Hopp til innhold

– Et stort løftebrudd til sine egne velgere

Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Tromsø er lite fornøyd med at framtida til Nord-Norgebanen er usikker.

Nordlandsbanen

I dag er det to togstrekninger i Nord-Norge; Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, og Ofotbanen fra Narvik og mot Sverige.

Foto: Rune Fossum

I Politisk kvarter på NRK P2 fredag morgen samferdselsministeren spurt om framtida til jernbaneprosjektet Nord-Norgebanen.

– Utredningen om Nord-Norgebanen og de andre transportformene i Nord-Norge har vært ute på høring og går nå gjennom kvalitetssikring. Så skal regjeringa ta til stilling til hvilket konsept vi skal gå videre med. Det som har vært foreslått er å forsterke Ofotbanen og Nordlandsbanen i stedet for å bygge Nord-Norgebanen. Men regjeringa har ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre med prosjektet. Det er betydelige kostnader knyttet til det. Og så har vi sett at klimaregnskapet knyttet til det ikke ser så veldig vakkert ut, sa Nygård til NRK.

I september i fjor la Jernbanedirektoratet frem en utredning som viser at en full utbygging, fra Fauske til Tromsø med en sidearm til Harstad, vil koste 281 milliarder kroner.

Les også Nord-Norgebanen vil koste over 200 milliarder – anbefales ikke bygget

Nordlandsbanen

Både i Hurdalsplattformen fra høsten 2021, og i et stortingsvedtak samme år, lovet regjeringspartiene at jernbanen skulle realiseres i forbindelse med nasjonal transportplan våren 2024.

Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt frem fredag. Der står det følgende:

«Begge konseptvalgutredningene skal på høring, og de skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1). Først deretter vil regjeringen fatte et konseptvalg før planleggingen eventuelt videreføres som et forprosjekt»,

Dermed varsler regjeringen at vedtaket om jernbanen utsettes til september 2024.

– Løftebrudd og mageplask

Høyres stortingsrepresentant fra Troms, Erlend Svardal Bøe, kaller vedtaket et mageplask.

– Et stort løftebrudd til sine egne velgere, sier Bøe fredag formiddag.

Han mener både regjeringsplattformen, og Aps egne vedtak i Stortinget gjorde det klart at jernbanen skulle igangsettes denne regjeringsperioden.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister før Nyhetsmorgen 22.03.24

Vil ikke ta endelig stilling til jernbane til Tromsø.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Jeg synes dette er en veldig skuffende plan for Troms. En ting er at regjeringen ikke leverer på valgløftene sine om bygging av Nord-Norgebanen, men det er veldig lite også på andre samferdselsinvesteringer, mener han.

Sps stortingsrepresentant for Troms, Sandra Borch, mener kritikken fra Svardal Bøe faller på sin egen urimelighet:

– Jeg har ikke sett et satsingsforslag fra høyre i storting om å bygge Nord-Norgebanen, påpeker hun.

Hun understreker at prosjektet ikke er dødt.

– Konseptvalget på jernbane skal opp til kvalitetssikring, og er klar i september, etter det skal vi ta stilling til videre planlegging, sier hun.

Manglende satsing på Ofotbanen

Det er uenighet innad i Nord-Norge om jernbaneprosjektet. Fylkesrådet i Nordland kom i november med en uttalelse der de mente at Nord-Norgebanen er et luftslott som regjeringa bør droppe.

I Troms og Finnmark er man mer positiv til prosjektet. Der pekes det på at Nord-Norgebanen vil være samfunnsnyttig og også viktig for Forsvaret.

Stortingsrepresentant for Troms Frp, Per-Willy Amundsen ytrer forståelse for at vedtaket om bygging av Nord-Norgebanen ikke kommer denne våren, men han stiller seg uforstående til at ikke NTP varsler større satsing på Ofotbanen.

Per-Willy Amundsen - Harstad

Per-Willy Amundsen mener regjeringens forslag til NTP sender et negativt signal til Nord-Norge.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Vi hadde i det minste forventet at det skulle komme et dobbeltspor til Ofotbanen. Dette er kritisk for vår internlogistikk i landsdelen, sier Amundsen.

Han viser til situasjonen på jernbanen mellom Narvik og Kiruna denne vinteren, der to avsporinger, har ført til konsekvenser for næringslivet i Troms og Finnmark.

– Uavhengig av Nord-Norgebanen er det sterke grunner til å prioritere dobbeltspor på Ofotbanen, også på grunn av den spente sikkerhetspolitiske situasjonen.

Les også Nordnorsk uenighet om Nord-Norgebanen: – Dropp luftslottet

Fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap), mener NTP-en viser en styrking av Forsvaret.

Samtidig mener hun dagens forsvarssituasjonen aktualiserer en utbygging av Nord-Norgebanen. Hun peker på et alternativet med utbygging fra Narvik til viktige forsvarsinstallasjoner i Sør-Troms.

– Jeg har håp så lenge det finnes, sier Opsal.

Kari-Anne Opsal, Ap

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap).

Foto: Eirik Hind Sveen

Hun er spent på den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen (KVU), som er ventet i høst.

Regjeringen opplyser i NTP at de tar stilling til Nord-Norgebanen når kvalitetssikringen har kommet.

– Vi i Nord-Norge kommer alltid til å stå på for Nord-Norgebanen.

Svært mange tunneler

Nord-Norgebanen er et enormt prosjekt. Blant annet må det bygges flere titalls tunneler, der den lengste vil bli Nordens lengste jernbanetunnel.

  • Fauske – Narvik: 23 tunneler på til sammen 139 kilometer utgjør 78 prosent av strekningen.
  • Narvik – Tromsø: 31 tunneler på til sammen 116 kilometer utgjør 62 prosent av strekningen.
  • Narvik – Harstad: 19 tunneler på til sammen 38 kilometer som utgjør 53 av strekningen.

Klimaberegninger utført av Multiconsult på vegne av Jernbanedirektoratet i 2023, viste at Nord-Norgebanen, inkludert avstikkeren fra Bjerkvik til Harstad, vil ha et samlet utslipp beregnet til 7.750.563 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette inkluderer utslipp knyttet til dagsone, bru, tunnel, arealbeslag og stasjoner og godsterminaler.

Les også Må bygge 73 tunneler for å fullføre Nord-Norgebane: – Et enormt prosjekt

Nordlandsbanen.