NRK Meny
Normal

– Vi kan ikke gjøre alle fornøyde for å få veien på plass

Innsigelsene på planene for ny innfartsvei til Tromsø er mange. Likevel ønsker politikerne å få fortgang i saken.

Lyttet

Bård Hoksrud (nummer to fra venstre), Per-Willy Amundsen, Tom Erik Forså og Britt Hege Alvarstein lyttet til innsigelsene rundt E8 i Ramfjord.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er veldig viktig for oss å få disse opplysningene og få se hva det faktisk er snakk om når vi skal avgjøre saker som dette, sier Per-Willy Amundsen, statssekretær i Kommune- og moderniseringsdepartementet.

Mandag var han i Tromsø sammen med Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet, for å både bli fortalt og vist hvilke innsigelser som er til den nye E8 gjennom Ramfjord.

Statens vegvesen, riksantikvaren, sametinget, reindriftsnæringen og fylkesmannen har alle sine innvendinger mot den foreslåtte traseen, som er tenkt på østsiden av Ramfjorden. Det gjelder hensyn til økonomi, kulturminner, reinens vandringer og naturvern.

– Å gjøre alle til lags i denne saken er umulig. Vi skal ikke bare ta hensyn til hver enkelt sektormyndighet som kommer med sine innsigelser, vi må også se på hva som er til det beste for kommunens innbyggere. Så skal vi selvfølgelig lytte til andre i prosessen, sier Britt Hege Alvarstein, byrådsleder for byutvikling i Tromsø kommune.

Håper å få slutt på 30 års hodepine

Det har vært mye frem og tilbake rundt E8 i Ramfjord i snart 30 år. Både Per-Willy Amundsen og Bård Hoksrud er tydelig på at de ønsker fortgang i prosessen.

– Vi håper å ha tatt en avgjørelse innen året er omme. Men vi må bruke tiden godt og gjøre et grundig arbeid før vi kan avgjøre noe som helst, sier Amundsen.

Han er forsiktig med å uttale seg om hvordan han vurderer de innsigelsene som er kommet i saken.

– Jeg kan ikke vekte innsigelsene mot hverandre, det er en del av den helhetsvurderingen vi må gjøre. Vi må tenke helhet før vi får fattet et vedtak, sier han.

På tur

Også fylkesmann Bård Pedersen (til venstre) og byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen, var med på befaringen i Ramfjord.

Foto: Petter Strøm / NRK

Uaktuelt å gå tilbake på trasévalget

Statens vegvesen var en av partene som fikk uttale seg på befaringen med statssekretærene. Deres innsigelser baserer seg på at den østlige traseen er både dyrere, lengre og mindre samfunnsøkonomisk sammenlignet med den vestre traseen, som ble først vedtatt i 2008.

I tillegg er det ingen innsigelser mot den vestre traseen. Likevel understreker Britt Hege Alvarstein at det er uaktuelt å gå tilbake til den vestre traseen.

– Vi må tenke langsiktig. Ved å bygge på vestsiden får vi ikke løst de utfordringene som dukker opp i forbindelse med Ullsfjordforbindelsen og en eventuell tunnel gjennom Tromsdalstinden, sier hun.

Når håper du på en avgjørelse rundt trasévalg?

– Jeg håper det er vi får en avklaring så fort som mulig. De som bor på Fagernes, og har trafikken dundrende forbi husene sine hver dag, fortjener en snarlig løsning på dette.