Hopp til innhold

Protesterer mot asfaltfabrikk på Olavsvern

Det har kommet et 20-talls protester mot etablering av en midlertidig asfaltfabrikk på Olavsvern.

Losser utstyr

Utstyr til det midlertidige asfaltanlegg losses nå på Olavsvern.

Foto: privat

Det er selskapet NCC Industry som eier fabrikken som nå skal monteres. Men alle tillatelser er ikke i orden.

I går sendte Tromsø kommune et brev om dette til selskapet.

– Vi har fått opplysninger om at arbeider med etablering av anlegget er igangsatt. Vi gjør oppmerksom på montering og drift av anlegget ikke må igangsettes før det eventuelt foreligger tillatelse fra kommunen, skriver byggesakssjef Laila Falck.

Kommunikasjonssjef Tor Heimdal i NCC tilbakeviser at monteringen av fabrikken har startet.
– Båten med utstyret er kommet til Olavsvern. Vi har startet lossinga. Utstyr er lagt på plass der anlegget skal monteres, for å slippe å forflytte dette flere ganger på Olavsvern. Men monteringa vil ikke starte før alle formelle tillatelser er gitt, sier han.

Krever mer informasjon

Heimdal sier at selskapet tror de får tillatelse fra kommunen innen få dager. Selskapet har planer om å starte produksjonen i midten av mai.

Men kommunen vil bruke tid på å behandle høringsuttalelsene. Det blir også krevd mer informasjon om omfanget av tungtrafikk i forbindelse med produksjonen av asfalt.

Innlandet utviklingslag, med støtte fra Ramfjord, Andersdal og Kristofferjord utviklingslag, går sterkt mot planen om å etablere asfaltfabrikk.

De peker på mange forhold, og mener at et slikt asfaltanlegg vil skape store miljømessige problemer.

En asfaltfabrikk og et eventuelt steinbrudd medfører støy fra produksjonen av asfalt og fra transportdelen med lastebiler.

Sjenerende bråk

Tiltaket tilsier at vel 20 000–30 000 tonn asfalt skal transporteres ut fra anlegget via Ramfjordnesvegen og Innlandsvegen i løpet av første sommer.

I pressemeldinga regner NCC med vesentlig større produksjon etter hvert. Dette betyr et betydelig antall lastebiler, og med den type trafikkstøy dette medfører gjennom boligområde og friluftsområde.

Bygda har over lengre tid fått en forsmak på hva dette støymessig vil innebære.

Utallige lastebiler har kjørt ut masser fra ”steinbruddet” på Olavsvern.

– Hver gang de passerer et av telehivene høres et øredøvende bråk. Bråket har vært sjenerende og forstyrrer nattesøvnen til beboerne, skriver lederen av Innlandet utviklingslag, Ann-Kristin Holmeslet og nestleder Øystein S. Larssen.