Hopp til innhold

Nye E8 kan bli smalere og uten midtdelere: – Svikter Tromsø

Vegdirektoratet foreslår at den nye innfartsveien til Tromsø gjennom Ramfjord bygges uten midtdelere. Men farten bør være 90 kilometer i timen på nye E8.

Ramfjord

Ramfjord sett fra Tromsdalstinden.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det går fram av et brev som Vegdirektoratet har sendt til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen i Nord-Norge har ønsket at det bygges midtdelere på samme måte som i Lavangsdalen. Begrunnelsen har vært økt trafikksikkerhet. Men det sier Vegdirektoratet nei til.

– Vårt forslag med god oppmerking, og ikke midtdelere vil ikke redusere trafikksikkerheten, mener direktør for styring og strategi, Bjørne Grimsrud i Vegdirektoratet.

Ved å velge denne løsning kan det også spares et par hundre millioner kroner på prosjektet.

Han sier at trafikksikkerheten blir lik den som er på nye riksveier i Norge med samme trafikk som det blir på nye E8.

E8 Ramfjord

Den røde streken viser hvor nye E8 i Ramfjord skal bygges.

Foto: Illustrasjon / Vegvesenet

Raser over forskjøvet oppstart

Statens vegvesen skriver i et brev til Samferdselsdepartmentet at byggingen av en smalere E8 vil kreve ny høring av reguleringsplanen.

– Dette er nødvendig fordi det er en annen løsning enn det politikerne i Tromsø og lokalbefolkningen ble forespeilet i fjor, heter det i brevet.

Ifølge Vegvesenet er byggingen nå anslått å starte i løpet av seks år.

Tromsø-ordfører, Kristin Røymo raser over at oppstarten nå er forskjøvet, og mener at regjeringen svikter Tromsø med det nye forslaget.

Kristin Røymo

– Regjeringen med Høyre og Frp svikter Tromsø totalt med det nye forslaget til bygging av E8 gjennom Ramfjord, sier ordfører i Tromsø, Kristin Røymo.

Foto: Hans Ludvig Andreassen

– Dette går ikke an, og dette godtar vi ikke. Statens vegvesen og Vegdirektoratet gjør bare som regjeringa befaler, sier hun til NRK.

Smal vei

E8 i Ramfjorden er innfartsveien til Tromsø. Den går gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler.

Veien er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt. Ny vei skal forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og bomiljøet i Ramfjorden.

I juli 2015 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet at ny E8 skal bygges på østsida av Ramfjorden.

Vil koste 2,4 milliarder

Beregningene som ble gjort av Statens vegvesen, viste at kostnadene kunne bli 2,7 milliarder kroner for strekninga fra Sørbotn til Laukslett.

En ekspertgruppe fra vegvesenet på Vestlandet, har gjennomgått prosjektet. De mente at kostnadene kunne reduseres med et par hundre millioner.

Nå har Vegdirektoratet gått grundig gjennom alt tilgjengelig materiale. De konkluderer med at kostnadene blir på 2,4 milliarder kroner. Det er mer enn 200 millioner kroner mer enn E8 er ført opp med i transportplanen.

Vil koste 40 kroner å passere

Stortinget har forutsatt at 750 millioner kroner skal komme fra bompenger. Det er anslått at det vil koste 40 kroner per passering. Innkrevingen vil starte når veien er ferdig.

Samferdselselsdepartementet skal nå avgjøre hvordan ekstrakostnadene bør dekkes inn. Dermed er det uklart når det kan bli byggestart på prosjektet.

Det har vært jobbet for å få ny vei i 30 år. Stor strid og omkamper har preget arbeidet.