Hopp til innhold

Barnedødsfall granskes: Jordmødre har fryktet «vanvittig arbeidspress» på fødeavdelingene

Helseministeren sier det nå er viktig å få klarhet i hva som gikk galt da et barn døde under fødsel på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Et barn døde uventet under en fødsel på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Arne Schei / NRK

Mandag meldte Universitetssykehuset Nord-Norge at et barn døde uventet under en fødsel i sommer.

Sykehuset opplyste at hendelsen skjedde i slutten av juli i år, som var en hektisk periode på fødeavdelinga.

Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, forteller om et «vanvittig arbeidspress» på fødeavdelingene i Norge.

Vi har jo advart og fryktet den travle arbeidssituasjonen som vi ser at våre jordmødre står under skal få fatale konsekvenser, spesielt på de største fødeklinikkene i Norge, med lav bemanning og et vanvittig arbeidspress.

Hanne Charlotte Schjelderup.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder av Jordmorforbundet i NSF.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Schjelderup understreker at hun ikke kan kommentere saken fra UNN, før det foreligger en konklusjon.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gransker nå dødsfallet.

Forbundslederen forteller om høyt press på fødeavdelingene sommerstid.

Da er det normal ferieavvikling, samtidig som flere skal føde barn.

I tillegg holder fødeavdelinger periodevis stengt på sommeren.

Da øker presset på de som er åpne, der det verken er nok sengeplasser eller bemanning, ifølge Schjelderup.

Jordmødre har ansvar for liv og død når barn fødes, da må vi være nok folk på jobb.

Les også Undersøker barnedødsfall på UNN

UNN Tromsø

Sykehuset meldte om kapasitetsutfordringer

Helsetilsynet har gjort innledende undersøkelser av dødsfallet på UNN.

Der kommer det frem at sykehuset hadde kapasitetsutfordringer, melder VG.

Det kan ha gjort at det tok lengre tid før fødselen kom i gang.

Dette var en fødsel som ble satt i gang, og i UNNs varsel til Helsetilsynet er kapasitetsutfordringer oppgitt som en mulig medvirkende årsak til et forlenget forløp før fødselen kom i gang. I denne perioden skjedde intrauterin fosterdød, som betyr død i mors liv, sier avdelingsdirektør Ingerid Herstad Nygaard i Helsetilsynet.

Ifølge sykehuset er det ikke mulig å fastslå om dødsfallet kan settes i sammenheng med den travle perioden på fødeavdelingen.

– Vi kan ikke utelukke det. Det er nettopp derfor vi ber om gransking, og at vi også gransket det selv, for å prøve å finne et svar på det, sier Ingard Nilsen, avdelingsleder på Kvinneklikken ved UNN.

Ingard Nilsen

Ingard Nilsen sier hendelsen er tragisk, først og fremst for foreldrene, men også for fødselshjelperne.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Saken er sendt videre til statsforvalteren som skal avgjøre om det åpnes tilsynssak.

Helseministeren: Vondt å lese saken

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver følgende i en e-post til NRK:

Det gjør vondt å lese om saken. Det er viktig nå at tilsynsmyndighetene får klarhet i hendelsesforløpet og hva som gikk galt.

Kjerkol sier at det ikke er riktig å kommentere den konkrete saken ytterligere, men hun sier at fødsels- og barselomsorgen kontinuerlig må ha oppmerksomhet for at den skal være god.

Regjeringen har satt i gang et større arbeid om det helhetlige svangerskaps-, føde- og barseltilbudet, skriver helseministeren i e-posten.

Løsning til fastlegekrisen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Emrah Senel / NRK

Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, sier at saken om dødsfallet på UNN er lei og at hun sender tanker til de pårørende.

Myrseth uttalelser seg på et generelt grunnlag om situasjonen i helsevesenet, og sier at mange fagfolk står under et sterkt press og beskriver det som en fortvilende situasjon.

– Vi som politikere skal også ta vår del av ansvaret for de utfordringene helsevesenet nå står ovenfor. Den største utfordringen er mangel på personell.

– Jordmødre er en av de personellgruppene som det står kritisk til med. Vi trenger sårt jordmødre, sier Myrseth.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, AP

Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

KrF: – Kvinner lider

Olaug Bollestad, leder i KrF, mener at de ansatte på fødeavdelingene gjør det de kan, men at de er for få på jobb.

– Vi kan ikke akseptere at kvinnehelse gang på gang havner nederst på lista. Det kuttes i føde og barsel over hele landet, og kvinner og familier lider under det.

– Jeg har ikke tall på hvor mange historier jeg har hørt fra kvinner som har hatt en traumatisk fødselsopplevelse på grunn av ressursmangel, sier hun til NRK.

Olaug Bollestad i demenslandsbyen for å snakke om eldrereformen
Foto: Alf Simensen / NRK

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er nå i gang med å undersøke dødsfallet ved UNN.

Vi starter nå saksbehandlingen med innhenting av ytterligere informasjon fra UNN, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen til NRK.

Sykehuset har også meldt dødsfallet til politiet, som bekrefter at de har fått melding om hendelsen.

Politiet avventer Helsetilsynets behandling av saken og deres vurdering av hendelsen, før politiet eventuelt undersøker forholdet nærmere, sier politiinspektør Aase Widding til NRK.

Les også Ingrid måtte kjøre flere timer alene med en død baby i magen – fødeavdelinga var stengt

Ingrid Leiråmo fra Dønna kjøre alene helt til Mo i Rana med et dødt barn i magen