Hopp til innhold

Tvunget til å ta imot atomubåter ved kommunal havn i Tromsø

I strid med lokalpolitikernes ønske skal reaktordrevne ubåter fra Nato legge til kai i Tromsø kommunes havn på Tønsnes. Nato-marinebasen i området ble solgt for over ti år siden.

Amerikansk ubåt

Det har vært en stor økning i antall allierte ubåter utenfor kysten av Norge, og amerikanerne ønsker å anløpe Tromsø med ubåter.

Foto: Paul Farley / AFP

– Dette er ikke en god løsning for oss. Vi skulle helst ha sett at denne havna ikke ble brukt til dette formålet, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet og styreleder i det kommunale selskapet Tromsø havn til Klassekampen.

Etter salget av den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø, har presset fra Nato økt om å få et nordligere anløpspunkt for reaktordrevne fartøy enn dagens eneste godkjente havn i Norge, som er Haakonsvern i Bergen.

Nato-basen i Tromsø ble lagt ned i 2009 og solgt til private investorer. Anlegget brukes blant som lager for små og store båter.

Har fått politiske føringer

Forsvaret mener det vil være sikkert å få anløp av atomdrevne marinefartøy på den kommunale havna på Tønsnes i Grøtsund i Tromsø.

Talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal, sier at de første fartøyene opprinnelig skulle legge til kai i Tromsø i løpet av første halvår i år, men er noe forsinket på grunn av koronavirus-utbruddet.

– Vi har fått politiske føringer om å gjøre klar Grøtsund for mottak av disse fartøyene. Vi har derfor hatt et samarbeid med Tromsø kommune om dette. Det politiske legger vi oss ikke bort i, sier Stordal til Klassekampen.

Kommunen er bundet av havneloven, som sier at man har såkalt mottaksplikt for alle typer orlogsfartøy.

Olavsvern

Illustrasjonsbilde: Olavsvern utenfor Tromsø kan skilte med egen ubåtdokk. Ubåten på bildet var imidlertid ikke med i prisen da marinebasen ble solgt til private investorer i 2013.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten/SCANPIX

– Russisk rullett

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, mener Tromsø nærmest tvinges til å ta imot atomubåter.

– Å tillatte atomdrevne ubåter i norske havner og farvann er å spille russisk rullett med folk og natur. Eller mer passende i dette tilfellet: NATO-rullett. Dette handler om at regjering og storting ikke tør å si ifra til USA, sier Pleym til NRK.

– Tromsø er blant de norske kommunene som har sagt at de vil at Norge skal skrive under FNs atomvåpenforbud. Det er selvsagt forskjell på en atomubåt, som har energiforsyning fra atomspalting, og en ubåt som faktisk har atomvåpen ombord. Men nå har altså Tromsø sagt nei til begge deler. Forsvaret og regjeringa må selvsagt høre på dem, sier Pleym.

Tromsø-ordfører involvert

Det var investoren Gunnar Wilhelmsen, som nå er ordfører i Tromsø, og Olavsvern Group som gikk i spissen for kjøpet av den enorme marinebasen Olavsvern. Prislappen var på 38 millioner kroner.
I fjor høst overtok selskapet WilNor Govermental Services en rettighet til å overta 66 prosent av aksjene i Olavsvern Group, på oppdrag fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Wilhelmsen-gruppen har i flere år har samarbeidet med Forsvaret. Oppkjøpet gir dermed Forsvaret muligheten til å ta i bruk basen.

NRK fikk i januar opplyst at anlegget skal brukes som en logistikkbase, blant annet for å kunne etterforsyne norske og allierte styrker.

Økt antall reaktordrevne fartøy langs kysten av Nord-Norge har tidligere gjort at Statens strålevern har gitt uttrykk for bekymring, ifølge en rapport.

Rossiya

Det er tidligere reist flere spørsmål ved beredskapen i kystnære havområder med tanke på atomdrevne fartøy. Her fra da den russiske atomisbryteren 'Rossiya' seilte norskekysten i 2012.

Foto: VLADIMIR CHISTYAKOV / AP

Siste fra Troms og Finnmark