Hopp til innhold

Nordnorsk uenighet om Nord-Norgebanen: – Dropp luftslottet

Fylkesrådet i Nordland mener Nord-Norgebanen er et luftslott og ber staten droppe hele greia. Lenger nord mener de det stikk motsatte.

Fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

ET RUNGENDE NEI: – Dropp luftslottene. Nord-Norgebanen vil aldri kunne være samfunnsøkonomisk rett å prioritere, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

I høst la Jernbanedirektoratet frem en utredning som viser hva det vil koste å bygge ut Nord-Norgebanen i sin helhet.

En full utbygging, fra Fauske til Tromsø med en sidearm til Harstad, vil ha en kostnad på 281 milliarder kroner.

Nordland fylkesting støtter Jernbanedirektoratets hovedkonklusjon om å ikke bygge ut Nord-Norgebanen i sin helhet.

Les også Nord-Norgebanen vil koste over 200 milliarder – anbefales ikke bygget

Nordlandsbanen

I høringssvaret om Nord-Norgebanen, som fylkesrådet i Nordland sender over til fylkestinget for behandling, er beskjeden krystallklar.

– Dropp luftslottet. Nord-Norgebanen vil aldri kunne være samfunnsøkonomisk rett å prioritere. Banen er ikke løsningen på samferdselsutfordringene vi står overfor i Nordland eller Nord-Norge, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø (H).

Kvensjø, som også er fylkesrådets nestleder, mener kostnadsbildet og miljøkonsekvensene er så negative at det aldri vil kunne forsvares å bygge en jernbane fra Fauske og nordover.

Heller ikke delstrekninger i nord vil ha livets rett, ifølge Kvensjø.

– Det har store negative konsekvenser, for natur og miljø, og for urbefolkningen.

Les også Må bygge 73 tunneler for å fullføre Nord-Norgebane: – Et enormt prosjekt

Nordlandsbanen.

Vil heller prioritere Nordlandsbanen

Kvensjø vil heller bruke penger på å utbedre Ofotbanen og Nordlandsbanen.

– Vi har to jernbanestrekninger som roper etter utbedringer. Dobbeltspor på Ofotbanen, mange flere krysningsspor på Nordlandsbanen, samt en elektrifisering av Nordlandsbanen, er tiltak som er realistiske og som man kan sette i gang med umiddelbart.

Nordlandsbanen kjører over polarsirkelen i vintervær.

Fylkesråden for samferdsel ønsker seg flere krysningsspor og en elektrifisering av Nordlandsbanen.

Foto: SJ Nord

Kvensjø legger til:

– Vi vet at næringslivet ønsker mer plass på togene. På Nordlandsbanen ønsker vi økt kapasitet, den er sprengt i dag.

Hun mener man også må se på andre transportløsninger.

– Vi må flytte mer over på sjø. Og få opprustet veinettet vårt. Det vil gi bedre muligheter for å sikre at Nordland skal fortsette å være den verdiskapende fylket som vi er.

Hun er også bekymret over at KVU-en i liten grad tar inn over seg den endrede internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen og beredskap.

– Ofotfjorden har en svært viktig rolle, med kobling mellom havna i Narvik og Ofotbanen i en øst-vest-akse. Man kan ikke i dagens Europa velge å se bort fra sikkerhetsperspektivet, når vi planlegger offentlig infrastruktur, sier Kvensjø.

Helt uenig

Mens man i Nordland vender tommelen ned, er det en annen holdning lenger nord.

Tidligere i november ble rapporten «Faglig vurdering av KVU Nord-Norgebanen» lagt frem av Norsk Bane. Det ble gjort på bestilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Ifølge Nordlys skal rapporten vise faglige svakheter og alvorlige mangler i Jernbanedirektoratets rapport.

Mari Siljebråten er gruppeleder i Troms og Finnmark fylkesting for Arbeiderpartiet.

Hun mener det stikk motsatte som sine politiske kolleger i Nordland, og sier at Nord-Norgebanen ikke kan vurderes kun fra et økonomisk ståsted.

– Jeg syns det er veldig synd at fylkesrådet i Nordland har innstilt sånn de har gjort, og at de karakteriserer det som et luftslott. Det er på ingen måte noe luftslott. I Nord-Norge kan vi ikke alltid se på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, vi må også se på samfunnsøkonomisk nytte. Det har Nord-Norgebanen i aller høyeste grad, mener vi.

– Men det er en dyr nytte, 280 milliarder, er det verdt det?

– En av de tingene vi også er nødt til å vektlegge, er rapportene fra forsvars- og totalberedskapskommisjonen. De peker på at en av begrensningene vi har rundt norsk sikkerhetspolitikk, er at vi har ikke bane og likeverdig infrastruktur i Norge. Det er noe vi vekter tungt, gitt den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som vi må forholde oss til.

Les også Gir ikke opp håpet om Nord-Norgebanen

KVU Nord-Norgebanen møterom

Gleder seg til behandlingen

At Kvensjø heller vil prioritere Nordlandsbanen og Ofotbanen, mener Siljebråten er trist.

– For vår del er det mot sin hensikt, all den tid vi støtter utviklingen av Nordlandsbanen og Ofotbanen. Det er feil at de prosjektene skal settes opp mot hverandre. Det som er viktig for oss er at vi ikke skal kjempe imot hverandre, men å kjempe for total, likeverdig infrastruktur i hele landet.

Hun mener heller ikke at vei og bane skal settes opp mot hverandre, og at Nord-Norgebanen må bygges for likestillingens del.

– Vi er nødt til å ta innover oss det som står i rapportene som har med nasjonal sikkerhet å gjøre. Det er ikke holdbart at man ikke legger opp til at det skal være likeverdig infrastruktur i hele landet.

Saken skal behandles i Troms fylkesting i desember. Siljebråten sier at hun gleder seg.

– Det blir motsatt konklusjon?

– Det er min forventning, ja.

Delte meninger i Finnmark

Lengst nord i Nord-Norge, i Finnmark er det delte meninger.

Linda Beate Randal var Aps 1. kandidat til fylkestingsvalget. Hun har tidligere uttalt til NRK at 281 milliarder er en kraftig sum.

Hun mente det var mange andre tiltak man heller burde pengene på.

– Vi i Finnmark ønsker jo også å prioritere Nord-Norge. Sånn sett har vi jo sagt at vi ønsker å prioritere Nord-Norgebanen, men den må ikke på noen måte komme i konflikt med, eller i stedet for noen samferdselstiltak i nord og i alle fall ikke i Finnmark.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) støttet Randal.

– Vi må vel være så ærlige å si at med slike beløp stiller jernbanen langt bak i rekkene, var kommentaren hans.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnethe Masternes Hansen (Ap) fra Finnmark, mener fylket må være krystallklare på at både Stortinget og regjeringa må levere på ambisjonene de har for å utvikle Nord-Norge i framtida.

– Da er samferdsel en viktig nøkkel, både når det gjelder vei og på utbygging av jernbane, sier Masternes Hansen.