Hopp til innhold

Atomubåten har ført til protest og frykt – men i en fjord lenger øst er den velkommen

Fisker Jo Inge Hesjevik (H) vil gjerne dele plass i Porsangerfjorden med atomubåter fra USA. Han rister på hodet av oppstyret i Tromsø.

Reaktordrevet Ubåt US Navy, USS New Mexico, legger til havn på Grøtsund

Den reaktordrevne amerikanske ubåten USS New Mexico la til kai ved Tromsø 10. mai.

Foto: Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret

Mens man i Tromsø har vært skeptisk til å la en amerikansk atomubåt legge til kai, er ordlyden annerledes nærmere russergrensa.

Dersom det blir aktuelt for amerikanske atomubåter å anløpe Porsangerfjorden, vil Høyre-politikeren Jo Inge Hesjevik ta dem imot med åpne armer.

– Hvis det var noe Forsvarsdepartementet og Nato ønsket og mente var riktig, mener jeg vi skal være positive. Vi er også forpliktet til å være det, sier Hesjevik.

Hans hjemkommune Porsanger er blant Norges forsvarskommuner, og har basen Garnisonen i Porsanger (GP).

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik (H) er politiker og fisker. Han har ikke noe imot og dele farvann med amerikanske ubåter.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hesjevik mener Tromsø den siste tiden har overdrevet hvor stort problem det er at amerikanske atomubåter har anløp i byens havn.

Han mener lokalpolitikere ikke skal prøve å overstyre Forsvaret.

– Vi må kunne stole på Stortinget og departementet i slike spørsmål. Hvis hver kommune skulle drive sin egen selvstendige forsvarspolitikk, så vil vi få store utfordringer med å ha et troverdig og godt Forsvar i Norge, sier Hesjevik.

Frykter Tromsø blir et bombemål

For første gang siden 2007 fikk Tromsø mandag besøk av en amerikansk atomubåt.

Den ble møtt av demonstranter som frykter å bli bombemål for Russland.

Tidligere i år ble amerikanske bombefly stasjonert på Ørland flybase. I april undertegnet Norge og USA en rammeavtale om utvidet militært samarbeid.

Til Dagsrevyen sa den russiske kommentatoren Aleksej Leonkov at det militære samarbeidet mellom Norge og USA gjør Norge mer utsatt for et russisk angrep.

Denne bekymringen deler han med demonstrantene som møtte opp ved Tønsnes havn i Tromsø da atomubåten ankom.

Det har også blitt holdt demonstrasjoner utenfor rådhuset i kommunen.

Demonstrasjon amerikansk ubåt Tromsø

Demonstrantene har møtt opp med bannere og uttrykker sin misnøye over at det reaktordrevne fartøyet har ankommet Tromsø.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Forsvarsministeren mener russerne forsøker å isolere Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener at Russland forsøker å skaffe seg vetorett over norsk sikkerhetspolitikk i nord.

Han reagerer kraftig på påstanden om at en amerikansk ubåt i Tromsø gjør byen til et russisk bombemål.

– Det er ingen grunn for Russland til å reagere med den retorikken de gjør nå. De forsøker å isolere oss fra våre allierte, sier Bakke-Jensen.

Han er heller ikke enig i at det utvidede samarbeidet med USA betyr noen økt risiko. Tvert imot; han mener at alliert trening, øving og operasjoner i Norge og norske nærområder er viktig for forsvaret av Norge.

– Den største risikoen ligger i hvis vi ikke har god situasjonsforståelse for hva som skjer i nærområdene.

Må få vurdere innbyggernes sikkerhet

Beboere i området i nærheten av Tønsvik havn i Tromsø er imidlertid bekymret, siden den eneste informasjonen de føler de får er gjennom media.

Og det er nettopp innbyggernes sikkerhet som har gjort at kommunen har satt spørsmålstegn ved atomubåtanløpet, ifølge gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret, Jarle Heitmann.

– Det er kommunens egne beredskapsplaner, trening og utstyr det er snakk om. Og det må vi kunne vurdere om er på plass, sier han.

Nå er atomubåten på plass til tross for kommunens bekymringer.

– Hvis regjeringen, ministeren og Statens strålevern velger å la ubåten gjøre disse anløpene, må vi forholde oss til det. Da forutsetter man at man har gjort det trygt og sikkert. Jeg føler meg sikker på at sikkerheten er ivaretatt, sier Heitmann.

Han sier Tromsø aldri har sagt at de er imot å bidra positivt inn til forpliktelsene Norge har som medlem i forsvarsalliansen Nato.

– Det å vurdere innbyggernes miljø og sikkerhet må et kommunestyre få lov til å være med på, sier Heitmann.

Jarle Heitmann

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Tromsø kommunestyre, Jarle Heitmann, synes det er på jordet at de ikke burde tenke på den sivile beredskapen.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Nato-ansvar

Tilbake i Porsanger. Jo Inge Hesjevik mener at norske kommuner bør stille sine havner til disposisjon, fordi Norge er avhengig av Nato i en krisesituasjon.

– Grunnen til at vi har Forsvaret her er den store sammenhengen. Det er ikke slik at de styrkene vi har her alene skal kunne stoppe en krigssituasjon, sier Hesjevik.

Verken ordfører Aina Boch (Ap) eller varaordfører Sylvi Johnsen (SV) i Porsanger kommune har hatt anledning, eller svart, på NRKs henvendelser i denne saken.