Hopp til innhold

Staten vil ikke overta forsvarsveier: Lover mer penger til utbedring av flaskehalser

Statens vegvesen har foreslått at forsvarsveiene i Troms skal bli overført til riksveinettet. Regjeringa sier nei.

Et av Forsvarets kjøretøy frakter en stridsvogn på henger under militærøvelse i Målselv.

Fem forsvarsveier i Troms var foreslått omklassifisert fra fylkesvei til riksvei.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret / Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Fredag blir Nasjonal transportplan for de neste ti årene lagt fram.

NRK får opplyst at veier som brukes mye av Forsvaret i Troms vil få ekstra penger til utbedring. Samtidig forblir de fylkesveier.

– Troms får beholde disse veiene. Det gjør at vi kan planlegger mer rasjonelt med tanke på drift og utbedring av fylkesveinettet. Staten ønsker samtidig å hjelpe til for at bruene som er problematiske, skal bli utbedret.

Det sier Tom Einar Karlsen (Ap), stortingspolitiker for Troms Arbeiderparti.

Han er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

Tom Einar Karlsen

Tom Einar Karlsen (Ap).

Foto: Troms Arbeiderparti

Egen pott for forsvarsveier

I 2023 foreslo Statens vegvesen at fem fylkesveier knyttet til Forsvarets militærleirer i Troms skulle omklassifiseres.

Flertallet i fylkeskommunen var uenig.

Nå har regjeringa tatt en avgjørelse.

– Dette er viktig infrastruktur for oss. Vi er veldig glad for at forsvarsveiene forblir i fylkeskommunalt eie. Dermed får vi ikke et mer oppstykket fylkesveinett enn vi trenger i Troms, sier leder i hovedutvalget for samferdsel i Troms, Mari Siljebråten (Ap).

Regjeringa setter nå av 600 millioner kroner i ei tilskuddsordning for forsvarsveier.

– Det blir nå opprettet ei egen tilskuddsordning som gjør at fylket kan bli bedre i stand til å gjøre utbedringene som trengs, sier Karlsen.

– Viktig for nasjonal sikkerhet

Flere av forsvarsveiene har bruer som ikke er sterke nok for de tyngste kjøretøyene til Forsvaret. De blir flaskehalser som gjør at militære tidvis må ta omveier når de kjører mellom militærleirene og til skytefelt.

I Troms er det disse bruene tilskuddsordninga kan brukes til.

– Vi etablerer en pott for forsvarsveier i fem fylker. Den skal kun brukes til strekningene hvor Statens vegvesen og Forsvaret har pekt på spesielle utfordringer, som disse bruene, sier stortingspolitikeren.

FLERTALLSFORSLAG: Gruppeleder Mari Siljebråten i Arbeiderpartiet fremma forslaget som blei vedtatt da fylkestinget behandla kjøpet av MS Hollendaren under fylkestingsmøtet.

Leder hovedutvalget i for samferdsel i Troms, Mari Siljebråten (Ap).

Foto: Gunnar Sætra

Siljebråten sier tilskuddsordninga kan gjøre at forsvarsveiene kan bli opprustet tidligere enn planlagt.

– Flere av forsvarsveiene ligger inne i fylkesveiløftet. Vi har også gjort et vedtak om at dersom staten bidrar med ekstra penger, så kommer vi til å framskynde og prioritere forsvarsveiene. Dette er veier som er viktig for nasjonal sikkerhet.