Hopp til innhold

Fødekaos på sommeren: Slik vil de unngå kollaps

Fødende og jordmødre beskriver «kaosuken» på UNN i Tromsø som uholdbar. Nå snus alle steiner for å unngå at enkelte fødeavdelinger får store utfordringer på sommeren.

LV1rK9yXs_I

Illustrasjonsfoto. Til tross for at flere jordmødre utdannes i Norge, står stadig færre av dem lenge i jobbene. Ifølge Jordmorforeningen er årsaken økt arbeidspress på grunn av lav grunnbemanning på fødestuer, og klinikker.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Forholdene for fødende kvinner i Norge på sommerstid kom solid på dagsorden mandag, gjennom innlegget til førstegangsfødende Renate, under NRKs folkemøte i Tromsø.

Renate fortalte om hvordan hun mistet sitt barn under fødsel på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i sommer.

Les også Renate mistet sitt ufødte barn på UNN: Rørte Erna og Jonas til tårer

Erna Solberg

iTromsø har også omtalt fødselshistoriene til fire kvinner den samme dagen, med beskrivelser om fødsel på pauserom, styrtfødsel på CTG-rom og smertelindring med en bøtte med isbiter.

Hendelsen er en av flere som har utløst en bred debatt om arbeidspress, ressurser og omsorgsnivået på norske fødeavdelinger.

Helseforetak, politikere og jordmødre diskuterer nå årsak og løsninger på det som beskrives som en alvorlig utfordring for fødende kvinner i Norge.

Blant annet foreslås det å stenge flere fødeavdelinger på sommeren, for å samle hender.

Renate stiller spørsmål om barselomsorg under Det store folkemøtet i Tromsø

Renate stiller opp for å prøve å hindre at noen andre havner i hennes situasjon.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– For sent for vår lille gutt

Fødeavdelingen ved UNN i Tromsø har bare fire føderom, men denne «kaosuken» var det 39 kvinner som fødte.

Tall fra UNN viser at hele 136 barn ble født på fødeklinikken i juli 2023. Dette er det høyeste registrerte antallet siden august 2021.

Renate beskrev mandag at hun og mannen hennes ble sendt hjem fra fødeavdelingen på grunn av kapasitetsmangel, til tross for at hun hadde svangerskapsforgiftning.

– Da vi endelig fikk komme tilbake igjen, to dager etter at vi var sendt hjem, var det for sent for vår lille gutt. Hjertet hans hadde sluttet å slå i magen etter 41 uker og 4 dager, fortalte Renate politikerne.

Jordmødrene som var på jobb har uttalt i VG at de gjorde så godt de kunne, men at de ikke var nok folk på jobb. De beskriver denne uken som «uholdbar».

Fødetavle på barsel i Tromsø

Her er fødetavlen på barsel i Tromsø. Den viser fødetoppene 25. og 26. juli.

Pasientsikkerhet i fare?

Universitetssykehuset Nord-Norge har beklaget hendelsen og opplevelsen til Renate, og har sendt saken til gjennomgang hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Onsdag var det styremøte i Helse Nord, som eier og styrer UNN. I sakspapirene kommer det frem at det er en økende andel varsler, via Helsetilsynet, rettet mot fødestuer og institusjoner i hele landet.

– Det er grunn til å være spesielt oppmerksom på en mulig utvikling innen medisinsk behandling og fødselsomsorg som kan sette pasientsikkerheten i fare, står det i rapporten.

Styremøte i Helse Nord, 23.02.23.

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen (i rødt) og administrerende direktør ved UNN, Marit Lind møtes onsdag for å diskutere fødetilbudet i landsdelen.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Ekstremt tragisk

I en orientering fortalte administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, om sommerens situasjon på fødeavdelingen på UNN.

Hun beskrev mange fødsler på noen få uker. Og at de har slitt med å få tak i jordmødre og at de har for få føderom.

– Så kom det dessverre en tragisk hendelse oppe i det hele. Jeg vil ikke kommentere den spesielt. Det gjøres en grundig intern gjennomgang av dette på UNN. Det er ekstremt tragisk når slikt skjer, sier Lind.

– Fagkomiteene følger opp saken, og ser om vi bør gjøre endringer i vår praksis.

Også styreleder Renate Larsen uttalte seg:

– Vi må sikkert ha spesiell oppmerksomhet på dette, når det ligger en mulig utfordring her.

Erna Solberg

På folkemøtet ble Erna rørt til tårer av Renate.

Vurderer å stenge flere fødetilbud

På møtet kom det fram at sykefraværet på sykehus i nord er langt høyere enn i resten av landet.

Styremedlem og psykolog Martin Alexander Øien Jenssen spurte om når de vil definere seg som «i skikkelig trøbbel».

Svaret til Lind var klart:

– Jeg syns vi er i skikkelig trøbbel allerede. Dette er en nedadgående spiral, beskrev hun.

Konstituert direktør i Helse Nord MArit Lind

Marit Lind er administrerende direktør i Helse Nord.

Foto: Bente H.Johansen

Hun fortalte om grepene som er gjort innen føde/barselområdet, med å slå sammen noen av de små enhetene vekselvis på sommeren, fordi det ikke er mulig å bemanne nok gynekologer og jordmødre begge steder.

– Jeg lurer, burde vi stengt ned mer i krevende uker? Vi har forsøkt å diskutere det med UNN, men viljen og lysten er ikke stor. Men det er et grep som er mulig å gjøre på sommeren, sier Lind i møtet.

UNN-direktør Anita Schumacher skriver i en e-post til NRK at UNN ikke har planer om å stenge ned fødeenheter utover dagens drift.

– Hvordan oppgaver og funksjoner skal fordeles mellom sykehusene i nord er nettopp det vi skal finne ut av i omstillingsprosessen som nå pågår i hele Helse Nord.

Foretaket har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på organiseringen av fødselsomsorgen og akuttilbudet i landsdelen. Rapporten er ventet å legges frem til våren.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol beskriver Renates opplevelse på kvinneklinikken på UNN som hjerteskjærende.

Foto: NTB

Diskuterte fødetilbudet

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) beskriver det sterke innlegget fra Renate under folkemøtet i Tromsø som hjerteskjærende.

– Det er viktig at vi går gjennom slike saker, for å finne ut hva som skjedde, hvorfor skjedde det, og hvordan vi kan jobbe for at det ikke skjer igjen, sier Kjerkol.

Hun debatterte fødetilbudet på Dagsnytt 18 tirsdag kveld, sammen med Lena Henriksen, politisk leder av Jordmorforeninga og stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H).

De trakk fram flere årsaker til at fødetilbudet kollapser på sommeren:

  • Avvikling av ferie: Jordmødre avvikler ferie på sommeren, og da er det viktig at sykehuset har god beredskap og bemanningsplaner som ivaretar at det kan skje uforholdsmessig mange fødsler samtidig, sier Wilhelmsen Trøen.
  • Stadig færre jordmødre: Til tross for flere utdannede jordmødre slutter stadig flere, på grunn av økt vaktpress, mener jordmorforeningen.
  • Finansiering: Finansiering av sykehusene baserer seg på en stykkpris til sykehusene som, ifølge en rapport fra Helsedirektoratet (2022), ikke dekker kostnaden med drift. En løsning vil være bedre rammefinansiering av avdelingene, ifølge Kjerkol.
  • Stengte fødestuer: Mot sommeren stenger enkelte lokale fødestuer, dermed øker presset mot de større klinikkene, sier Kjerkol.
  • Barnehageopptak: Siden barnehageopptaket er på høsten, i mange kommuner, forsøker vordende foreldre å planlegge fødsler mot sommeren. Dette for å sikre barnehageplass året etter at barselperioden er avsluttet, sier Wilhelmsen Trøen.

Regjeringen planlegger å gå gjennom svangerskaps- og fødselstilbudet i en kommende stortingsmelding for å sikre en felles faglig forståelse.

– De senere årene har det vært fokus på å få opp den kommunale jordmortjenesten. Den følger opp kvinner i svangerskapet og etter fødsel, sier Kjerkol.

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen er Høyres helsepolitiske talsperson, og leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

– Beholde jordmødre

Tone Wilhelmsen Trøen er leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (H). Hun erkjenner at sommeren er spesielt utfordrende på fødeavdelingene, delvis på grunn av ferieavvikling.

Hun listet opp fire viktige tiltak for å forbedre fødselstilbudet: økt beredskap, utdanning og opprettholdelse av jordmødre på sykehusene, samt bedre oppfølging etter kompliserte fødsler og endringer i barnehageopptaket.

– Vi må sikre bedre beredskap om uforutsette antall fødsler skjer. Barn kommer når de kommer. Det betyr flere jordmødre. Vi bør også utdanne og beholde flere jordmødre i sykehusene, sa Wilhelmsen Trøen.

Lena Henriksen, politisk leder. Den norske jordmorforening.

Lena Henriksen er politisk leder av jordmorforeningen og mener hendelsen til Renate kunne skjedde over hele landet.

Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Jordmødre vasker fødestuer

Lena Henriksen, politisk leder av Jordmorforeninga og også professor i jordmorfag, sier at det som har skjedd på fødeavdelingen i Tromsø ikke er en isolert hendelse.

Travle perioder med knapp bemanning og mange fødsler kan potensielt oppstå på andre avdelinger rundt om i landet.

Hun poengterte at beredskapen må forbedres, og at bedre planlegging og tilrettelegging er nødvendig.

Henriksen forteller at i Tromsø brukes jordmødre til å vaske ned fødestuer, og bruker mye tid på papirarbeid. Dette vil hun ha slutt på.

– Vi må sørge for at vi har en bemanning som sikrer en beredskap på disse travle vaktene. Det kreves bedre planlegging, men det bør være mulig å få til, sa Henriksen.