Hopp til innhold

Amerikansk atomubåt møtt av demonstranter i Tromsø: – Jeg frykter at Tromsø blir bombemål

Demonstrantene har møtt opp i Tønsvik havn i Tromsø for å protestere mot at den amerikanske ubåten legger til kai. De frykter at Tromsø skal bli et bombemål og reagerer på manglende beredskapsplaner.

Amerikansk atom-ubåt ventes til kai ved Tromsø

Demonstrantene har møtt opp med bannere og uttrykker sin misnøye over at det reaktordrevne fartøyet har ankommet Tromsø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Jeg frykter at Tromsø blir bombemål om det blir krig. Beredskapsplanen tar ikke for seg om det er atomvåpen om bord i fartøyet, sier Ingrid Schanke, leder i organisasjonen Norge for Fred.

Den reaktordrevne amerikanske ubåten dukket opp ved kysten i 07-tiden mandag morgen. I 12-tiden la den til kai i Tromsø. Atomubåten legger til kai blant annet for å få matforsyninger.

Men reaksjonene har vært mange etter at amerikanerne ønsket at reaktordrevne fartøy skulle komme til Tromsø.

Årsaken er at Tromsø kommune ikke har kompetanse eller utstyr til å kunne håndtere en eventuell ulykke med radioaktivt lekkasje.

Demonstrasjon amerikansk ubåt Tromsø
Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Frykter ulykke

Brage Skrede Kyllo er en av demonstrantene som har møtt opp. Også han reagerer på manglende beredskapsplaner.

– Jeg har møtt opp for å vise motstand mot det som skjer her nå, fordi dersom det skulle skje en ulykke er ikke konsekvensene tatt høyde for. Vi er bekymret for dem som bor i nærheten.

Atomubåten legger til ved ei sivil kai, ikke langt unna Tromsø sentrum. Hele området er imidlertid definert som militært område så lenge atomubåten blir liggende.

Det er innført en sikkerhetssone på 500 meter rundt Tønsvik havn, og Forsvaret har strengt vakthold både på land, til sjøs og i lufta. I tillegg er det flyforbud i området fram til midnatt 12. mai.

Ifølge NRKs reporter på stedet har representanter fra Forsvaret forsøkt å snakke med demonstrantene. Demonstrantene ble også tilbudt kaffe og wienerbrød, men det ble kontant avvist.

Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Elisabeth Eikeland, sier hun har forståelse for at enkelte kan være skeptiske, men at de er trygge på at operasjonen skal gå som planlagt.

Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter

Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: Oda Viken / NRK

– Kan dere garantere at det ikke er atomvåpen på denne båten?

– Ifølge Bratteli-doktrinen fra 1975 så har Norge satt som en forutsetning at våre allierte ikke medbringer atomvåpen til Norge. Det har vi forholdt oss til i over 40 år. USA er vår nærmeste allierte, vi har et tett og godt samarbeid og baserer oss på den tilliten som er mellom landene. Vi forutsetter at våre nærmeste allierte respekterer doktrinen.

Atomulykke er lite sannsynlig scenario

Tromsø er en av byene i landet som har mottaksplikt av allierte båter, og Tønsnes blir dermed en av to anløpshavner i Norge for Nato-alliansens reaktordrevne fartøy.

For at Nato skulle kunne bruke havnen i Tromsø, måtte Forsvaret lage en risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skulle blant annet kartlegge konsekvenser av ulykker i tromsøområdet og anbefale tiltak.

I mars i år leverte Forsvaret den 80 siders lange analysen. Ifølge Forsvaret er en atomulykke et lite sannsynlig scenario. Men det kan skje, og ved en ulykke kan konsekvensene være dødsfall, helseskader over tid eller radioaktive skader på natur og miljø.

Amerikansk atomubåt
Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Tidligere denne uka ble det holdt et folkemøte i Tromsø, der innbyggerne fikk stille spørsmål til forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren understreket der at regjeringen aldri ville valgt havna i Tønsnes dersom man var i tvil om sikkerheten.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener imidlertid at det ikke er godt nok.

– Forsvarsministeren både undervurderer og bagatelliserer konsekvensene av en ulykke med disse atomubåtene. Dette øker risikoen for at Tromsø kan bli et militært bombemål i en konflikt mellom Russland og USA.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser at han ikke tar risikoen på alvor, og viser til tiår med erfaring frå slike anløp.

– Kunnskap og erfaring viser at det er lite sannsynlig at det skulle skje uhell med et alliert fartøy ved kai, sier statsråden.

Han sier at fartøyet må følgje krav som er sett for å få diplimotisk klarering til å anløpe norsk havn, både når det gjelder sikkerhet og varsling.

De reaktordrevne fartøyene må få nytt løyve fra Forsvarsdepartementet for hvert enkelt anløp. Bakke-Jensen tror ikke disse anløpene vil gjøre Tromsø til en militær trussel.

– I Norge har vi militære installasjoner over hele landet. Vi har ikke grunnlag for å si at en havn som tidvis mottar amerikanske ubåter vil kunne være et militært mål i større grad enn mange andre steder i Norge.

Amerikansk atom-ubåt ventes til kai ved Tromsø

Se den amerikanske ubåtens ankomst.