Hopp til innhold

Forsvarsminister Bakke-Jensen: Russerne forsøker å isolere oss fra våre allierte

Forsvarsministeren mener at Russland forsøker å skaffe seg vetorett over norsk sikkerhetspolitikk i nord. Han reagerer kraftig på påstanden om at en amerikansk ubåt i Tromsø gjør byen til et russisk bombemål.

Reaktordrevet Ubåt US Navy, USS New Mexico, legger til havn på Grøtsund

Den reaktordrevne amerikanske ubåten USS New Mexico legger til havn ved Tromsø 10. mai.

Foto: Jonny Karlsen / Forsvaret

– Hvis det er en atomubåt i havnen, så er det mål nummer én, uttalte den russiske kommentatoren Aleksej Leonkov til NRK-Dagsrevyen.

Han mener det nære militære samarbeidet mellom Norge og USA gjør norsk område mer utsatt for et russisk angrep.

For første gang siden 2007 fikk Tromsø på mandag besøk av en amerikansk atomubåt. Den ble møtt av demonstranter som er redde for å bli bombemål for Russland.

Tidligere i år ble amerikanske bombefly stasjonert på Ørland flybase. I forrige måned undertegnet Norge og USA en rammeavtale om utvidet militært samarbeid.

Amerikansk atom-ubåt ventes til kai ved Tromsø

En norsk soldat holder vakt å demonstrantene ikke krysser sperringene i forbindelse med ubåtens ankomst.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Reduserer risikoen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen reagerer på de russiske uttalelsene.

– Det er ingen grunn for Russland til å reagere med den retorikken de gjør nå, men de forsøker å isolere oss fra våre allierte og de forsøker å skaffe seg en vetorett når det gjelder sikkerhetpolitikken i nord.

Forsvarsministeren er heller ikke enig i at det utvidede samarbeidet og ubåtene i Tromsø betyr noen økt risiko.

– Den største risikoen ligger i hvis vi ikke har god situasjonsforståelse for hva som skjer i nærområdene. Men når vi seiler i nord, flyr i nord, når vi legger inn kapasitetene våre for å forstå hva som skjer i nord, da reduserer vi risikoen.

Det gir både bedre etterretning om hvor russerne seiler i nord, og det allierte nærværet bidrar til avskrekking.

– Men opererer dere med scenarioer som innebærer større risiko for russisk angrep nettopp på grunn av økt amerikansk militært nærvær i Norge?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi tenker at den risikoen balanserer vi med åpenhet om øvingsmønsteret i nord, om hvem som er her og øver, hva vi øver på og hvor vi øver, sier Bakke-Jensen.

Luftforsvaret demonstrerer F-35 jagerfly

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på Rygge militære flyplass i Østfold i forbindelse med demonstrasjon av amerikanskproduserte F35 jagerfly, 6.11.2019. Rygge inngår som et av de områdene amerikanske militære får adgang til, ifølge rammeavtalen med Norge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Russerne har i lang tid rustet opp i nord. Rett før helgen fikk den russiske marinen overlevert en ny og svært stillegående atomubåt.

Splitter Tromsø

Ubåten i Tromsø splitter befolkningen i Tromsø.

– Akkurat det er jeg veldig bekymra for, sier forsvarsministeren.

– Jeg bor i Tromsø og har min familie der. Jeg er veldig bekymra hvis vi ikke klarer å kommunisere hva det egentlig er, det her.

– Men er det kommunikasjon som er problemet, eller det at folk faktisk har ulike oppfatninger, altså politisk uenighet?

– Nei, veldig mye av debatten i nord har lenge gått på feil grunnlag, rundt hvor farlig et slikt anløp egentlig er. Finnes det beredskapsplaner? Hva kan vi gjøre? En fikk et inntrykk av at en ikke kunne gjøre noe, annet enn å evakuere 70.000 mennesker fra øya. Sånn er det ikke, sier Bakke-Jensen.

Amerikansk atom-ubåt ventes til kai ved Tromsø

Ubåten som splitter tromsøværingene, her til kai ved Tønsnes.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Informasjonskampanje

Forsvarsminister viser til at en samlet innsats fra Direktoratet for strålevern, statsforvalteren, forsvarsdepartementet og helsemyndighetene har fått fram god informasjon.

– Det er jo ikke noe nytt med slike anløp. Vi har hatt i dem i alle år, selv om det var en pause i noen år, sier Bakke-Jensen.

De som er uenige om det sikkerhets- og forsvarspolitiske - det er en politisk debatt. Men det er veldig mange som har vært er uenige på et feil kunnskapsgrunnlag, og det var det viktig at vi fikk korrigert med bedre informasjon, sier forsvarsministeren.

SISTE NYTT

Siste nytt