Hopp til innhold

Forsvarets nye milliardhelikoptre fortsatt ikke tatt i bruk

15 år etter at Forsvaret bestilte sine NH-90 helikoptre er de ennå ikke på plass på skipene til Kystvakta.

NH90

Forsvarets nye NH90-helikoptre har kostet flere milliarder kroner. Her er et NH90 avbildet sammen med KV «Svalbard» under en demonstrasjon i Ålesund.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

I 2001 bestilte det norske Forsvaret 14 stk. NH-90 helikoptre. Seks til de nye fregattene til Sjøforsvaret, og åtte som skulle erstatte Kystvaktas gamle Lynx-helikoptre.

Alle skulle være på plass innen 2008. Men sen og mangelfull leveranse fra fabrikken samt innkjøringsproblemer har blitt en gjenganger for Luftforsvaret.

Stian Roen

Kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Dette har tatt lengre tid enn forventet, så det er klart at alle ønsker nå at det skal gå så kort tid som mulig til vi har de første NH-90ene operative på Kystvakta, sier kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret til NRK.

I over ett år har Kystvaktas skip seilt uten helikoptre om bord etter at de gamle Lynx-maskinene ble satt på bakken. Og fortsatt kan ikke Luftforsvaret si når de nye helikoptrene til mange milliarder kroner er på plass.

– Vi er fortsatt i en test- og evalueringsfase, og det er en del som gjenstår før de er operative. Det vil være for tidlig å si når alt er på plass, men vi ønsker at vi allerede i år skal være til stede på et av kystvaktfartøyene, sier Roen.

– Tragisk

Kystvakta selv mener dette svekker deres overvåking, suverenitetshevding og mulighet til å berge folk i havsnød.

– Det er alfa og omega å ha et helikopter om bord. Det for å kunne berge menneskeliv når ting skjer ute på havet, sa skipssjef Charles Blålid på KV Svalbard til NRK for et par år siden.

Nå krever stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, at Luftforsvaret snart leverer.

– Dette er tragisk. Her har man hatt rimelig god tid – alle har visst at vi skulle få dem, alle har visst hva slags utstyr de skulle ha om bord og hva slags oppdrag dem skulle gjøre, sier Ellingsen, som kaller det hele en politisk skandale.

– Avgjørende

jan arild ellingsen

Nå må noe skje, fastslår Frps Jan Arild Ellingsen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Han bekrefter det Charles Blålid tidligere har sagt, at helikoptrene er viktige med tanke på både beredskap og evne til å gjennomføre redningsoppdrag til sjøs.

– Hvis du tenker rekkevidden på en fregatt og legger til helikopter på toppen, får du en rekkeviddeutnyttelse og fleksibilitet i forhold til for eksempel søk og redning som i noen tilfeller vil være helt avgjørende.

– Nå forutsetter jeg selvsagt at Luftforsvaret får den effekten ut av disse maskinene, som Stortinget la til grunn da man sa ja til å gå til innkjøp av dette, fastslår Ellingsen.