Hopp til innhold

Gir ikke opp håpet om Nord-Norgebanen

Tidenes største transportutredning ble lagt fram i Narvik i dag. Fylkesrådet i Troms og Finnmark reagerer sterkt på at det anbefales å skrote Nord-Norgebanen.

KVU Nord-Norgebanen møterom

Fylkesråd for samferdsel, Agnethe Masternes Hansen og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen har fortsatt håp om at det blir en Nord-Norgebane.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

I dag ble konseptvalgutredningene for (KVU) lagt frem i Narvik, KVU Nord-Norgebanen og KVU Nord-Norge.

Jernbanedirektør Knut Sletta fortalte at Jernbanedirektoratet ikke anbefaler bygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. I stedet anbefales det en styrkning av de eksisterende jernbanene Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen (Ap), reagerer på anbefalingen.

Det får stå for fagmyndighetenes regning, også vil vi politisk mene at jernbane til nord er utrolig viktig, og at det må bredes ut i et større perspektiv, sier hun.

Torbergsen etterspør en klar ide om hva man ønsker å utvikle Nord-Norge til, og ikke bare opprettholde det landsdelen er i dag.

For å utvikle vår region er samferdsel, og å knytte regionene tettere sammen, et viktig premiss for å lykkes.

– Mulig med bedre politiske løsninger

Tross en tydelig anbefaling om å ikke bygge Nord-Norgebanen, er Torbergsen klar på at det finnes andre muligheter enn konseptene som er lag til grunn i KVU Nord-Norgebanen.

DF248F5B-59EF-42C8-881E-591DEB1251E3

Fylkesråd for samferdsel, Agnethe Masternes Hansen og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen er kritisk på anbefalingen om å skrote Nord-Norgebanen.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

– Det er klart av hvis man kobler sammen de ulike konseptene her, så er det mulig å finne bedre politiske løsninger enn fagmyndighetene har lagt til grunn, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnethe Masternes Hansen (Ap), mener fylket må være krystallklare på at både Stortinget og regjeringa må levere på ambisjonene de har for å utvikle Nord-Norge i framtida.

– Da er samferdsel en viktig nøkkel, både når det gjelder vei og på utbygging av jernbane, sier Masternes Hansen.

Samferdselsministeren har fortsatt mål om bane

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke sette spikeren i kista for Nord-Norgebanen, på tross av Jernbanedirektoratets knusende dom.

Nygård viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen har sagt at de har som mål å bygge togtraseen.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke sette spikeren i kista for Nord-Norgebanen.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Det målet forsvant ikke fordi vi fikk en konseptvalgutredning, sier Nygård til NTB.

Han påpeker at utredningen nå skal kvalitetssikres, den skal sendes på høring og han venter debatt om konklusjonene.

– Vi skal gjøre våre vurderinger av hva vi skal lande ned på. Det er for tidlig å sette to streker under svaret i den ene retningen eller det andre, sier han.

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i Troms, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt store forventninger i landsdelen når det gjelder utbygging av Nord-Norgebanen.

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i Troms er for jernbane i nord, men mener det ikke skal være øverst på prioriteringslisten.

Foto: Stortinget / Stortinget

– De må ta ansvar for løftene som de har gitt til velgerne, men jeg ser at utredningen ikke anbefaler en ny utbygging, men oppgradering av eksisterende jernbane i nord. Jeg er tilhenger av jernbane i nord, men mener at det ikke skal være øverst på prioriteringslisten fra landsdelen, sier han.

– Ikke overrasket

Hilde Sagland, nestleder i Tromskomiteen for jernbane, er ikke overrasket over Jernbanedirektoratets konklusjon, men hun har ingen forståelse for den.

Nord-Norgebanen er faktisk noe så stort og viktig som nasjonsbygging, og hvorfor det ikke er viktig kan jeg ikke begripe, sier Sagland.

Hilde Sagland, nestleder i Tromskomiteen for jernbane,

Hilde Sagland, nestleder i Tromskomiteen for jernbane.

Foto: Malin Straumnes / NRK

Hun er svært dedikert til saken, og har til og med flere tatoveringer til ære for en jernbane i nord.

– Jeg tror ikke de forstår konsekvensene med at vi skal være et delt land. Vi har ingen andre muligheter for å samle Norge på en miljøvennlig om framtidsrettet måte, mener nestlederen.

Tror ikke toget har gått

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) sa tirsdag til NRK at han ikke tror at toget har gått for Nord-Norgebanen.

– Det koster mye å bygge Fornebubanen også nå, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen til NTB onsdag morgen, og viser til den 7,7 kilometer lange utbyggingen av T-banen i Oslo som nå ligger an til å koste over 31 milliarder kroner.

Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, har fortsatt håp om en Nord-Norgebane.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Han vil ikke gi opp arbeidet med jernbane i nord og begrunner det blant annet med at den geopolitiske situasjonen har endret seg så mye siden forrige utredning kom, og at økt turisme og større fiskeimport- og eksport spiller inn.

– For meg er det avgjørende at Sverige og Finland er blitt Nato-medlemmer. I framtiden kommer vi til å jobbe øst-vest på et helt annen måte, og Finland vil ha tilgang til kysten, sier Wilhelmsen.

Spent på grunnene

Ordfører i Målselv kommune, Bengt-Magne Luneng, forteller at han har planer om å lese nøye gjennom KVU Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen.

Han er ikke overrasket over Jernbanedirektoratets anbefaling, men mener fortsatt at det vil være fornuftig å bygge banen.

KVU Nord-Norge

Ordfører i Målselv kommune, Bengt-Magne Luneng.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Det vil bli interessant å se på de ulike momentene som er lagt frem, sier ordføreren.

Han ser selv flere grunner for å bygge Nord-Norgebanen en mot.

Vi ønsker gods over på bane, vi ønsker at folk skal kunne pendle lenger og at de skal kunne gjøre det på jernbanen. I tillegg er det en sikkerhetspolitisk dimensjon i dette, sier Luneng.

Sjømat Norge glad for utbedring

Selv om Sjømat Norge i stor grad benytter seg av jernbanen fra Narvik og Fauske, er de fornøyd med konklusjonene.

viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, er fornøyd med Jernbanedirektoratets anbefalinger.

Foto: Siv Dolmen / Sjømat Norge

Vår umiddelbare reaksjon er at forslaget fra Jernbanedirektoratet svarer godt på de utfordringene sjømatnæringa har, og de synspunktene vi har hatt til videre utvikling av bane i nord, sier viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen.

Han legger vekt på at deres primære ønske hele tiden har vært å få gjort noe med de banestrekkene som brukes i dag, noe som anbefales i utredningen.

Vi vil aldri få en bane til Lofoten eller Senja, så det å ha gode tilførselsveier og utbygging av infrastruktur inn til knutepunktene er ønskelig, sier Davidsen.

Sametinget fornøyd

Sametinget er fornøyde med at utredningene nå har konkludert med at det vil være å utbedre og oppgradere eksisterende veier og jernbanenett istedenfor å bygge nytt.

Maja kristine Jåma

Maja Kristine Jåma i sametinget er glad for anbefalingen om å skrote Nord-Norgebanen.

Det vil spare mye verdifull natur, myr, matjord og reinbeiteområder fra nedbygging, samtidig som det bidrar til en bedre infrastruktur for transport i Nord-Norge med tanke på fremkommelighet, trafikksikkerhet og beredskap, sier Maja Kristine Jåma

Hun viser til at reindrifta opplever store tap langs vei, og særlig jernbane.

Derfor er det positivt at det rettes søkelys på tiltak som vil være med å hindre det og samtidig øke sikkerheten for både mennesker og dyr, sier Jåma.

Les også Ny samferdselsplan for Nord-Norge: Anbefaler å bruke 184 milliarder på vei og jernbane i Nord-Norge

Luftfoto over Narvik by, sett fra havna.