferdig plan.

Politikerne i Tromsø har jobbet med ny strekning for E8 gjennom Ramfjord i rundt 30 år. I fjor ble det bestemt at veien skal gå på østsiden av fjorden.

Statens vegvesen jobber nå med en reguleringsplan for strekningen. Fredag kunne de presentere en video som viser hvordan den nye veien kan bli seende ut.

– Vi har blant annet gått for en løsing med en tunnel gjennom Fagerfjell. Veien blir liggende i et rasfarlig område, og vi vurderer det slik at en tunnel er et bedre alternativ enn et rasoverbygg, sier prosjektleder Stein Johansen til NRK.

– Kostnadsmessig er det billigere med tunnel, fortsetter han.

Østre alternativ

Den blå linjen markere den østre traseen som nå planlegges.

Foto: Kart: Tromsø kommune

Mange utfordringer på veien

Det har vært flere innsigelser mot å legge E8 på østsiden av Ramfjord. Blant annet fordi den vil krysse en spesiell myr, et gammelt fangstområde, og et vannreservoar som forsyner rundt 50 husstander.

Stein Johansen

Prosjektleder Stein Johansen forteller om flere utfordringer, men Statens vegvesen er i rute med sitt planarbeid.

Foto: Lars Egil Mogård

– Vi har lagt ei bru over myra og vannreservoaret, innsigelsene rundt fangstområdet ble opphevet, forteller Johansen.

I tillegg har veivesenet for flere ting å bryne seg på. Veien kan forstyrre arbeidet på radarstasjonen til Eiscat.

– Det er lys fra veien som er utfordringen der, og vi satser på at vi kan bygge en skjerm som tar unna lyset, sier Johansen.

Veien er også tenkt å gå gjennom to flyttleirer for rein. Veivesenet skal nå i dialog med reindriftsnæringen for å finne en løsning for hvordan de kan løse dette.

Opp til politikerne

Det har tidligere vært snakket om byggestart allerede I februar ble det klart at arbeidet med reguleringsplanen blir forsinket. Johansen forteller at de nå er i rute, og satser på å være ferdig med reguleringsplanen, slik at den kan sendes ut på høring i mars 2017.

– Derfra er det opp til politikerne å bestemme når spaden skal settes i jorda, sier han.