Hopp til innhold

Uenighet i nord om fjelloven bør tas for retten

To kommuner i nord går rettens vei for å innføre fjelloven som kun gjelder i Sør-Norge. – På høy tid at leieinntektene tilfaller lokalsamfunnet, sier sauebonde.

Sauebonde Leif Bjørnar Seppola

LOV: Sauebonde Leif Bjørnar Seppola ser ingen annen løsning for Nordland og Troms enn fjelloven.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

I dag gjelder fjelloven for Sør-Norge, men ikke for Nord-Norge. Fjelloven gir folk sterk rett til å bruke statens områder, både høyt og lavt. Inntektene tilfaller dermed lokalsamfunnet i stedet for å gå i statskassa.

– Det er på tide at man i Nordland og Troms likebehandles med resten av landet, og at leieinntekter også her er lokale, og ikke til et sentralt kontor på Østlandet, sier sauebonde Leif Bjørnar Seppola i Storfjord kommune i Troms.

Ordføreren i kommunen hans, Geir Varvik (H), vil også gjøre fjelloven gjeldende, men mener saken kun kan løses politisk.

– Rettssystemet er ikke riktig vei å gå. Det finnes andre systemer som heter Stortinget og regjering. Det er de som ellers bestemmer ting her i landet. La de få gjøre jobben, sier ordfører Geir Varvik i Storfjord.

Det er ikke et poeng å gå via retten, mener han, slik Beiarn og Bardu kommuner gjør. 2. juli leverte de to kommunene søksmål mot staten med krav om å innføre fjelloven.

– Er det dette vi skal bruke rettsapparatet på? Finnes det ikke viktigere ting å bruke rettsapparatet på enn å få gjennom fjelloven, spør Varvik.

Fjelloven

Nordland og Troms er den eneste delen av landet der det ikke er lokal forvaltning.

Grafikk: Egil Ursin / NRK

Les også: To kommuner saksøker staten fordi de ikke får bestemme over eget land og vann

– Kunnskapsløst!

I Nordland og Troms eier staten over en fjerdedel av landarealene. De både bestemmer og tar seg betalt. Betalt får de blant annet av sauebønder som Leif Bjørnar Seppola.

Varvik mener det nå er stor politisk vilje for å innføre fjelloven i Nordland og Troms, og dermed endre på Statskogs eierskap.

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu

Ordfører Toralf Heimdal og Bardu kommune går rettens veg for å innføre fjelloven.

Foto: Silje Olsen Engenes / NRK

Storfjord-ordførerens påstand provoserer ordfører Toralf Heimdal (Sp) i Bardu.

– Denne påstanden er kunnskapsløs. Det er faktisk slik at vi har holdt på i over 30 år med å få til ei politisk løsning. Det nytter ikke. Varvik fremstår nå som en mer eller mindre forsvarer av regjeringen for enhver pris. Jeg tror ikke han har satt seg inn i saken, sier Heimdal.

Varvik mener derimot kommunene må stå sammen for å presse staten.

– Det hadde vært mye bedre om vi hadde samlet alle kommunene og jobbet sammen enn at to kommuner går til sak mot staten.

På spørsmål om hvorfor Storfjord ikke har tatt et slik initiativ svarer Varvik at det er noe de kanskje kan vurdere.

Ordfører Geir Varvik i Storfjord.

Storfjord-ordfører Geir Varvik ber Beiarn og Bardu kommuner om å vente på en politisk avklaring om fjelloven.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Fjelloven eneste løsning

I 2017 vedtok landsmøtet til ordfører Varviks parti, Høyre, at de vil innføre fjelloven for Nordland og Troms. I 2021 vedtok det samme landsmøtet å innføre en forvaltningsordning som ifølge distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) «er bedre enn fjelloven».

I juni varslet regjeringen slutten for Statskogs eierskap i Nordland og Troms, og at det nå settes i gang et arbeid med å innføre en ny ordning.

Sauebonde Seppola mener imidlertid at fjelloven er den eneste løsningen. Han mener saken bør jobbes med både politisk og i rettssystemet.

– Dette er spørsmål om rettigheter som er ervervet gjennom alders tids bruk av folk som har brukt området. I noen deler av landet tilkjenner staten rettighetene på grunnlag av denne bruken, og på andre områder ikke. Det er i høyeste grad en rettslig problemstilling i tillegg til en politisk, sier han.

Fjelloven