Løser selv halvparten av sakene til havs

Ordningen med at Kystvakta selv avhører båtmannskap og oppklarer brudd på fiskerilovgivningen har vært en suksess.

KV Svalbard

Kystvakta har kunnet avhøre og etterforske fiskerisaker til havs siden juni 2014. Svalbard, kystvakt, KV

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Helt siden juni 2014 har Kystvakta hatt muligheten til å kunne avhøre og etterforske fiskerisaker uten å bringe fiskebåtene til land.

Til nå har nesten halvparten av sakene blitt løst av Kystvakta.

– Av totalt 33 saker som normalt ville ført til at båtene ville blitt tatt inn til land, ble 17 av dem løst og avgjort ute på havet uten at politiet har blitt koblet inn, sier kommandør og nestkommanderende Ottar Haugen i Kystvakta til NRK Troms.

Ordningen omfatter primært utenlandske fartøy. Også norske fartøy blir anmeldt, og derfor er totaltallet for anmeldelser fra Kystvakta høyere.

Ressursbesparende ordning

Tidligere har alle båter blitt innbrakt til fastlandet før etterforskningen kunne starte, men de nye retningslinjene har ført til suksess for havets politi.

– I utgangspunktet forsøker vi å gjennomføre alle saker ute på havet som fører til anmeldelse, saker som tidligere førte til oppbringelse til land. For fiskerne er det positivt at de slipper å måtte avbryte fisket og bli beordret til havn, noe som de tidligere følte som en streng reaksjon, sier kommandøren.

Ordningen er også ressursbesparende for både Kystvakta og for fiskebåtrederiene.

– Det tar ofte ett døgn å bringe et fiskefartøy til land. Mens politiet etterforsker saken må våre fartøy ligge til kai. Da kan det fort gå fire dager og det er viktig tid som vi mister til patruljering på sjøen, sier Haugen.

Lars Fause

Ordningen med at Kystvakta selv avhører fiskerne og oppklarer lovbrudd ute på havet er kommet for å bli, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Statsadvokaten skryter av Kystvakta

Alvorlige lovbrudd vil fortsatt innebære behov for en mer omfattende etterforskning som gjør det nødvendig å bringe fartøyet inn til norsk havn. Ordningen gjelder kun mindre overtredelser, og da vil båtene kunne fortsette fisket når avhør og etterforskning er ferdig.

– Russiske myndigheter ga tidlig signal om at de ønsket denne ordningen for sine fartøy. Men den direkte foranledningen for at de nye retningslinjene kom var at Kystvakta selv så klare fordeler med å gjøre avhør ute på havet, uten å ta fiskefartøyene inn til land, sier førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark.

Det var førstestatsadvokat Fause, og førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i Rogaland, som utformet retningslinjene, som satte Kystvakta i stand til å foreta avhør og etterforske slike saker. Statsadvokaten har full tillit til at fiskeriinspektørene gjør en faglig god jobb.

– Kystvakta har blitt veldig flink til å ta avhør av mistenkte og vitner. Min erfaring er at de er på rett vei og at de selv vil etterforske slike saker også i fremtiden.