Kystvakten mindre synlig enn planlagt langs kysten

Operasjon Triton i Middelhavet er én av hovedårsakene til at Kystvakten har patruljert om lag hundre døgn mindre langs norskekysten enn det de selv satte seg som mål i år.

Kystvakten på patrulje

Kystvaktskipet «KV Tor» på patrulje utenfor Os i Hordaland. Bistanden til operasjon Triton i Middelhavet og reparasjoner på hjemlige skip gjør at Kystvakten var mindre synlig langs norskekysten i år enn de selv ønsket.

Foto: Eivind A. Pettersen

– Det har vært et travelt og litt annerledes år, konstaterer sjefen for Kystvakten, Flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness, overfor NRK.

Kystvaktsjefen

Kystvaktsjef Sverre Nordahl Engeness og etaten hans har hatt et litt annerledes år.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Statens viktigste myndighetsutøver på havet, med hovedbase på Sortland i Vesterålen, har det siste halve året bistått politiet i Frontex-operasjonen Triton i Middelhavet. Det har fått betydning for hjemlige primæroppgaver.

– Vi måtte trekke 12 av våre mest erfarne medarbeidere ut av den daglige kystvaktproduksjonen her hjemme. Resultatet av det har vært at vi har fått ca. 100 færre patruljedøgn langs kysten med Indre kystvakt, forklarer kystvaktsjefen.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Det blir 100 patruljedøgn mindre langs kysten til støtte for andre etater og direktorater vi jobber nært sammen med, og det får også betydning for vårt primæroppdrag, nemlig fiskerioppsyn og ressursforvaltning i territorialfarvannet.

Humanitær katastrofe

Siden i sommer har skipet «Siem Pilot» berget over 10.000 båtflyktninger i Middelhavet, ifølge Kripos.

Innsatsen her, i tillegg til at «KV Nordkapp» er blitt liggende til reparasjon lenger enn planlagt - samt mindre tekniske utfordringer på andre fartøy - er årsaken til at målet om antall patruljedøgn ikke er nådd for 2015.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Siem Pilot

Kystvakten har bistått politiet på det norske skipet «Siem Pilot» i Middelhavet. Ifølge Kripos har det norske bidraget reddet over 10.000 båtflyktninger.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Engeness understreker at de 100 patruljedøgnene i praksis er «flyttet» fra kysten til Middelhavet, og at oppdraget, som er politisk vedtatt, var en nødvendig prioritering.

– Når du ser den humanitære katastrofen som er i Middelhavet, er det ikke noe å diskutere, mener jeg. Det er to problemstillinger som ikke kan stilles opp mot hverandre.

– Ingen konsekvenser

Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet mener det er uproblematisk at målsettingen ikke oppnås.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø

Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet sier Kystvakten har løst oppgavene på en utmerket måte.

Foto: Asgeir Spange Brekke

– Det var planlagt 1720 seilingsdøgn for Indre kystvakt i år. Selv med en reduksjon på 100 vil de ligge godt over nivået for 2014. Operasjon Triton er høyt prioritert og har reddet mange menneskeliv. Kystvakten har vist fleksibilitet og vilje til å bidra til den viktige oppgaven, samtidig som de har løst primæroppdraget sitt på en utmerket måte her hjemme.

– Er det fare for at Kystvakten blir for lite synlig her hjemme?

– Kystvakten er viktig både for beredskapen og tilstedeværelsen i nord. En reduksjon på 100 døgn vil ikke ha konsekvenser for det.

52.000 henvendelser

I løpet av 2015 gjennomførte Kystvakten i underkant av 1500 inspeksjoner samt 3600 oppdrag for andre, viser etatens egen årsoppsummering.

Totalt mottok Kystvakten om lag 52.000 henvendelser i år.

– Jeg mener vi har løst oppgavene på en god måte. Det viktigste fremover blir å beholde kompetansen i tillegg til å sørge for en relevant materiellpark, oppsummerer kystvaktsjefen.