Hopp til innhold

Ap og Sp enige med høyresiden om kvotemeldingen: – Ikke til å tro

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om kvotemeldingen. SV og Rødt reagerer kraftig på at regjeringen har kommet til enighet med partiene på høyresiden.

Torgeir Knag Fylkesnes

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes reagerer kraftig på at Ap og Sp har blitt enig med partiene på høyresiden.

Foto: Lars Nehru Sand

I januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fram regjeringens forslag til kvotemelding i hjembyen Tromsø.

I forslaget kom det frem at de ville refordele kvotene mellom de store og de små båtene.

Organisasjonen Fiskebåt mente at om lag 2.000 fiskere og deres familier kom til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag.

Nå har regjeringen blitt enig med Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Dette er en stor dag, og jeg er veldig glad for at Stortinget har kommet til enighet om en avtale. Sammen har vi kommet frem til gode og balanserte løsninger, som kan stå seg over tid. Dette gir den forutsigbarheten vi har lovet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

– Enigheten sikrer det som har vært det viktigste for regjeringen. En mer rettferdig og forutsigbar fordeling av fiskekvotene og tiltak som vil sikre at den minste kystflåten fortsatt skal ha en spesiell rolle i kvotesystemet for å ivareta bosetting, bearbeiding og sysselsetting i kystdistriktene.

Kvotemeldinga

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) var i Tromsø i Januar for å legge frem regjeringens forslag til kvotemelding.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Fornøyd med bred enighet

Kvotemeldingen tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge. Fiskekvotene bestemmer blant annet hvilke båter som får lov til å fiske, samt hva, når, og hvor de får fiske.

– Høyre er godt fornøyd med at det nå blir et bredt flertall for kvotemeldingen, samtidig som vi har fått gjennomslag for viktige saker for oss, sier Olve Grotle i Høyre.

Sjarker i Kiberg.

Vil de som har sjarker ha noe å juble for?

Foto: Gunnar Sætra / NRK

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener at de nå har funnet løsninger som bedre sikrer arbeidsplassene i havfiskeflåten enn det regjeringen la fram i januar.

– Jeg er spesielt glad for at Stortinget har funnet løsninger som bedre sikrer ressursgrunnlaget og arbeidsplassene i havfiskeflåten enn i regjeringen sin framleggelse, samtidig som vi styrker ressursgrunnlaget for den minste kystflåten, sier han.

Han peker på at det nå er havfiskeflåten som skal bytte Norges tredjelandskvoter med fisk i andre lands soner, og at de konvensjonelle havfiskefartøyene holdes utenfor deler av en interne omfordelingen av kvoter mellom store og små fartøy i kystfiskeflåten.

– Ikke til å tro

Trass i advarsler fra SV, har regjeringspartiene blitt enige med Høyre, Frp, Venstre og KrF om kvotemeldingen for fiskerinæringen.

Forhandlingene har nå pågått på Stortinget. Mens SV, Rødt og MDG ønsket større omfordelinger til de mindre båtene, har partiene på høyresiden vært motstandere av å ta kvoter fra de største.

Nå har altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige med partiene til høyre.

Støre krig

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen.

Foto: William Jobling / NRK

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen.

– Både Ap og Sp har gitt lovnader til folket langs kysten. De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen og snu at retten til å fiske skal havne på færre hender. Så lander de en avtale med høyresiden som nettopp fører til det. Det er ufattelig, sier han.

– For andre gang på en uke velger regjeringen høyresiden i en enormt viktig sak for distriktene. Nå er det kystens folk som rammes. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender.

Ut mot eget parti

Stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) fra Hasvik kommune i Finnmark mener at regjeringspartiene Ap og Sp skulle ha beveget mer til SV og Rødt om kvotemeldingen.

Iversen mener de har mye bedre holdninger til Nord-Norge enn det høyresiden som Ap og Sp har blitt enige med.

– Det jeg har lest til nå, så er det for dårlig. Altfor dårlig, sier Iversen, som understreker at kvotemeldingen skal behandles den 29. april.

Kvotemeldingen er ikke avlevert enda, så det er enda tid å se på den, men som det er nå så er det altfor dårlig for kysten og spesielt Finnmark.

Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.

Geir Iversen (Sp) håper at kvotemeldingen som den står i dag blir stående etter at meldingen skal behandles på Stortinget 29. april. Iversen mener at mer av fisken må tilfalle kysten i Finnmark og resten av Nord-Norge.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Sp-politikeren skulle helst sett at enda mer av kvoten tilfalt sjarkene og den mindre kystflåten sånn at man får mer arbeid til kysten av Finnmark og resten av Nord-Norge.

– Det vi har nå er ikke nok. Vi holder på å avfolke Nord-Norge. Dette gir ikke noe mer aktivitet, som jeg kan se det. Altfor lite flyttes fra toppen ned til kyst, sier Iversen.

Han legger til at så lenge det er håp for endringer, så er det mulige med endringer. Han forventer sterke reaksjoner på den nye kvotemeldingen som flertallet har blitt enige om.

– Jeg forventer at folk blir forbannet, for jeg vet at folk har ventet på denne kvotemeldingen. De har hatt et håp om mer aktivitet på kysten, flere arbeidsplasser på land og en vekst i kommunene. Denne meldingen gir ikke håp om store endringer, som jeg kan se.

Les også Vil ikke forby russernes omlasting av fisk på Svalbard: – Ingenting tyder på ulovlig fiske

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) har delt ut midler til likestillingsarbeid i fiskerinæringen.

– Regjeringa svikter kysten

Rødt reagerte torsdag på at Ap og Sp ikke ville forhandle videre med dem.

– Regjeringa svikter kysten, og Ap og Sp kaster her bort en historisk mulighet til å få fisken tilbake til folket og skape arbeidsplasser i kystfiske og videreforedling i landindustrien, sier Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt.

– Denne avtalen svarer ikke ut Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken, den skaper ikke mer aktivitet på fiskeanlegg eller på havet i fiskeværene i Nord-Norge.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, sier hun registrerer at noen mener at dette ikke er nok til snu sentraliseringen.

– Men i realiteten er dette en styrking av den minste kystflåten. Enigheten innebærer også en innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten. Det er et godt føre-var-prinsipp som vil demme opp for en utvikling der kvotene samles på for få hender, sier hun.

Geir Jørgensen Rødt

Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt, mener regjeringen svikter kysten.

Foto: Helle Westrum

Ikke fornøyd med omfordeling

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, er glad for at det har blitt politisk enighet om rammevilkårene til fiskerinæringen, men ikke helt fornøyd med resultatet.

– Vi er imidlertid kritiske og negative til den endringen som blir i ressursfordelingen, der havfiskeflåten taper andeler, og andeler blir overført til den minste kystflåten, sier Maråk.

Han mener dette vil gi redusert verdiskapning, antall arbeidsplasser, dårligere HMS og mindre tilstedeværelse i de nordlige havområdene.

Kvotemelding Fiskebåt Bord

Administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk, er positiv til at det ble en bred enighet.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Videre er Maråk positiv til at frigjorte tredjelandskvoter skal prioriteres, og mener dette vil dempe omfordelingen.

– Vi er ikke fornøyd med en omfordeling fra hav til kyst, men konstaterer at den omfordelingen blir noe mindre enn det som lå i kvotemeldingen fra regjeringen. Det er jo positivt, men det smerter naturligvis å få redusert sine andeler når resultatet av det vil være negativt for AS Norge, sier han.

Les også Trålerne kan miste 14 prosent av torskekvotene: – En ren overføring fra Vestlandet til Nord-Norge

Janne-Grethe Strand Aasnæs i Strand Havfiske står framfor dei to båtane Fiskeskjær og Strand Senior, som ligg til kai i Ålesund.