Hopp til innhold

Loven deler landet i to – nå mener Høyre de har funnet løsningen på «problemet»

Høyre vil endre reglene som stanser ved fylkesgrensa til Nordland. Det er ikke første gang.

Fjelloven

I Sør-Norge gjelder fjelloven, i Finnmark gjelder finnmarksloven, mens i Nordland og Troms er det Statskog som bestemmer og tar betalt på statseid grunn.

Grafikk: Egil Ursin / NRK

Fjelloven gir lokalbefolkningen rett til å bestemme over statseide områder. I mange år har den vært gjeldende sør i landet.

Ved fylkesgrensen til Nordland stanser derimot loven.

Her tar Statskog tar over ansvaret.

Det betyr at inntektene fra disse områdene, flerfoldige millioner, går til Statskog.

Nå vil leder i Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland, endre reglene.

– Vi ønsker å innføre en forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og Troms, som gir lokalsamfunnene større innflytelse og involvering.

Hun mener dagens ordning der Statskog eier statens grunn som en privat eier, ikke er en god løsning.

– Derfor håper vi at vi får med oss Høyres landsmøte på dette forslaget, sier hun.

Målet er å få vedtatt ordningen på Høyres landsmøte i midten av mai.

En gammel idé

Ideen er ikke akkurat ny.

For 13 år siden, i 2007, foreslo Samerettsutvalgets (SRU2) en modell etter Fjellovens prinsipper.

Først 10 år senere, i 2017, vedtok nettopp Høyres landsmøte at Fjelloven også skulle gjelde i Nordland og Troms.

Enda har det ikke skjedd noe av betydning. Forskjellen er der fremdeles.

Linda Helleland

Leder for programkomiteen til Høyre, Linda Hofstad Helleland.

– I 2017 vedtok Høyres landsmøte å innføre lokal forvaltning. Hva er nytt med dagens forslag, Helleland?

– Da vedtok man et forslag til en fjellov. Det er mange fragmenterte statseierskap i nord, sammenlignet med i sør. Dette er problemstillinger som samerettsutvalget har diskutert, og som vi mener at vi må gå inn i for å sikre.

– Det gjorde man ikke i vedtaket for fire år siden?

– Vi mener det vil være til gagn for Nordland og Troms om vi innfører en forvaltningsordning som er bedre enn Fjelloven. Vi er opptatte av at man lokalt skal få større innflytelse og verdiskaping, samtidig som man ivaretar samiske interesser.

– Skjedd ingenting på 13 år

Om forslaget skulle bli vedtatt på Stortinget, vil det gi store muligheter i nord, mener Helleland.

– Dette vil gi Nordland og Troms økt lokalt selvstyre. Med en ny forvaltningsordning vil det bli mulighet for større innflytelse og involvering fra de lokale.

Det samme tenker sauebonde og lokalpolitiker for Senterpartiet i Rana, Johan Petter Røssvoll.

Johan Petter Røssvoll

Johan Petter Røssvoll har lenge kjempet for å få likhet for loven i hele landet.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Han var medlem av Samerettsutvalget 2, og har tidligere sagt at skjevfordelingen mellom nord og sør er «en skam».

At Høyre kommer med et sånt forslag nå, syns han derimot er positivt.

– Det har vel skjedd lite eller ingenting på 13 år. Ut ifra det Helleland sier, så vil det være veldig bra om også Høyre vil gi lokal innflytelse i offentlig eid grunn i de to fylkene. På den måten kommer vi på linje med resten av landet.

– Tror du det skjer nå, til tross for at de lovet mye det samme i 2017?

– Det er et godt spørsmål, og vi må selvsagt se at dette forslaget materialiserer seg, men jeg velger å tro på Høyre.

Thoralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune i Troms, er også glad for Høyres forslag.

– Jeg mener det er bra at Statskog er grunneier, men at det er et lokalt selvstyre som forvalter arealene og får mesteparten av inntektene som skapes.